THỐNG BÁO VỀ VIỆC MƯỢN QUÁ HẠN TÀI LIỆU

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của xin thông báo cho các bạn đọc có tên trong danh sách dưới đây đang mượn quá hạn tài liệu của thư viện (Có thể sử dụng chức năng tra cứu nhanh để kiểm tra).

Đề nghị bạn đọc đang quá hạn mang tài liệu đến trả cho thư viện để bạn đọc khác được sử dụng.

Xin cám ơn!

 
 
Tra cứu nhanh
Nhập Mã sinh viên:      

(Nhập mã thẻ sinh viên và nhấn vào tra cứu)

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN

(Hiện có 580 sinh viên đang mượn quá hạn 1461 tài liệu)
 
Bạn đọc Mã sinh viên Nhan đề ĐKCB Ngày mượn Ngày phải trả Quá hạn (ngày)
Nguyễn Đăng Việt 471078 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập 2,Phép tính và giải tích một biến số./Nguyễn Đình Trí 2002A9269 09/01/2003 24/01/2003 6340
Nguyễn Đăng Việt 471078 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2878 09/01/2003 24/01/2003 6340
Doãn Văn Tá 471074 Triết học Mác Lênin T1:Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992 2002A1927 16/01/2003 31/01/2003 6333
Doãn Văn Tá 471074 Triết học Mác Lê Nin T2.Chủ nghĩa duy vật lịch sử=Dùng trong các trường Đại học và cao đẳng 2002A1915 16/01/2003 31/01/2003 6333
Nguyễn Đăng Việt 471078 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5294 10/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Hải Đăng 482680 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3662 03/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Trung Hiếu 470325 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4524 04/03/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Trung Hiếu 470325 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập1,Đại số và hình học giải tích. /Nguyễn Đình Trí 2002A9214 04/03/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Đăng Việt 471078 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3743 10/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Đăng Việt 471078 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4334 10/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Hải Đăng 482680 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3114 03/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Tiến Uy 471485 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3242 24/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Tiến Uy 471485 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3742 24/04/2003 25/06/2003 6188
Vi Thị Thuý Hằng 471831 Sinh lý thực vật :Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp /Biên soạn: Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Trần Văn Phẩm 2002TT2360 11/03/2003 25/06/2003 6188
Trần Văn Bình 471104 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4483 18/03/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Tiến Uy 471485 Thực tập vật lý A1 =Giáo trình Đại học, Tín chỉ A1 /Biên soạn: Đỗ Đăng Bẩy... 2002A5580 24/04/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Trung Hiếu 470325 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5205 04/03/2003 25/06/2003 6188
Vi Thị Thuý Hằng 471831 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3647 11/03/2003 25/06/2003 6188
Nguyễn Bá Duy 471013 Thực tập vật lý A2 :Giáo trình Đại học- Tín chỉ A2./Ngô Tất Vĩnh 2002A4862 25/02/2003 25/07/2003 6158
Nguyễn Bá Duy 471013 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4463 25/02/2003 25/07/2003 6158
Nguyễn Bá Duy 471013 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5181 25/02/2003 25/07/2003 6158
Nguyễn Bá Duy 471013 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập 3.Phép tính giải tích nhiều biến số ./Nguyễn Đình Trí 2002A9318 25/02/2003 25/07/2003 6158
Nguyễn Hải Đăng 482680 Tiếng Việt thực hành :Giáo trình dùng cho các trường Đại học /Chủ biên:Bùi Minh Toán 2002A2639 05/09/2003 30/12/2003 6000
Nguyễn Hải Đăng 482680 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cảo đẳng từ năm học 1991-1992 2001A1429 05/09/2003 30/12/2003 6000
Võ Xuân Hoài 470327 Hoá học đại cương I. Tập 2 :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm /Biên soạn:Trần Hữu Huề,Nguyễn Văn Soan 2002A6449 26/08/2003 30/12/2003 6000
Nguyễn Hải Đăng 482680 Vật lý đại cương =Giáo trình Học phần A3 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4669 05/09/2003 30/12/2003 6000
Đào Thị Thuỳ Linh 481853 Hỏi đáp về kinh tế chính trị Mác Lê-NinT2: Chủ nghĩa xã hội 1986VV9245 16/12/2003 06/01/2004 5993
Đào Thị Thuỳ Linh 481853 Lịch sử tìm ra các nguyên tố hoá học.Tập 1 /G.G.Điôghê Nốp 1975VV985 16/12/2003 06/01/2004 5993
Trần Sỹ Vọng 480975 Tiếng Việt thực hành :Giáo trình dùng cho các trường Đại học /Chủ biên:Bùi Minh Toán 2002A2619 03/12/2003 01/05/2004 5877
Nguyễn Phi Hùng 482631 Bài tập vật lý đại cương A1.Học phần A1: Có lời giải và hướng dẫn dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật /Biên soạn: Mạc Anh Hùng 2002A4802 17/02/2004 10/07/2004 5807
Hoàng Đình Trọng 480172l1 Nhà nước và pháp luật đại cương /Phạm Văn Hùng, Chủ biên 2003A12881 11/03/2004 10/07/2004 5807
Lê Hùng Mạnh Cường 481502 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13274 16/02/2004 10/07/2004 5807
Vũ Thị Bích Hạnh 481612 Bài tập vật lý đại cương A1.Học phần A1: Có lời giải và hướng dẫn dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật /Biên soạn: Mạc Anh Hùng 2002A4721 19/02/2004 10/07/2004 5807
Phạm Chiến Thắng 481629 Bài tập vật lý đại cương A1.Học phần A1: Có lời giải và hướng dẫn dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật /Biên soạn: Mạc Anh Hùng 2002A4819 17/02/2004 10/07/2004 5807
Phạm Chiến Thắng 481629 Hoá vô cơ phân tích :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông, Lâm, Ngư nghiệp /Biên soạn:Nguyễn Trường Sơn,Hoàng Xuân Lạc 2002A7278 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Chí Công 470310 Cơ học=Giáo trình cho các trường ĐH Kỹ thuật.T1 ./Chủ biên:Đỗ Sanh 1993CK134 13/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Chí Công 470310 Cơ học=Giáo trình cho các trường ĐH Kỹ thuật.T2 /Đỗ Sanh 1993CK167 13/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Phi Hùng 482631 Tiếng việt thực hành /Bùi Minh Toán, Chủ biên 2003A11899 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Xuân Chiến 481405 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12408 04/03/2004 10/07/2004 5807
Đào Việt Dũng 481604 Hoá vô cơ phân tích :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông, Lâm, Ngư nghiệp /Biên soạn:Nguyễn Trường Sơn,Hoàng Xuân Lạc 2002A7317 18/03/2004 10/07/2004 5807
Vũ Thị Bích Hạnh 481612 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2916 19/02/2004 10/07/2004 5807
Vũ Thị Bích Hạnh 481612 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3517 19/02/2004 10/07/2004 5807
Phạm Chiến Thắng 481629 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11598 17/02/2004 10/07/2004 5807
Hoàng Đình Trọng 480172l1 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13139 11/03/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Chí Công 470310 Bài tập cơ học.Tập 1,Tĩnh học và động học./Đỗ Sanh 2002A8971 13/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Chí Công 470310 Bài tập cơ học.Tập2,Động lực học./Đỗ Sanh 2002A9003 13/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Phi Hùng 482631 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2902 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Phi Hùng 482631 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11526 17/02/2004 10/07/2004 5807
Đào Việt Dũng 481604 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3503 18/03/2004 10/07/2004 5807
Phạm Chiến Thắng 481629 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3154 17/02/2004 10/07/2004 5807
Hoàng Đình Trọng 480172l1 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập 3.Phép tính giải tích nhiều biến số ./Nguyễn Đình Trí 2002A9291 11/03/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Xuân Chiến 481405 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3262 04/03/2004 10/07/2004 5807
Lê Hùng Mạnh Cường 481502 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3410 16/02/2004 10/07/2004 5807
Đào Việt Dũng 481604 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12458 18/03/2004 10/07/2004 5807
Đào Việt Dũng 481604 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13152 18/03/2004 10/07/2004 5807
Phạm Chiến Thắng 481629 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3690 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Phi Hùng 482631 Hoá vô cơ phân tích :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông, Lâm, Ngư nghiệp /Biên soạn:Nguyễn Trường Sơn,Hoàng Xuân Lạc 2000A764 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Phi Hùng 482631 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12530 17/02/2004 10/07/2004 5807
Nguyễn Thị Huấn 480929 Kỹ thuật Điện tử=Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật /Đỗ Xuân Thụ 2002A8612 08/09/2004 15/01/2005 5618
Nguyễn Ngọc Đức 482510 Sinh hoá học động vật=Giáo trình dùng trong các trường ĐH Nông nghiệp /Tác giả:Lê Khắc Thuận ,Nguyễn Thị Phước Nhuận 2002CY5153 07/09/2004 15/01/2005 5618
Vũ Thị Ngọc Huệ 482620 Động vật học. Tập 2, Động vật có xương sống :Giáo trình cho các trường Đại học nông nghiệp /Tác giả:Phan Trọng Cung 1980VL1454 29/12/2004 15/01/2005 5618
Nguyễn Thị Huấn 480929 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán ./Đinh Mạnh Tường 2003A9847 08/09/2004 15/01/2005 5618
Nguyễn Thị Huấn 480929 Bài tập kỹ thuật điện tử ./Đỗ Xuân Thụ 2003A9884 08/09/2004 15/01/2005 5618
Triệu Hoàng Hải 481116 Kỹ thuật vi xử lý=Tài liêu dùng cho sinh viên ngành điện tử,tin học,viễn thông ,đo lường,tự động./Văn Thế Vinh 2003A9695 07/09/2004 15/01/2005 5618
Triệu Hoàng Hải 481116 Kỹ thuật điện tử số ./Đặng Văn Chuyết 2002A9138 07/09/2004 15/01/2005 5618
Vũ Thị Ngọc Huệ 482620 Động vật học.T.2:Động vật có xương sống:Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư /Chủ biên:Phan Trọng Cung. 1980VL1448 29/12/2004 15/01/2005 5618
Vũ Hồng Chinh 471004 Java lập trình mạng /Nguyễn Phương Lan 2003VV14083 24/01/2005 31/01/2005 5602
Vũ Hồng Chinh 471004 Hướng dẫn thiết kế trang Web tương tác bằng Java Script /Nguyễn Trường Sinh 2003VL4434 24/01/2005 31/01/2005 5602
Lê Phan Minh Tuấn 471073 Visual basic :Dùng cho sinh viên và kỹ thuật viên khoa công nghệ thông tin /Vn- Guide 2004VV15063 14/03/2005 30/03/2005 5544
Phạm T.Thanh Huyền 471020 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :Đề cương bài giảng Dùng trong các trường Đại học,Cao đẳng 2001A1621 31/01/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Văn Phong 472063 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A14498 01/03/2005 15/06/2005 5467
Hoàng Bá Mỹ 490356 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập 3.Phép tính giải tích nhiều biến số ./Nguyễn Đình Trí 2002A9331 23/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Đình Quang 490529 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11991 22/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Đình Quang 490529 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4313 22/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Đình Quang 490529 Giáo trình hoá học đại cương :Dùng cho sinh viên ngành quản lý đất đai /Dương Văn Đảm 2002A6513 22/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11485 24/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Bài tập vật lý đại cương A1.Học phần A1: Có lời giải và hướng dẫn dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật /Biên soạn: Mạc Anh Hùng 2002A4691 24/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5321 24/02/2005 15/06/2005 5467
Đinh Thái Sơn 491155 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11412 23/02/2005 15/06/2005 5467
Đinh Thái Sơn 491155 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5251 23/02/2005 15/06/2005 5467
Đinh Thái Sơn 491155 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4293 23/02/2005 15/06/2005 5467
Hoàng Văn Quý 481359 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1112 25/02/2005 15/06/2005 5467
Trần Thị Hợi TC330156 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14990 07/04/2005 15/06/2005 5467
Trần Thị Hợi TC330156 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1105 07/04/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Anh Minh 490521 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11569 22/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Đình Quang 490529 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11627 22/02/2005 15/06/2005 5467
Ngô Bích Ngọc 490967 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3394 23/02/2005 15/06/2005 5467
Ngô Bích Ngọc 490967 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11055 23/02/2005 15/06/2005 5467
Lê Phan Minh Tuấn 471073 Mạng máy tính và các hệ thống mở./Nguyễn Thúc Hải 2003A9752 11/03/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Trọng Thạo 481369 Giáo trình nhện nhỏ hại cây trồng: Dùng hệ sau đại học /Nguyễn Văn Đĩnh 2005TT9028 09/03/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Đình Quang 490529 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13203 22/02/2005 15/06/2005 5467
Ngô Bích Ngọc 490967 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11579 23/02/2005 15/06/2005 5467
Đinh Thái Sơn 491155 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập 3.Phép tính giải tích nhiều biến số ./Nguyễn Đình Trí 2002A9323 23/02/2005 15/06/2005 5467
Hoàng Văn Quý 481359 Nông hoá :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiêp /Tác giả:Lê Văn Căn 2002TT6946 25/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Anh Minh 490521 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4328 22/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Anh Minh 490521 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13041 22/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Anh Minh 490521 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11989 22/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4494 24/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2869 24/02/2005 15/06/2005 5467
Vũ Ngọc Khoa 491634 Tiếng việt thực hành /Bùi Minh Toán, Chủ biên 2003A11946 24/02/2005 15/06/2005 5467
Đinh Thái Sơn 491155 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập1,Đại số và hình học giải tích. /Nguyễn Đình Trí 2002A9227 23/02/2005 15/06/2005 5467
Nguyễn Thị Tuyết 492567 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13150 24/02/2005 15/06/2005 5467
Hoàng Đức Liên A00400323 Lý thuyết về khai thác hợp lý nguồn tài nguyên khí hậu nông nghiệp./Tác giả:Trần Đức Hạnh, Đoàn Văn Điểm, Nguyễn Văn Viết KD1998GT118 08/06/2005 20/06/2005 5462
Hoàng Đức Liên A00400323 Irrigation of agricultural 1975NN745 08/06/2005 20/06/2005 5462
Nguyễn Trọng Trung B.090.00969 Bức tường lửa INTERNET và an ninh mạng /Trần Quang Cường, Dịch KD2003VV1029 25/08/2005 04/09/2005 5386
Nguyễn Trọng Trung B.090.00969 Microsoft word 2000 toàn tập /Charles Rubin KD2000VN1448 23/09/2005 03/10/2005 5357
Nguyễn Trọng Trung B.090.00969 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo KD2003GN288 23/09/2005 03/10/2005 5357
Lê Thanh Liêm 471032 Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu=Giáo trình giảng dạy của Khoa Điện tử-Viễn thông Trường ĐH Bách khoa Hà nội./Nguyễn Việt Hương 2002A8151 30/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Tiến Hưng 490337 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4452 19/08/2005 30/01/2006 5238
Vũ T. Kim Oanh B00701067 Sinh học I :Sinh học tế bào di truyền và tiến hoá /Chủ biên: Nguyễn Đăng Phong... 2002A3845 15/12/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Việt Hải 480731 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4289 29/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Tiến Hưng 490337 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3457 19/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Tiến Hưng 490337 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13092 19/08/2005 30/01/2006 5238
Lê Thanh Liêm 471032 Lập trình windows bằng Visual C++=Dùng cho Sinh viên ĐH, Học viên cao học./Đặng Văn Đức 2002A8417 30/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Xuân Dũng 481412 Giáo trình cây rau =Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Chủ biên: Tạ Thu Cúc... 2002TT1593 25/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Xuân Dũng 481412 Bệnh cây nông nghiệp =Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Vũ Triệu Mân, Lê Lương Tề 2002TT3382 25/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Xuân Dũng 481412 Giáo trình Côn trùng chuyên khoa: Dùng cho Đại hoc, Cao đẳng chuyên ngành BVTV /Bộ môn Côn trùng -Trường ĐHNNI 2004TT8692 25/08/2005 30/01/2006 5238
Đoàn Thị Nhung 491056 Lý thuyết kế toán /Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm 2002K1411 29/08/2005 30/01/2006 5238
Vũ Văn An 500103 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11320 13/10/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Tiến Hưng 490337 Lôgic học đại cương /Vương Tất Đạt 2003A12933 22/08/2005 30/01/2006 5238
Hà Đức Thái B.004.00318 Dinh dưỡng người :Giáo trình đại học./Lê Doãn Diên, Vũ Thị Thư 2002TT2166 29/08/2005 30/01/2006 5238
Trần Việt Hùng 482439 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1235 22/08/2005 30/01/2006 5238
Nguyễn Thị Thu Hằng CH1300559 Một số vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn /Đặng Kim Sơn ,$eChủ biên 2003VL4663 30/03/2006 15/04/2006 5163
Nguyễn Văn Nam 480329 Thiết kế chi tiết máy=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Kỹ thuật./Nguyễn Trọng Hiệp 2002VL3743 18/04/2006 04/05/2006 5144
Nguyễn Văn Nam 480329 Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy :Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật /Trịnh Chất 2005VN5468 18/04/2006 04/05/2006 5144
Lương Thanh Khiết 490140 Bài tập kỹ thuật điện tử ./Đỗ Xuân Thụ 2003A9872 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Tiến Dũng 490205 Kỹ thuật Điện tử=Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật /Đỗ Xuân Thụ 2002A8603 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Tiến Dũng 490205 AUTOCAD cho tự động hoá thiết kế =Sách dùng cho Sinh viên các trường kỹ thuật../Nguyễn Văn Hiến 2002A8239 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Tiến Dũng 491279 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17367 13/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Minh Đạt 491909 Sinh hoá học động vật=Giáo trình dùng trong các trường ĐH Nông nghiệp /Tác giả:Lê Khắc Thuận ,Nguyễn Thị Phước Nhuận 2002CY5209 23/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Anh 501901 Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường /Cao Liêm, Trần Đức Viên 2004TT7924 10/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Huân 502324 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4309 17/02/2006 25/06/2006 5092
Lê Hải Anh 502501 Bài tập xác suất.Dùng cho các trường đại học và cao đẳng ./Đặng Hùng Thắng 2002A9618 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Mạnh Khởi 500741 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3206 23/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Đăng 503412 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4410 23/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Đăng 503412 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5318 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Thành 503468 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16366 22/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Giáp 503217 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11298 24/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Giáp 503217 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5179 24/02/2006 25/06/2006 5092
Lương Thanh Khiết 490140 AUTOCAD cho tự động hoá thiết kế =Sách dùng cho Sinh viên các trường kỹ thuật../Nguyễn Văn Hiến 2002A8264 15/02/2006 25/06/2006 5092
Lê Hải Anh 502501 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3470 14/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Đình Công 502503 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2969 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Đình Công 502503 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4201 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Đình Công 502503 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11121 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Mạnh Khởi 500741 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11026 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Minh Đức 490123 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4456 15/02/2006 25/06/2006 5092
Lương Thanh Khiết 490140 Kỹ thuật Điện tử=Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật /Đỗ Xuân Thụ 2002A8633 15/02/2006 25/06/2006 5092
Lương Thanh Khiết 490140 Sức bền vật liệu=Giáo trình ĐHBK Hà nội.Tập 1 ./Lê Quang Minh 2002A8745 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Tiến Dũng 490205 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4423 15/02/2006 25/06/2006 5092
Hoàng Thành Đức 491119 kiến trúc máy tính ./Nguyễn Đình Việt 2003A9743 22/02/2006 25/06/2006 5092
Đào Duy Cường 500209 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4240 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Huân 502324 Hoá vô cơ phân tích :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông, Lâm, Ngư nghiệp /Biên soạn:Nguyễn Trường Sơn,Hoàng Xuân Lạc 2004A13569 17/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Huân 502324 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3557 17/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Thị Hằng 501326 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12635 27/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Giáp 503217 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4204 24/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Nam 480329 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17177 24/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Minh Đức 490123 Kỹ thuật Điện tử=Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật /Đỗ Xuân Thụ 2002A8622 24/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Minh Đức 490123 Kỹ thuật Điện tử=Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật /Đỗ Xuân Thụ 2002A8625 15/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Minh Đạt 491909 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17196 23/02/2006 25/06/2006 5092
Hoàng Thành Đức 491119 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A14630 22/02/2006 25/06/2006 5092
Đào Duy Cường 500209 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12102 15/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Huân 502324 Tiếng việt thực hành /Bùi Minh Toán, Chủ biên 2003A11916 17/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Đăng 503412 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12418 23/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Thành 503468 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12262 22/02/2006 25/06/2006 5092
Nguyễn Văn Giáp 503217 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập1,Đại số và hình học giải tích. /Nguyễn Đình Trí 2002A9196 24/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Anh 501901 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13091 10/02/2006 25/06/2006 5092
Trần Hải Anh 501901 Hoá vô cơ phân tích :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông, Lâm, Ngư nghiệp /Biên soạn:Nguyễn Trường Sơn,Hoàng Xuân Lạc 2002A7333 10/02/2006 25/06/2006 5092
Phạm Văn Tuấn 471975 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1040 06/03/2006 03/08/2006 5053
Nguyễn Tư Thục 471061 Trình biên dịch nguyên lý, kỹ thuật và công cụ.Tập 1 /AHO,ALFRED V. 2003VV934 28/08/2006 11/09/2006 5014
Nguyễn Tư Thục 471061 Lập trình hợp ngữ Assembly và máy vi tính IBM-PC ./Quách Tuấn Ngọc,$eChủ biên 2003VL4220 28/08/2006 11/09/2006 5014
Nguyễn Tư Thục 471061 Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán /Nguyễn Bá Tường 2005VN3594 28/08/2006 11/09/2006 5014
Phạm Văn Thời 491476 Cấu trúc máy tính cơ bản KD2003VN2177 11/09/2006 26/09/2006 4999
Dương Huy Tú CH1400555 Giáo trình côn trùng nông nghiệp :Dùng cho đại học, cao đẳng chuyên ngành cây trồng /Nguyễn Đức Khiêm 2006VN6561 26/09/2006 10/10/2006 4985
Dương Huy Tú CH1400555 Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 1996-2000 /Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 2005VN6323 26/09/2006 10/10/2006 4985
Dương Huy Tú CH1400555 Kỹ thuật tổng hợp các hoá chất bảo vệ thực vật /Đào Văn Hoàng 2005VN5492 26/09/2006 10/10/2006 4985
Nguyễn Công Mạnh 501448 Triết học Mác Lê Nin :Giáo trình dành cho sinh viên các trường Đại học - Giáo trình Quốc gia /Hội đồng Trung ương biên soạn- Chủ tịch: Đào Duy Tùng KD2001GN219 29/11/2006 13/12/2006 4921
Nguyễn Công Mạnh 501448 Lịch sử kinh tế Việt Nam /Phạm Văn Chiến 2005VN4918 29/11/2006 13/12/2006 4921
Vũ Sơn Tùng 512393 Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh 2006VN6951 11/12/2006 25/12/2006 4909
Nguyễn Công Mạnh 501448 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12695 29/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Công Mạnh 501448 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4420 29/08/2006 30/12/2006 4904
Lê Tuấn Anh 501803 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16594 31/08/2006 30/12/2006 4904
Đoàn Ngọc Hới 500735 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15046 24/08/2006 30/12/2006 4904
Đoàn Ngọc Hới 500735 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT17063 24/08/2006 30/12/2006 4904
Dương Viết Trường 502959 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16525 24/08/2006 30/12/2006 4904
Dương Viết Trường 502959 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15147 24/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch /Hà Quang Hùng, Chủ biên 2006TT12984 02/10/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14817 02/10/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Tiếng việt thực hành /Bùi Minh Toán, Chủ biên 2003A11807 02/10/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Cơ sở kỹ thuật điện tử số=Giáo trình tinh giản Khoa Điện tử Viễn thông ĐHBK Hà nội./Vũ Đức Thọ 2002A8553 28/08/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Bài tập cơ học.Tập 1,Tĩnh học và động học./Đỗ Sanh 2002A8986 28/08/2006 30/12/2006 4904
Đinh Hồng Dương 500613 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14922 24/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Công Mạnh 501448 Kế toán doanh nghiệp :Dùng cho sinh viên ngành Kinh tế và Phát triển nông thôn /Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm... 2002K114 29/08/2006 30/12/2006 4904
Đinh Hồng Dương 500613 Dân số học :Giáo trình cho các trường Đại học./Chủ biên: Tống Văn Đường... 2002A2472 23/08/2006 30/12/2006 4904
Đinh Hồng Dương 500613 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT13894 23/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006TT16688 02/10/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Văn Minh 490421 Thuỷ lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp :Giáo trình dùng trong các trường ĐH Nông nghiệp /Hoàng Đức Liên, Nguyễn Thanh Nam 2004CK3242 05/09/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Đức Duy 482108 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A14248 31/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11541 02/10/2006 30/12/2006 4904
Đoàn Ngọc Hới 500735 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006TT16228 24/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Văn Minh 490421 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3513 28/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Ngọc Bảo 491102 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A18029 25/08/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2002A3501 28/08/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Kỹ thuật điện tử số ./Đặng Văn Chuyết 2002A9101 28/08/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Bài tập kỹ thuật điện tử ./Đỗ Xuân Thụ 2003A9875 28/08/2006 30/12/2006 4904
Đinh Hồng Dương 500613 Giáo trình thực tập vi sinh vật /Nguyễn Xuân Thành, Chủ biên và hiệu đính 2006TT17605 24/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Văn Minh 490421 Vật liệu xây dựng :Dùng cho ngành công trình và công nghiệp nông thôn /Nguyễn Khắc Thông 2005CK5385 28/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Văn Minh 490421 Chi tiết máy /Trần Thị Nhị Hường 2000CK652 05/09/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Công 502004 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16765 02/10/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Đào Liêm 500454 Kinh tế vĩ mô. Tập 1, Giáo trình kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2006K7838 24/08/2006 30/12/2006 4904
Đinh Hồng Dương 500613 Dân số học :Giáo trình cho các trường Đại học./Chủ biên: Tống Văn Đường... 2002A2494 24/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Công Mạnh 501448 Giáo trình Marketing nông nghiệp /Nguyễn Nguyên Cự, Chủ biên 2005K6148 29/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Công Mạnh 501448 Kế toán quản trị :Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh /Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Song 2002K1250 29/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Công Mạnh 501448 Lý thuyết kế toán /Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm 2002K1372 29/08/2006 30/12/2006 4904
Nguyễn Hữu Ngọc Bảo 491102 Kỹ thuật vi xử lý=Tài liêu dùng cho sinh viên ngành điện tử,tin học,viễn thông ,đo lường,tự động./Văn Thế Vinh 2003A9670 25/08/2006 30/12/2006 4904
Đỗ Việt Tiệp 490376 Kỹ thuật sơn /Nguyễn Văn Lộc 2002VV12925 28/12/2006 11/01/2007 4892
Đỗ Việt Tiệp 490376 Bài tập sức bền vật liệu /Bùi Trọng Lựu 2003VV932 28/12/2006 11/01/2007 4892
Đỗ Việt Tiệp 490376 Bài tập Hình học hoạ hình /Nguyễn Quang Cự KD2002VV841 27/12/2006 11/01/2007 4892
Nguyễn Tuấn Anh 512159 Những phương sách để đạt việc lớn khó trong khó /Ân Hàm 2005VN4742 05/02/2007 26/02/2007 4846
Nguyễn Tuấn Anh 512159 Hồ Chí Minh - Biên niên sử. Tập 3 KD1994VN1081 05/02/2007 26/02/2007 4846
Nguyễn Tuấn Anh 512159 Internet những địa chỉ cần biết=Công nghệ-khoa học-kỹ thuật-kinh tế /ELICOM KD2002VV625 05/02/2007 26/02/2007 4846
Thào A Pao 511183 Xã hội học đại cương /Nguyễn Sinh Huy 2003A11545 07/05/2007 30/06/2007 4722
Vũ Văn Thức 491774 Bệnh ngoại khoa gia súc /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6752 06/02/2007 30/06/2007 4722
Phùng Văn Huy 512496 Giáo trình vật lý /Trần Đình Đông, Đoàn Văn Cán 2006A18762 07/03/2007 30/06/2007 4722
Nguyễn Thị Nhung 512567 Bài tập vật lý =(có lời giải). Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật /Ngô Tất Vĩnh 2002A5244 29/01/2007 30/06/2007 4722
Thào A Pao 511183 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20475 07/05/2007 30/06/2007 4722
Thào A Pao 511183 Kinh tế vĩ mô. Tập 1, Giáo trình kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2006K8242 07/05/2007 30/06/2007 4722
Vũ Văn Thức 491774 Phẫu thuật ngoại khoa thú y /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6445 06/02/2007 30/06/2007 4722
Vũ Văn Thức 491774 Chăn nuôi lợn :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH Nông nghiệp /Chủ biên: Võ Trọng Hốt 2002CY1104 06/02/2007 30/06/2007 4722
Vũ Văn Thức 491774 Dinh dưỡng và thức ăn gia súc :Giáo trình dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y /Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn 2002CY828 06/02/2007 30/06/2007 4722
Nguyễn Thị Nhung 512567 Toán học cao cấp.=Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật.Tập1,Đại số và hình học giải tích. /Nguyễn Đình Trí 2002A9218 29/01/2007 30/06/2007 4722
Nguyễn Chí Luân 512361 Tiếng Việt thực hành :Giáo trình dùng cho các trường Đại học /Chủ biên:Bùi Minh Toán 2002A2586 06/02/2007 30/06/2007 4722
Phùng Văn Huy 512496 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12348 07/03/2007 30/06/2007 4722
Phùng Văn Huy 512496 Tâm lý học đại cương. /Nguyễn Quang Uẩn 1999A408 07/03/2007 30/06/2007 4722
Phạm Văn Linh 512507 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4354 07/03/2007 30/06/2007 4722
Nguyễn Thái Hà 500729 Kỹ thuật canh tác trên đất dốc 2006VN7006 18/08/2007 29/08/2007 4662
Nguyễn Thái Hà 500729 Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam =Sustainable Farming On Sloping Lands /Chủ biên: Thái Phiên, Nguyễn Tử Siêm KD1998VV450 18/08/2007 29/08/2007 4662
Nguyễn Văn Quang NCS00386 Quản lý và sử dụng nước trong nông nghiệp 2006VN6855 22/10/2007 01/11/2007 4598
Nguyễn Văn Quang NCS00386 Kỹ thuật tưới cho một số cây lương thực và hoa màu /Bùi Hiếu 2001VV12100 22/10/2007 01/11/2007 4598
Nguyễn Văn Quang NCS00386 Cẩm nang sử dụng phân bón /Hoàng Minh Châu KD1998VN1296 22/10/2007 01/11/2007 4598
Bùi Đức Hữu 501438 Người Mỹ làm ăn như thế nào /Tác giả:N.N.Xmêliacôp KD1990VN952 13/11/2007 23/11/2007 4576
Bùi Đức Hữu 501438 Quản lý trong doanh nghiệp nhỏ /Hoàng Lê Minh 2005VN4575 13/11/2007 23/11/2007 4576
Bùi Đức Hữu 501438 Kỹ thuật ra quyết định quản trị: Dùng trong quản trị điều hành sản xuất kinh doanh /Nguyễn Xuân Thuỷ, Đồng Thị Thanh Phương,... 2005VN4526 13/11/2007 23/11/2007 4576
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17824 20/08/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15880 20/08/2007 30/01/2008 4508
Phạm Tuấn Dũng 512489 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4330 29/08/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11277 15/10/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13190 15/10/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21452 17/10/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình côn trùng nông nghiệp :Dùng cho đại học, cao đẳng chuyên ngành cây trồng /Nguyễn Đức Khiêm 2006TT14485 20/08/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình chăn nuôi cơ bản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2007CY9730 20/08/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng /Phan Hữu Tôn 2005TT11628 20/08/2007 30/01/2008 4508
Trịnh Thị Phương 500373 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A13816 28/08/2007 30/01/2008 4508
Đỗ Ngọc Chung 491706 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY8059 06/09/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21332 15/10/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21136 20/08/2007 30/01/2008 4508
Nguyễn Thị Ngọc Anh 491903 Giáo trình chăn nuôi cơ bản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2007CY9803 23/08/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin :Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12622 17/10/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Toán học cao cấp :Dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Lê Văn Tiến 2002A2773 15/10/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Hướng dẫn giải bài tập toán học cao cấp /Lê Văn Tiến, Vũ Kim Thành 2002A6099 15/10/2007 30/01/2008 4508
Lê Minh Hiền 522049 Toán học cao cấp :Dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Lê Văn Tiến 2002A2758 17/10/2007 30/01/2008 4508
Đỗ Ngọc Chung 491706 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1221 06/09/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Bệnh cây nông nghiệp :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Lê Lương Tề, Vũ Triệu Mân,Đỗ Tấn Dũng ... 2007TT24380 20/08/2007 30/01/2008 4508
Phạm Xuân Văn 492775 Bảo quản nông sản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Đinh Sơn Quang 2006TT18185 20/08/2007 30/01/2008 4508
Nguyễn Thị Làn 510391 Giáo trình giải phẫu vật nuôi=Dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi thú y /Đặng Quang Nam 2003VL4575 12/03/2008 22/03/2008 4456
Nguyễn Duy Hợi 492530 Bài giảng môn học cây ăn quả:Kỹ thuật chiết ghép giâm cành trồng trọt và xây dựng vườn cây ăn quả các loại cam,quýt,chuối,dứa,hồng,đu đủ ./Phạm Văn Côn 2002TT7255 19/02/2008 30/06/2008 4356
Trần Trung Thành 500481 Thực tập Thổ nhưỡng :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư /Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, Cao Việt Hà 2007TT23883 05/03/2008 30/06/2008 4356
Thẩm Văn Khiêm 522440 Giáo trình hoá phân tích /Nguyễn Trường Sơn, Chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007A24707 23/02/2008 30/06/2008 4356
Thẩm Văn Khiêm 522440 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23425 23/02/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Văn Lý 512614 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT11966 03/03/2008 30/06/2008 4356
Ma Văn Quyết 512185 Giáo trình thiết kế thí nghiệm: Dùng cho sinh viên đại học ngành thú y, chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thuỷ sản /Nguyễn Đình Hiền, Chủ biên, Đỗ Đức Lực 2007CY11306 04/03/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Duy Hợi 492530 Giáo trình dâu tằm - Ong mật /Nguyễn Văn Long, Chủ biên... 2006CY7756 19/02/2008 30/06/2008 4356
Trần Trung Thành 500481 Bản đồ địa chính :Giáo trình dùng cho ngành quản lý đất đai các trường đại học và cao đẳng Nông nghiệp /Hồ Thị Thanh Trà 2002TT691 05/03/2008 30/06/2008 4356
Trần Trung Thành 500481 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14301 05/03/2008 30/06/2008 4356
Trần Trung Thành 500481 Giáo trình thực tập trắc địa 1 /Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền 2007TT20347 05/03/2008 30/06/2008 4356
Thẩm Văn Khiêm 522440 Giáo trình vật lý /Trần Đình Đông, Đoàn Văn Cán 2006A18726 23/02/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Văn Lý 512614 Thuỷ nông :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp /Tác giả:Ngô Đức Thiệu,Hà Ngọc Ngô 2002TT4541 03/03/2008 30/06/2008 4356
Ma Văn Quyết 512185 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17453 04/03/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Văn Lý 512614 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15001 03/03/2008 30/06/2008 4356
Thẩm Văn Khiêm 522440 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11303 23/02/2008 30/06/2008 4356
Thẩm Văn Khiêm 522440 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20576 23/02/2008 30/06/2008 4356
Trần Trung Thành 500481 Kinh tế vĩ mô. Tập 1, Giáo trình kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2006K7685 05/03/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Duy Hợi 492530 Cây lương thực.T1:Cây lúa=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông gnhiệp./Nguyễn Đình Giao 2002TT3827 19/02/2008 30/06/2008 4356
Nguyễn Duy Hợi 492530 Giáo trình cây rau =Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Chủ biên: Tạ Thu Cúc... 2002TT1572 19/02/2008 30/06/2008 4356
Cao Văn Nghiêm 490653 Tổ chức và quản lý tiếp thị - bán hàng /Lê Anh Cường..., Biên soạn 2005VN4628 03/09/2008 13/09/2008 4281
Cao Văn Nghiêm 490653 Quản lý tài chính: Bộ sách tạo ra nhiều lợi nhuận hơn cho doanh nghiệp chế biênd thực phẩm 2007VN11616 03/09/2008 13/09/2008 4281
Cao Văn Nghiêm 490653 Giáo trình hệ các chương trình ứng dụng (windows, word, excel)./Tô Văn Nam 2006VN7745 03/09/2008 13/09/2008 4281
Trần Quang Lợi 512794 265 giống cây trồng mới /Trương Đích 2001VV11756 19/11/2008 29/11/2008 4204
Trần Quang Lợi 512794 Trồng cây rau ở Việt Nam 2005VN4513 19/11/2008 29/11/2008 4204
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY8055 21/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15101 21/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Văn Sơn 522645 Bài tập cơ học ứng dụng = Tóm tắt lý thuyết, Hướng dẫn giải mẫu, bài tập và trả lời /Nguyễn Nhật Lệ 2002A8319 25/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật /Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ 2008TT28311 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21507 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Giáo trình sinh thái học đồng ruộng /Trần Đức Viên (c.b), Nguyễn Thanh Lâm 2006TT19322 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1199 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Đình Giáp 490207 Giáo trình Kỹ thuật bảo quản nông sản /Phạm Xuâm Vượng, Trần Như khuyên, Chủ biên 2007CK7214 26/08/2008 30/01/2009 4142
Cao Hoà Bình 503204 Bài tập kỹ thuật điện tử ./Đỗ Xuân Thụ 2003A9874 06/10/2008 30/01/2009 4142
Cao Hoà Bình 503204 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5912 06/10/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Giáo trình chọn giống cây trồng /Vũ Đình Hoà, Chủ biên... 2006TT12354 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình tài chính doanh nghiệp /Kim Thị Dung 2004K2792 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình phân tích kinh doanh =Dùng cho ngành Kinh tế Nông nghiệp./Phạm thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn 2002K1938 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15663 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường /Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thuỵ 2006K11143 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17198 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Giáo trình thiết kế thí nghiệm: Dùng cho sinh viên đại học ngành thú y, chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thuỷ sản /Nguyễn Đình Hiền, Chủ biên, Đỗ Đức Lực 2007CY11310 21/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Giáo trình công nghệ sinh học nông nghiệp /Nguyễn Quang Thạch, Chủ biên 2005TT10259 21/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2007TT22496 21/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Văn Sơn 522645 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5960 25/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Xuân Hưng 512265 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16620 21/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Minh Tuệ 510503 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A14336 19/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp 2007K13095 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Giáo trình chính sách nông nghiệp: Dùng cho sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn và khuyến nông /Phạm Vân ĐÌnh, Chủ biên 2005TT10926 28/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Đình Giáp 490207 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A13646 26/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Văn Sơn 522645 Bài tập kỹ thuật điện tử ./Đỗ Xuân Thụ 2003A9854 25/08/2008 30/01/2009 4142
Nguyễn Thị Huyền 512072 Kế toán quản trị :Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh /Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Song 2002K1305 28/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Mạnh Tuấn 512234 Lập trình windows bằng Visual C++=Dùng cho Sinh viên ĐH, Học viên cao học./Đặng Văn Đức 2002A8421 26/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Văn Sơn 522645 Phương pháp tính:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Kỹ Thuật./Tạ Văn Đĩnh 2002A9033 25/08/2008 30/01/2009 4142
Lê Văn Sơn 522645 Cơ học ứng dụng = Giáo trình ĐH Xây dựng /Đỗ Sanh 2002A8292 25/08/2008 30/01/2009 4142
Vũ Việt Hà 533787 Dân số học :Giáo trình cho các trường Đại học./Chủ biên: Tống Văn Đường... KD1998GN47 26/02/2009 08/03/2009 4105
Nguyễn Mạnh Cường 530106 Bài tập cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ. /Thái Doãn Tĩnh 2008VN13833 08/06/2009 18/06/2009 4003
Nguyễn Mạnh Cường 530106 Giáo trình hoá phân tích /Nguyễn Trường Sơn, Chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007VN11805 08/06/2009 18/06/2009 4003
Dương Văn Nam 512219 Hướng dẫn sử dụng Access 2003 bằng hình /Trần Văn Minh KD2004VV1263 08/06/2009 18/06/2009 4003
Dương Văn Nam 512219 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /Đỗ Xuân Lôi 2003VV14013 08/06/2009 18/06/2009 4003
Trần Thị Huyền B00402500666 Các phương pháp nghiên cứu thực vật./Nguyễn Nghĩa Thìn 2009VN16515 18/06/2009 28/06/2009 3993
Hà Văn Thêm 512025 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT16761 03/02/2009 30/06/2009 3991
Hà Văn Thêm 512025 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14350 03/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Giáo trình dâu tằm - Ong mật /Nguyễn Văn Long, Chủ biên... 2006CY7626 11/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng /Vũ Quang Sáng, Chủ biên, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân,... 2007TT25343 11/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15255 12/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường /Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thuỵ 2006K11210 12/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam :Dùng trong các trường Đại học Cao Đẳng 2004A14114 12/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Giáo trình công nghệ sinh học nông nghiệp /Nguyễn Quang Thạch, Chủ biên 2005TT10704 12/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Trọng Quyền 532530 Pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25791 14/01/2009 30/06/2009 3991
Trần Sơn Tùng 533679 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16139 07/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Giáo trình tài chính doanh nghiệp /Kim Thị Dung 2004K2878 05/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Biện pháp sinh học bảo vệ thực vật :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Khối Nông Lâm Ngư /Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng... 2007TT25294 12/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thanh Phong 502031 Kiểm dịch thực vật: Dạy cho Cao học Chuyên ngành BVTV và Cây trồng /Hà Quang Hùng, Chủ biên 2006TH559 12/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Anh Tuấn 530287 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006TT16180 03/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Anh Tuấn 530287 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21356 03/02/2009 30/06/2009 3991
Triệu Thị Hồng Nhung 530590 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19712 06/01/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn ánh Tuyết 531455 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A12642 04/02/2009 30/06/2009 3991
Vũ Minh Khá 533636 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16388 03/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Lập trình windows bằng Visual C++=Dùng cho Sinh viên ĐH, Học viên cao học./Đặng Văn Đức 2002A8403 05/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Kế toán quản trị :Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh /Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Song 2002K1253 05/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Giáo trình phân tích kinh doanh =Dùng cho ngành Kinh tế Nông nghiệp./Phạm thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn 2002K1774 05/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Mạnh Cường 530106 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006TT16461 16/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Mạnh Cường 530106 Giáo trình thực tập vi sinh vật /Nguyễn Xuân Thành, Chủ biên và hiệu đính 2006TT17134 16/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Giáo trình khuyến nông /Nguyễn Văn Long 2007TT20897 11/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Sản xuất giống và công nghệ hạt giống :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm nghiệp/Vũ Văn Liết. (Chủ biên), Nguyễn Văn Hoan 2008TT27553 11/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17921 11/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn ánh Tuyết 531455 Nhà nước và pháp luật đại cương /Phạm Văn Hùng, Chủ biên 2003A12828 03/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn ánh Tuyết 531455 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13159 03/02/2009 30/06/2009 3991
Đặng Văn Hà 532216 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13235 03/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Công Phú 533287 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23617 14/01/2009 30/06/2009 3991
Trần Công Phú 533287 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21857 14/01/2009 30/06/2009 3991
Trần Công Phú 533287 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13307 14/01/2009 30/06/2009 3991
Trần Sơn Tùng 533679 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11355 07/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn ánh Tuyết 531455 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17410 04/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Vinh 531456 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15937 04/02/2009 30/06/2009 3991
Nông Văn Dũng 533540 Kinh tế chính trị Mác - Lênin :Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ giáo dục và đào tạo 2003A11447 05/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Sơn Tùng 533679 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2007TT22882 07/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Sơn Tùng 533679 Sinh học I :Sinh học tế bào di truyền và tiến hoá /Chủ biên: Nguyễn Đăng Phong... 2002A3903 07/02/2009 30/06/2009 3991
Hà Văn Thêm 512025 Pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25698 03/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu=Giáo trình giảng dạy của Khoa Điện tử-Viễn thông Trường ĐH Bách khoa Hà nội./Nguyễn Việt Hương 2002A8159 05/02/2009 30/06/2009 3991
Dương Văn Nam 512219 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K11974 05/02/2009 30/06/2009 3991
Trần Quang Lợi 512794 Côn trùng học đại cương :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Nguyễn Viết Tùng 2006TT15260 11/02/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Thị Hồng 521259 Giáo trình hoá học đất /Nguyễn Hữu Thành, Trần Lệ Hà, Chủ biên 2007TT23384 08/01/2009 30/06/2009 3991
Nguyễn Văn Đoan 530784 Giáo trình sinh học tế bào: Dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Sinh học, công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp và giáo viên Sinh học phổ thông /Nguyễn Như Hiền. PGS.TS 2007VN11988 08/09/2009 18/09/2009 3911
Nguyễn Văn Đoan 530784 Sinh lý thực vật :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông, Lâm, Ngư ./Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Trần Văn Phẩm KD2001GT429 08/09/2009 18/09/2009 3911
Nguyễn Lê Khôi Nguyên 522635 Kỹ thuật điện:Tài liệu giảng dạy trong các trường ĐHKT./Đặng Văn Đào 2002VL3835 06/10/2009 16/10/2009 3883
Nguyễn Lê Khôi Nguyên 522635 Giáo trình lý thuyết mạch điện: Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp /Lê Văn Bảng 2006VN8293 06/10/2009 16/10/2009 3883
Nguyễn Lê Khôi Nguyên 522635 Giáo trình cơ học ứng dụng :Ngành kỹ thuật điện /Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư 2009VN16806 06/10/2009 16/10/2009 3883
Trương Anh Sơn 533095 Microeconomics /David C. Colander 2007NV2827 13/10/2009 23/10/2009 3876
Nguyễn Văn Quyết 522405 Understanding biology /Peter H.Raven, George B.Johnson 2004NV2102 03/11/2009 13/11/2009 3855
Trần Quốc An 521056 Toán học cao cấp :Dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Lê Văn Tiến 2002A2804 28/09/2009 30/01/2010 3777
Ngô Đăng Chung 522527 Giáo trình Kỹ thuật điện:Dùng cho sinh viên ngành cơ khí./Ngô Thị Tuyến 2009CK10875 21/09/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Tất Nhân 533179 Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường /Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thuỵ 2006K10724 21/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Tất Nhân 533179 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K11824 21/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Tất Nhân 533179 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28165 21/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Thị Huê 533385 Toán rời rạc: Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin /Vũ Kim Thành 2008A26933 19/08/2009 30/01/2010 3777
Quách Thành Tân 530897 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21488 25/08/2009 30/01/2010 3777
Quách Thành Tân 530897 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT12082 25/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Văn Quân 533892 Giáo trình vẽ kỹ thuật Hoàng Thị Chắt, Chủ biên; Trần Tuấn Hiệp, Trần Huy Sùng 2007A23085 28/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Văn Quân 533892 Giáo trình cơ học ứng dụng :Ngành kỹ thuật điện /Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư 2009CK11130 28/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Thị Sợi 534551 Giáo trình thiết kế thí nghiệm: Dùng cho sinh viên đại học ngành thú y, chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thuỷ sản /Nguyễn Đình Hiền, Chủ biên, Đỗ Đức Lực 2007CY11308 31/08/2009 30/01/2010 3777
Doãn Phi Quyết 532449 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15971 26/08/2009 30/01/2010 3777
Doãn Phi Quyết 532449 Giáo trình thực tập vi sinh vật /Nguyễn Xuân Thành, Chủ biên và hiệu đính 2006TT17632 26/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Thị Lan Chi 532845 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29367 27/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Văn Quân 533892 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK6059 28/08/2009 30/01/2010 3777
Phạm Thị Minh 530585 Giáo trình sinh thái học đồng ruộng /Trần Đức Viên (c.b), Nguyễn Thanh Lâm 2006TT18877 25/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Hoàng Thắng 521210 Dân số học :Giáo trình cho các trường Đại học./Chủ biên: Tống Văn Đường... 2002A2536 05/11/2009 30/01/2010 3777
Trần Quốc An 521056 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A32021 21/08/2009 30/01/2010 3777
Ngô Đăng Chung 522527 Chi tiết máy /Trần Thị Nhị Hường 2000CK572 21/09/2009 30/01/2010 3777
Tạ Quang Hiệp 522543 Cơ học ứng dụng = Giáo trình ĐH Xây dựng /Đỗ Sanh 2002A8300 19/08/2009 30/01/2010 3777
Tạ Quang Hiệp 522543 Phương pháp tính:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Kỹ Thuật./Tạ Văn Đĩnh 2002A9063 19/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Hữu Phước 520265 Giáo trình Kỹ thuật điện:Dùng cho sinh viên ngành cơ khí./Ngô Thị Tuyến 2009CK10637 05/10/2009 30/01/2010 3777
Phạm Thị Minh 530585 Lý sinh :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm /Biên soạn:Nguyễn Đức,Nguyễn Vĩnh Châu 2000A1408 25/08/2009 30/01/2010 3777
Vũ Văn Thông 530603 Lý sinh :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm /Biên soạn:Nguyễn Đức,Nguyễn Vĩnh Châu 2000A1416 24/08/2009 30/01/2010 3777
Vũ Việt Hà 533787 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT12170 28/08/2009 30/01/2010 3777
Vũ Việt Hà 533787 Giáo trình công nghệ sinh học nông nghiệp /Nguyễn Quang Thạch, Chủ biên 2005TT10604 28/08/2009 30/01/2010 3777
Vũ Việt Hà 533787 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1320 28/08/2009 30/01/2010 3777
Quách Thành Tân 530897 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15742 25/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Hữu Phước 520265 Bài tập nguyên lý máy./Tạ Ngọc Hải 2009CK11699 05/10/2009 30/01/2010 3777
Lê Hữu Phước 520265 Nguyên lý máy :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH kỹ thuật /Tác giả:Đinh gia Tường 2002CK1783 05/10/2009 30/01/2010 3777
Ngô Đăng Chung 522527 Bài tập nguyên lý máy./Tạ Ngọc Hải 2009CK11663 21/09/2009 30/01/2010 3777
Tạ Quang Hiệp 522543 Giáo trình vẽ kỹ thuật Hoàng Thị Chắt, Chủ biên; Trần Tuấn Hiệp, Trần Huy Sùng 2007A22698 19/08/2009 30/01/2010 3777
Tạ Quang Hiệp 522543 Kỹ thuật điện tử số ./Đặng Văn Chuyết 2002A9102 19/08/2009 30/01/2010 3777
Quách Thành Tân 530897 Giáo trình sinh thái học đồng ruộng /Trần Đức Viên (c.b), Nguyễn Thanh Lâm 2006TT19312 25/08/2009 30/01/2010 3777
Quách Thành Tân 530897 Lý sinh :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ khối Nông-Lâm /Biên soạn:Nguyễn Đức,Nguyễn Vĩnh Châu 2000A1080 25/08/2009 30/01/2010 3777
Trần Quang Vinh 531456 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14164 30/10/2009 30/01/2010 3777
Vũ Việt Hà 533787 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY7999 28/08/2009 30/01/2010 3777
Lê Văn Quân 533892 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23377 28/08/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Tất Nhân 533179 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31930 21/08/2009 30/01/2010 3777
Vũ Văn Thông 530603 Giáo trình sinh thái học đồng ruộng /Trần Đức Viên (c.b), Nguyễn Thanh Lâm 2006TT19339 24/08/2009 30/01/2010 3777
Phạm Thị Minh 530585 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21085 25/08/2009 30/01/2010 3777
Tạ Quang Hiệp 522543 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23465 19/08/2009 30/01/2010 3777
Trần Quốc An 521056 Pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25798 28/09/2009 30/01/2010 3777
Nguyễn Hoàng Thắng 521210 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15417 05/11/2009 30/01/2010 3777
Lương Văn Dưỡng 530198 Bảo quản và chế biến rau, quả thường dùng ở Việt nam. /Huỳnh Thị Dung 2006VN6899 16/03/2010 26/03/2010 3722
Lương Văn Dưỡng 530198 Giáo trình điện tử công suất. :Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp /Trần Trọng Minh KD2003GT536 16/03/2010 26/03/2010 3722
Lương Văn Dưỡng 530198 Giáo trình lý thuyết mạch điện: Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp /Lê Văn Bảng 2006VN8302 16/03/2010 26/03/2010 3722
Hoàng Minh Tiến 543289 Bài tập Phuơng trình vi phân.Tóm tắt lí thuyết -Bài giải mẫu và hướng dẫn giải./Nguyễn Thế Hoàn,Trần Văn Nhung 2008VN14501 27/03/2010 06/04/2010 3711
Nguyễn Thị Lệ Thủy 533104 Giáo trình quản trị doanh nghiệp /Đồng Thị Thanh Hương, Nguyễn Đình Hoà, Trần Thị Ý Nhi 2005VN3389 24/05/2010 03/06/2010 3653
Nguyễn Thị Lệ Thủy 533104 Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và thực hành :Sách chuyên khảo: Lý thuyết cơ bản. 80 câu hỏi ôn tập. 85 bài tập mẫu và lời giải /Nguyễn Năng Phúc 2004VL4838 24/05/2010 03/06/2010 3653
Tạ Ngọc Huy 530027 Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào: Giáo trình dành cho sinh viên hệ đại học và học viên cao học thuộc các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học và Sư phạm Sinh /Đinh Đoàn Long. Chủ biên; Đỗ Lê Thăng 2009VN17327 07/06/2010 17/06/2010 3639
Nguyễn Đăng Phương 531599 Luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008VN14009 12/06/2010 18/06/2010 3638
Phạm Huy Phúc 532042 Luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25963 07/01/2010 30/06/2010 3626
Trần Duy Lương 541446 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4372 15/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đăng Phương 531599 Lý thuyết kế toán /Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm 2002K1444 23/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đức Tiến 521575 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28506 12/01/2010 30/06/2010 3626
Vũ Nguyệt ánh 522829 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24142 20/01/2010 30/06/2010 3626
Vũ Nguyệt ánh 522829 Tin - sinh học /Nguyễn Văn Cách 2009A33730 20/01/2010 30/06/2010 3626
Vũ Nguyệt ánh 522829 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15164 20/01/2010 30/06/2010 3626
Vũ Nguyệt ánh 522829 Toán ứng dụng :Giáo trình sau đại học /Nguyễn Hải Thanh 2005A18119 20/01/2010 30/06/2010 3626
Vũ Văn Nhi 521285 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15827 25/02/2010 30/06/2010 3626
Vũ Văn Nhi 521285 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học: Giáo trình dùng cho các trường ĐH và CĐ /Đỗ Nguyên Phương, Chủ biên 2005A17717 25/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Duy Thực 500272 Giáo trình kỹ thuật an toàn và môi trường 2007CK7633 15/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Trinh 541848 Kinh tế vĩ mô. Tập 1, Giáo trình kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2006K7692 05/04/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Khuê 543253 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16596 22/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đăng Phương 531599 Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, ... 2009K18353 13/01/2010 30/06/2010 3626
Hoàng Bá Thành 533588 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY8086 29/03/2010 30/06/2010 3626
Phạm Huy Phúc 532042 Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, ... 2009K17465 07/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Trinh 541848 Kinh tế học vi mô, Giáo trình của Trường Đại học Nông nghiệp I /Trần Văn Đức, Lương Xuân Chính 2006K11231 05/04/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thất 522414 Bảo quản chế biến Nông sản :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư ./Chủ biên: Trần Minh Tâm 2004TT8064 04/02/2010 30/06/2010 3626
Vũ Nguyệt ánh 522829 Giáo trình vận trù học: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2008A26392 20/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Duy Thực 500272 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4014 15/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thất 522414 Giáo trình khuyến nông /Nguyễn Văn Long 2007TT20712 04/02/2010 30/06/2010 3626
Vũ Văn Nhi 521285 Đánh giá tác động môi trường:Giáo trình Đại học ./Nguyễn Đình Mạnh 2006TT18714 25/02/2010 30/06/2010 3626
Hoàng Bá Thành 533588 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14844 29/03/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đăng Phương 531599 Giáo trình chăn nuôi cơ bản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2007CY9773 13/01/2010 30/06/2010 3626
Phạm Huy Phúc 532042 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A33384 07/01/2010 30/06/2010 3626
Phạm Huy Phúc 532042 Giáo trình chăn nuôi cơ bản: Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2009CY12775 07/01/2010 30/06/2010 3626
Đặng Chí Công 532575 Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám /Đàm Xuân Hoàn 2008TT30095 20/01/2010 30/06/2010 3626
Lê Hoàng Thạch 541459 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4573 01/02/2010 30/06/2010 3626
Lê Hoàng Thạch 541459 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35090 01/02/2010 30/06/2010 3626
Phạm Thanh Quân 542920 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13017 24/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Khuê 543253 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35171 22/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Khuê 543253 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4356 22/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đại Lý 543339 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16722 20/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Đức Tiến 521575 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT16729 12/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thất 522414 Giáo trình dâu tằm - Ong mật /Nguyễn Văn Long, Chủ biên... 2006CY7819 04/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thất 522414 Giáo trình công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng /Phan Hữu Tôn 2005TT11460 04/02/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thất 522414 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21750 04/02/2010 30/06/2010 3626
Vũ Văn Nhi 521285 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24130 25/02/2010 30/06/2010 3626
Lê Hoàng Thạch 541459 Pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25895 01/02/2010 30/06/2010 3626
Lê Văn Nam 541738 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29261 27/01/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Hữu Trinh 541848 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K11932 05/04/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Hải 541974 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K12206 01/03/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Thế Vinh 540545 Pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A25955 15/01/2010 30/06/2010 3626
Vương Thị Hiển 511046 Giáo trình thuế: Dùng cho đối tượng không chuyên /Nguyễn Thị Liên, Chủ biên; Nguyễn Văn Hậu 2010K19117 15/03/2010 30/06/2010 3626
Nguyễn Văn Thịnh 512736 Visual basic 6.0 tự học trong 3 tuần KD2003VV915 11/08/2010 21/08/2010 3574
Nguyễn Văn Thịnh 512736 Từng bước với visual basic 6.0 /Phạm Anh Dũng 2003VN2070 11/08/2010 21/08/2010 3574
Đặng Đình Lương 541445 Cơ học cơ sở. T1 /Chủ biên: Nguyễn Trọng 2001VL3517 17/08/2010 27/08/2010 3568
Đặng Đình Lương 541445 Bài tập cơ học.Tập 1,Tĩnh học và động học./Đỗ Sanh 2008VN15047 17/08/2010 27/08/2010 3568
Phạm Hồng Phong 543963 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin./Trần ngọc Hiên, Trần Xuân Trường. Chủ biên 2009VN15599 05/11/2010 15/11/2010 3488
Nguyễn Minh Vương 541952 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15207 20/08/2010 30/01/2011 3412
Lê Ngọc Lâm 541991 Kinh tế học vi mô, Giáo trình của Trường Đại học Nông nghiệp I /Trần Văn Đức, Lương Xuân Chính 2006K11282 19/08/2010 30/01/2011 3412
Mùa A Tủa 540874 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006TT16355 17/08/2010 30/01/2011 3412
Mùa A Tủa 540874 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh:(Dùng trong các Trường Đại học,Cao đẳng) 2005A15347 17/08/2010 30/01/2011 3412
Nguyễn Minh Vương 541952 Giáo trình Marketing nông nghiệp /Nguyễn Nguyên Cự, Chủ biên 2005K5916 20/08/2010 30/01/2011 3412
Nguyễn Trọng Sáng 521196 Giáo trình xử lý chất thải /Nguyễn Đình Mạnh 2010TT34733 24/08/2010 30/01/2011 3412
Trần Mạnh Hà 531259 Giáo trình kinh tế tài nguyên môi trường /Nguyễn Văn Song, Vũ Thị Phương Thuỵ 2006K10804 18/10/2010 30/01/2011 3412
Đinh Văn Nam 541814 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31991 10/08/2010 30/01/2011 3412
Mùa A Tủa 540874 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14833 17/08/2010 30/01/2011 3412
Lê Thị Phương Ly 532033 Giáo trình chăn nuôi cơ bản: Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2009CY12645 27/08/2010 30/01/2011 3412
Nguyễn Minh Vương 541952 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4237 20/08/2010 30/01/2011 3412
Lê Minh Toàn 541761 Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế /Nguyễn Phúc Thọ, Lương Xuân Chính,...Chủ biên 2006K8733 19/08/2010 30/01/2011 3412
Mùa A Tủa 540874 Giáo trình sinh thái học đồng ruộng /Trần Đức Viên (c.b), Nguyễn Thanh Lâm 2006TT19305 17/08/2010 30/01/2011 3412
Trần Mạnh Hà 531259 Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam /Nguyễn Thị Vang, Chủ biên 2005K5369 18/10/2010 30/01/2011 3412
Mùa A Tủa 540874 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A30075 17/08/2010 30/01/2011 3412
Nguyễn Khắc Thịnh 520273 Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén /Bùi Hải Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu Quyết, Nguyễn Văn Hựu 2006VN7298 16/02/2011 26/02/2011 3385
Nguyễn Khắc Thịnh 520273 Động cơ đốt trong phương tiện giao thông .Tập 1 /Nguyễn Thành Lương KD2003GT579 16/02/2011 26/02/2011 3385
Nguyễn Khắc Thịnh 520273 Giáo trình máy nâng chuyển /Trần Như Khuyên. PGS. TS 2010VN21856 16/02/2011 26/02/2011 3385
Nguyễn Duy Thành 531606 những điều cần biết về chứng khoán /Michael Sincere. Người dịch: Đức Anh-Tinh Anh, Hiệu đính:TS.Đỗ Trọng Thiều 2007VN11186 22/02/2011 04/03/2011 3379
Nguyễn Duy Thành 531606 Giáo trình cơ sở hình thành giá cả./PGS.TS Ngô Trí Long; PGS.TS Nguyễn Văn Dần 2008VN13392 22/02/2011 04/03/2011 3379
Phạm Duy Thanh 520270 Công nghệ hàn điện nóng chảy: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Tập 2, Ứng dụng /Ngô Lê Thông 2009VN16914 14/02/2011 06/03/2011 3377
Phạm Duy Thanh 520270 Kỹ thuật sửa chữa hệ thống lái & hệ thống treo Ôtô, khung gầm ôtô hiện đại /Lê Minh Trí 2010VN22432 14/02/2011 06/03/2011 3377
Phạm Duy Thanh 520270 Thực hành sửa chữa bảo trì động cơ xăng /Trần Thế San, Đỗ Dũng 2006VN8684 14/02/2011 06/03/2011 3377
Trần Xuân Đồng 540824 Môi trường và con người /Mai Đình Hiên, Chủ biên KD1998GN44 02/03/2011 12/03/2011 3371
Nguyễn Minh Hảo 554830 Di truyền chọn giống động vật /Trịnh Đình Đạt 2005VN5358 02/03/2011 12/03/2011 3371
Nguyễn Minh Hảo 554830 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007VN9190 02/03/2011 12/03/2011 3371
Nguyễn Minh Hảo 554830 Các phương pháp phân tích hữu cơ /Nguyễn Đức Huệ 2005VN5027 02/03/2011 12/03/2011 3371
Trần Doãn Tính 540303 Sinh học phân tử /Võ Thị Thương Lan 2009VN16199 21/03/2011 31/03/2011 3352
Nguyễn Văn Đạt 553225 Sản xuất đậu tương ở vùng nhiệt đới /Người biên soạn:K.Hinson, E.E.Hartwig 1990VL2608 14/04/2011 24/04/2011 3328
Nguyễn Văn Đạt 553225 Cây trồng đại cương /Nguyễn Ích Tân Chủ biên, Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Tất Cảnh Biên soạn 2010VN22312 14/04/2011 24/04/2011 3328
Đồng Minh Tuấn 540197 Kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn và chế biến rau xuất khẩu./Trần Khắc Thi, Nguyễn Công Hoan 2008VN13308 25/04/2011 05/05/2011 3317
Đỗ Hữu Duật 19050189 Sử dụng phân bón từ phụ phẩm khí sinh học (Biogas) bón cho cây trồng /Đinh Thế Lộc 2010VN18217 26/04/2011 06/05/2011 3316
Mai Văn Hải 554578 Trí tuệ đám đông / James, Surowiecki 2010VN17948 04/05/2011 14/05/2011 3308
Mai Văn Hải 554578 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21634 06/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Bá Chiều 551774 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13031 21/02/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29116 14/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2007TT22550 17/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2008TT30545 14/01/2011 30/06/2011 3261
Lưu Văn Dương 543227 Kỹ thuật vi xử lý=Tài liêu dùng cho sinh viên ngành điện tử,tin học,viễn thông ,đo lường,tự động./Văn Thế Vinh 2003A9679 12/01/2011 30/06/2011 3261
Lưu Văn Dương 543227 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36714 12/01/2011 30/06/2011 3261
Lý Sơn Tùng 541945 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28306 11/01/2011 30/06/2011 3261
Lê Đình Phúc 543842 Giáo trình vật liệu kỹ thuật /Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Khắc Thông. Chủ biên 2008CK9046 12/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Văn Chính 551153 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20146 04/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Địch Nam 530889 Giáo trình cây rau =Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Chủ biên: Tạ Thu Cúc... 2002TT1713 24/01/2011 30/06/2011 3261
Đinh Công Tuấn 522182 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13697 07/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Ngọc Huy 520248 Giáo trình kinh tế ngành sản xuất /Dương Văn Hiểu. TS, Chủ biên; Đinh Văn Đãn. TS; Nguyễn Thị Minh Thu. ThS 2010K20961 16/02/2011 30/06/2011 3261
Mai Văn Hải 554578 Giáo trình Sinh học phân tử đại cương /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35893 06/01/2011 30/06/2011 3261
Mai Văn Hải 554578 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2008A25654 06/01/2011 30/06/2011 3261
Hà Hùng Quang 554225 Kinh tế học vi mô, Giáo trình của Trường Đại học Nông nghiệp I /Trần Văn Đức, Lương Xuân Chính 2006K11442 11/01/2011 30/06/2011 3261
Hà Hùng Quang 554225 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29244 11/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Văn Chính 551153 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT11917 04/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Văn Chính 551153 Giáo trình hoá phân tích /Nguyễn Trường Sơn, Chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007A24735 04/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31494 14/01/2011 30/06/2011 3261
Hoàng Văn Dũng 542211 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32904 23/02/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Quang Huy 541794 Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp /Phạm Thị Minh Nguyệt 2006K10239 20/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Địch Nam 530889 Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng /Vũ Quang Sáng, Chủ biên, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân,... 2007TT25317 24/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Ngọc Huy 520248 Luật kinh tế :Giáo trình dùng cho ngành kinh tế và phát triển nông thôn, Quản lý ruộng đất /Chủ biên: Trần Văn Đức, Thái Anh Hùng 2002K838 16/02/2011 30/06/2011 3261
Lê Đình Phúc 543842 Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí /Hoàng Đức Liên 2008CK9414 12/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Xuân Đồng 540824 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16670 02/03/2011 30/06/2011 3261
Lưu Văn Dương 543227 AUTOCAD cho tự động hoá thiết kế =Sách dùng cho Sinh viên các trường kỹ thuật../Nguyễn Văn Hiến 2002A8231 12/01/2011 30/06/2011 3261
Lưu Văn Dương 543227 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A30639 12/01/2011 30/06/2011 3261
Hoàng Văn Dũng 542211 Giáo trình thực tập vi sinh vật /Nguyễn Xuân Thành, Chủ biên và hiệu đính 2006TT17357 23/02/2011 30/06/2011 3261
Đinh Công Tuấn 522182 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4249 07/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15054 14/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14259 17/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Văn Chính 551153 Giáo trình Lý sinh /Trần Đình Đông 2010A36425 04/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Bá Chiều 551774 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35204 21/02/2011 30/06/2011 3261
Hà Hùng Quang 554225 Luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Chủ biên 2008A26058 11/01/2011 30/06/2011 3261
Hà Hùng Quang 554225 Kinh tế vĩ mô. Tập 1, Giáo trình kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2006K7990 11/01/2011 30/06/2011 3261
Mai Văn Hải 554578 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20503 07/01/2011 30/06/2011 3261
Đỗ Tiến Sinh 543891 Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc /Chu Đức Thắng, Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch. Chủ biên 2008CY12482 19/01/2011 30/06/2011 3261
Lê Đình Phúc 543842 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4536 12/01/2011 30/06/2011 3261
Lê Đình Phúc 543842 Bài giảng nguyên lý máy /Đặng Đình Trình ThS. 2010CK13108 12/01/2011 30/06/2011 3261
Lý Sơn Tùng 541945 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4527 11/01/2011 30/06/2011 3261
Lý Sơn Tùng 541945 Kinh tế vĩ mô: Giáo trình kinh tế. Tập1 /Nguyễn Phúc Thọ..., Chủ biên 2009K14143 11/01/2011 30/06/2011 3261
Lưu Văn Dương 543227 kiến trúc máy tính ./Nguyễn Đình Việt 2003A9740 12/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32758 14/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28255 14/01/2011 30/06/2011 3261
Phạm Quang Tuấn 555100 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23287 17/01/2011 30/06/2011 3261
Lê Thị Thu Hường 554595 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2007TT22570 19/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Bá Chiều 551774 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36970 21/02/2011 30/06/2011 3261
Hà Hùng Quang 554225 Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam /Nguyễn Thị Vang, Chủ biên 2005K5416 11/01/2011 30/06/2011 3261
Trần Văn Chính 551153 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28885 04/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Ngọc Huy 520248 Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp /Nguyễn Thị Tâm 2004K2672 16/02/2011 30/06/2011 3261
Đinh Công Tuấn 522182 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1297 07/01/2011 30/06/2011 3261
Nguyễn Địch Nam 530889 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT22196 24/01/2011 30/06/2011 3261
Đoàn Trung Hiếu 550649 Quản lý thông tin - nhận mail - gởi mail một cách chuyên nghiệp cho nhân viên văn phòng Outlook 2007: Tin học phổ cập cho mọi người /Hoàng Sơn 2007VN12699 14/09/2011 24/09/2011 3175
Nguyễn Văn Ty 540877 575 giống cây trồng nông nghiệp mới /Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2007VN10063 23/09/2011 03/10/2011 3166
Nguyễn Thị Nga 9401219 Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi Vịt, Ngan ở hộ gia đình /Nguyễn Văn Trí KS. 2010VN21026 03/10/2011 13/10/2011 3156
Nguyễn Thị Nga 9401219 Bệnh cầu trùng ở gia súc - gia cầm ./Lê Văn Năm 2004VV15112 03/10/2011 13/10/2011 3156
Nguyễn Thị Nga 9401219 Bệnh quan trọng của Vịt, Ngan và biên pháp phòng trị /Trần văn Bình TS.BS. 2010VN21111 03/10/2011 13/10/2011 3156
Nguyễn Văn Dũng 543822 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009VN16368 22/10/2011 01/11/2011 3137
Sái Văn Vương 551880 Hàm biến phức /Nguyễn Văn Khuê 2010A35329 22/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Nguyên 550777 Động vật học. Tập 2, Động vật có xương sống :Giáo trình cho các trường Đại học nông nghiệp /Tác giả:Phan Trọng Cung 2002CY4208 08/12/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Nguyên 550777 Giáo trình độc chất học thú y /Lê Thị Ngọc Diệp, Chủ biên 2006CY9109 08/12/2011 30/12/2011 3078
Lương Đình Điệp 555015 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24233 16/08/2011 30/12/2011 3078
Vũ Văn Duy 551777 Giáo trình hình học hoạ hình /Trần Tuấn Hiệp 2007A24033 30/08/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A20953 07/09/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Hàm biến phức /Nguyễn Văn Khuê 2010A35299 07/09/2011 30/12/2011 3078
Lê Đức Quân 551858 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A21080 22/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Thị Vân 522259 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13743 18/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Tiến Sơn 530345 Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch /Hà Quang Hùng, Chủ biên 2006TT13006 25/08/2011 30/12/2011 3078
Bùi Xuân Đức 554284 Giáo trình kinh tế ngành sản xuất /Dương Văn Hiểu. TS, Chủ biên; Đinh Văn Đãn. TS; Nguyễn Thị Minh Thu. ThS 2010K21041 29/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Nguyên 550777 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14703 08/12/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Cơ học lý thuyết :Giáo trình dùng cho Sinh viên ngành Cơ khí nông nghiệp/Phạm Văn Tờ 2004CK4386 07/09/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Khánh Duy 554070 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A33351 20/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Bá Quân 521475 Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội /Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Đoàn Công Quỳ. Chủ biên 2008TT31819 31/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Thị Vân 522259 Giáo trình kiểm nghiệm thú sản /Nguyễn Thị Bình Tâm; Dương Văn Nhiệm, Đồng chủ biên 2011CY16974 18/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Hiếu 540272 Dinh dưỡng và thức ăn gia súc :Giáo trình dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y /Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn 2002CY957 17/08/2011 30/12/2011 3078
Lê Đức Quân 551858 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28006 22/08/2011 30/12/2011 3078
Lương Đình Điệp 555015 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21918 16/08/2011 30/12/2011 3078
Trần Đình Phiên 551853 Giáo trình nhập môn tin học: Dùng cho sinh viên nông nghiệp khối B /Đỗ Thị Mơ, Chủ biên 2005A16425 30/08/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Giáo trình vẽ kỹ thuật Hoàng Thị Chắt, Chủ biên; Trần Tuấn Hiệp, Trần Huy Sùng 2007A22792 07/09/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Giáo trình hình học hoạ hình /Trần Tuấn Hiệp 2007A24225 07/09/2011 30/12/2011 3078
Phạm Mạnh Đức 551782 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36666 07/09/2011 30/12/2011 3078
Lê Đức Quân 551858 Giáo trình vẽ kỹ thuật Hoàng Thị Chắt, Chủ biên; Trần Tuấn Hiệp, Trần Huy Sùng 2007A22961 22/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Thị Vân 522259 Giáo trình miễn dịch học thuỷ sản/Kim văn Vạn; Lê Thanh Hoà 2010CY16059 18/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Bá Quân 521475 Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn /Vũ Thị Bình, Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Hương. Chủ biên 2008TT31198 31/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Tiến Sơn 530345 Bảo quản nông sản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Đinh Sơn Quang 2006TT17878 25/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Hiếu 540272 Giáo trình thiết kế thí nghiệm: Dùng cho sinh viên đại học ngành thú y, chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thuỷ sản /Nguyễn Đình Hiền, Chủ biên, Đỗ Đức Lực 2007CY11026 17/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Văn Hiếu 540272 Động vật học. Tập 2, Động vật có xương sống :Giáo trình cho các trường Đại học nông nghiệp /Tác giả:Phan Trọng Cung 2010CY16141 17/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Thị Vân 522259 Giáo trình nuôi trồng thuỷ sản /Kim Văn Vạn 2010CY15901 18/08/2011 30/12/2011 3078
Nguyễn Bá Quân 521475 Bài giảng hệ thống thông tin đất đai /Phạm Văn Vân. ThS 2011TT40590 31/08/2011 30/12/2011 3078
Bùi Xuân Đức 554284 Giáo trình kinh tế thương mại dịch vụ /Đinh Văn Đãn, Nguyễn Viết Đăng, Quyền Đình Hà: Đồng chủ biên 2009K16504 29/08/2011 30/12/2011 3078
Bùi Xuân Đức 554284 Giáo trình kinh tế môi trường /Nguyễn Mậu Dũng. TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; Nguyễn Văn Song. PGS. TS 2011K21764 29/08/2011 30/12/2011 3078
Tăng Trí Dũng 555012 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21663 15/09/2011 30/12/2011 3078
Tăng Trí Dũng 555012 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31743 15/09/2011 30/12/2011 3078
Mai Đình Ngọc 542008 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4159 19/08/2011 30/12/2011 3078
Lê Đức Quân 551858 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36580 22/08/2011 30/12/2011 3078
Lê Đức Quân 551858 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32885 22/08/2011 30/12/2011 3078
Phạm Văn Đạt 550911 Lập kế hoạch kinh doanh /Edward Blackwell 2011VN24054 05/01/2012 15/01/2012 3062
Nguyễn Yên 560126 Marketing căn bản /Phan Thăng, Phan Đình Quyền, Biên soạn 2005VN3786 11/04/2012 21/04/2012 2965
Nguyễn Hoàng Tùng 562874 Giáo trình thực tập trắc địa 1 /Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền 2007VN9150 01/06/2012 11/06/2012 2914
Phạm Thị Gấm 565311 Giáo trình hoá sinh thực vật /Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Chủ biên 2006VN6589 11/06/2012 21/06/2012 2904
Phạm Hồng Anh 533123 Bài tập nguyên lý máy./Tạ Ngọc Hải 2009VN16842 18/06/2012 28/06/2012 2897
Trần Đồng Thắng 551947 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5981 10/02/2012 30/06/2012 2895
Trần Đồng Thắng 551947 Bài tập cơ học ứng dụng = Tóm tắt lý thuyết, Hướng dẫn giải mẫu, bài tập và trả lời /Nguyễn Nhật Lệ 2002A8323 10/02/2012 30/06/2012 2895
Trần Đồng Thắng 551947 Giáo trình kỹ thuật đo lường: Ngành kỹ thuật điện /Ngô Trí Dương 2008CK9918 10/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Việt Hùng 560563 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21890 17/02/2012 30/06/2012 2895
Trịnh Mai Phương 562082 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011A39334 13/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Linh 564535 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4038 09/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Linh 564535 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29233 09/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Linh 564535 Bài giảng lâm nghiệp đại cương /Đoàn Văn Điểm, Chủ biên; Nguyễn Thu Thuỷ 2010TT37661 09/02/2012 30/06/2012 2895
Phạm Thị Gấm 565311 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21234 01/02/2012 30/06/2012 2895
Phạm Thị Gấm 565311 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29456 01/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Hoàng 560166 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27719 13/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Hoàng 560166 Bài giảng xã hội học đại cương /Nguyễn Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et al] 2010A37687 13/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Hoàng 560166 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29208 13/02/2012 30/06/2012 2895
Hoàng Xuân Duy 566184 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21334 23/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Linh 564535 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21567 09/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Công Thức 564694 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT16830 19/03/2012 30/06/2012 2895
Phạm Thị Gấm 565311 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21944 01/02/2012 30/06/2012 2895
Vũ Công Hào 551236 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2007TT22732 01/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Công Thức 564694 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4302 19/03/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Công Thức 564694 Giáo trình thực tập trắc địa 1 /Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền 2007TT20508 19/03/2012 30/06/2012 2895
Lê Hoàng 560166 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21288 13/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Việt Hùng 560563 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23578 17/02/2012 30/06/2012 2895
Trịnh Mai Phương 562082 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20751 13/02/2012 30/06/2012 2895
Trịnh Mai Phương 562082 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31505 13/02/2012 30/06/2012 2895
Trịnh Mai Phương 562082 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29311 13/02/2012 30/06/2012 2895
Trần Đồng Thắng 551947 Giáo trình cơ học ứng dụng :Ngành kỹ thuật điện /Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư 2009CK11031 10/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Tuyên 554963 Giáo trình logic học đại cương /Trần Thị Hà Nghĩa. Th.S, Chủ biên; Nguyễn Công Ước. Th. S 2011A38648 26/04/2012 30/06/2012 2895
Đàm Văn Toán 530357 Biện pháp sinh học bảo vệ thực vật :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Khối Nông Lâm Ngư /Nguyễn Văn Đĩnh, Đỗ Tấn Dũng, Hà Quang Hùng... 2007TT24965 13/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Hoàng 560166 Giáo trình Lý sinh /Trần Đình Đông 2010A36195 13/02/2012 30/06/2012 2895
Lê Việt Hùng 560563 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A37006 17/02/2012 30/06/2012 2895
Trịnh Mai Phương 562082 Giáo trình hoá học đại cương :Dùng cho sinh viên ngành quản lý đất đai /Dương Văn Đảm 2008A24867 13/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Linh 564535 Bài giảng nguyên lý kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ. TS, chủ biên 2011K22393 09/02/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Công Thức 564694 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4032 19/03/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Công Thức 564694 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36932 19/03/2012 30/06/2012 2895
Nguyễn Văn Kim 565965 Giáo trình Lý sinh /Trần Đình Đông 2010A36095 15/03/2012 30/06/2012 2895
Phạm Thị Gấm 565311 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4196 22/06/2012 02/07/2012 2893
Nguyễn Thị Kiều Oanh 550857 Giáo trình Sinh học phân tử /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010VN21237 23/08/2012 02/09/2012 2831
Nguyễn Thị Kiều Oanh 550857 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010VN21808 23/08/2012 02/09/2012 2831
Nguyễn Thị Kiều Oanh 550857 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007VN9189 23/08/2012 02/09/2012 2831
Lê Văn Hiện 522691 Mạch điện chọn lọc./Nguyễn Đức Ánh 2006VN7677 26/09/2012 06/10/2012 2797
Lê Văn Hiện 522691 Mạch điện ứng dụng /Nguyễn Đức Ánh 2006VN8317 26/09/2012 06/10/2012 2797
Lê Văn Hiện 522691 Điện tử căn bản. Tập 1 /Phạm Đình Bảo 2006VN8381 26/09/2012 06/10/2012 2797
Phạm Văn Ka 542072 Xử lý nước thải chi phí thấp D. Xanthoulis; Lều Thọ Bách; Wang Chenduan ...[et al] 2011VN24982 29/11/2012 09/12/2012 2733
Nguyễn Hải Nam 543600 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29508 17/09/2012 31/01/2013 2680
Phạm Văn Huy 560716 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4105 25/08/2012 31/01/2013 2680
Phạm Văn Huy 560716 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A31638 25/08/2012 31/01/2013 2680
Phạm Văn Huy 560716 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29540 25/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Minh Tâm 554233 Lý thuyết kế toán /Chủ biên: Nguyễn Thị Tâm 2002K1428 07/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Đình Phương 551754 Bài tập sức bền vật liệu /I. N Mirôliubô;, X. A. Engalưtrep; N. Đ. Xerghiepxki.... [et al] 2011CK13858 19/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Đình Phương 551754 Giáo trình kỹ thuật an toàn và môi trường 2007CK7733 19/09/2012 31/01/2013 2680
Phạm Xuân Thủy 555273 Giáo trình Định giá đất./Hồ Thị Lam Trà 2007TT20036 24/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Tuấn Vũ 554556 Giáo trình xử lý dữ liệu trong nông nghiệp: Dùng cho các lớp thuộc khối công nghệ thông tin /Nguyễn Đình Hiền 2009A30879 11/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Tuấn Vũ 554556 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A21017 11/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Dịu 569274 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37533 06/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Dịu 569274 Vi sinh vật thú y Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH khối Nông,Lâm, Ngư Nghiệp./Chủ biên:Nguyễn Như Thanh 2002CY2065 06/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Khắc Tú 564989 Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /Nguyễn Xuân Thành. PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et al­] 2011TT41036 24/09/2012 31/01/2013 2680
Hồ Thị Thúy 560095 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A30215 20/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Thảo 533751 Bệnh ngoại khoa gia súc /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6717 25/08/2012 31/01/2013 2680
Ngô Đức Anh 520360 Giáo trình kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch /Hà Quang Hùng, Chủ biên 2006TT13007 10/09/2012 31/01/2013 2680
Ngô Đức Anh 520360 Giáo trình dịch học bảo vệ thực vật /Hà Quang Hùng, Chủ biên 2006TT13123 10/09/2012 31/01/2013 2680
Phùng Thành Đạt 540143 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Nông nghiệp-IPM Quản lý dịch hại tổng hợp :Bài giảng dùng cho cao học và nghiên cứu sinh Nông nghiệp /Tác giả:Hà Quang Hùng 1999TH293 17/12/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Hải Nam 543600 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A33227 17/09/2012 31/01/2013 2680
Phạm Xuân Thủy 555273 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29941 24/08/2012 31/01/2013 2680
Phạm Xuân Thủy 555273 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất /Đoàn Công Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính 2006TT13735 24/08/2012 31/01/2013 2680
Phạm Xuân Thủy 555273 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14203 24/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Đình Phương 551754 Giáo trình Kỹ thuật điện:Dùng cho sinh viên ngành cơ khí./Ngô Thị Tuyến 2009CK10701 19/09/2012 31/01/2013 2680
Đỗ Tuấn Hùng 552586T Giáo trình quản trị doanh nghiệp nông nghiệp 2007K12865 28/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Dịu 569274 Giáo trình Miễn dịch học Thú y /Nguyễn Bá Hiên; Trần Thị Lan Hương 2010CY15388 06/09/2012 31/01/2013 2680
Phạm Văn Huy 560716 Giáo trình đa dạng sinh học /Lê Mạnh Dũng 2011CY17344 25/08/2012 31/01/2013 2680
Lê Doãn Hùng 563363 Bài tập cơ học.Tập 1,Tĩnh học và động học./Đỗ Sanh 2002A8980 30/08/2012 31/01/2013 2680
Đỗ Tuấn Hùng 552586T Giáo trình Thị trường và giá cả nông sản, thực phẩm./Trần Hữu Cường 2009K13921 28/08/2012 31/01/2013 2680
Đỗ Tuấn Hùng 552586T Quản trị nguồn nhân lực /Trần Kim Dung 2010K19351 28/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Hải Nam 543600 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37561 17/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Dịu 569274 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13533 06/09/2012 31/01/2013 2680
Phí Thị Thu Huyền 563613 Giáo trình đa dạng sinh học /Lê Mạnh Dũng 2011CY17139 05/09/2012 31/01/2013 2680
Hồ Thị Thúy 560095 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24154 20/08/2012 31/01/2013 2680
Hồ Thị Thúy 560095 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2011A39173 20/08/2012 31/01/2013 2680
Lê Doãn Hùng 563363 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28570 30/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Thị Hạnh 555319 Giáo trình chăn nuôi lợn /Vũ Đình Tôn 2010CY14190 27/08/2012 31/01/2013 2680
Hồ Thị Thúy 560095 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A27957 20/08/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Tuấn Vũ 554556 Toán rời rạc: Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin /Vũ Kim Thành 2008A27090 11/09/2012 31/01/2013 2680
Nguyễn Hải Nam 543600 Dịch tễ học thú y :Giáo trình dùng cho các trường ĐH nông nghiệp ./Chủ biên: Nguyễn Như Thanh 2002CY1491 17/09/2012 31/01/2013 2680
Ngô Đức Anh 520360 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2010TT36661 10/09/2012 31/01/2013 2680
Phan Thị Hảo 540416 Bài tập xác suất và thống kê /Đinh Văn Gắng 2002VV12888 22/04/2013 02/05/2013 2589
Hồ Thuận Yến 562658 Phân biệt và chống nhầm lẫn dược liệu /Phạm Thị Kim KD1980VN677 27/05/2013 06/06/2013 2554
Hồ Thuận Yến 562658 Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc /Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Duy Thuần. Đồng chủ biên 2008VN13551 27/05/2013 06/06/2013 2554
Nguyễn Văn Bình 563392 Giáo trình kỹ thuật đo lường: Ngành kỹ thuật điện /Ngô Trí Dương 2008CK10152 11/04/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Hoài Phú 562307 Giáo trình công nghệ sinh học nông nghiệp /Nguyễn Quang Thạch, Chủ biên 2005TT10500 19/02/2013 30/06/2013 2530
Phạm Ngọc Tân 574275 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19893 09/05/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Văn Nguyên 570704 Tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên 2003A13180 06/03/2013 30/06/2013 2530
Cao Ngọc Tuấn 576844 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35051 01/03/2013 30/06/2013 2530
Cao Ngọc Tuấn 576844 Giáo trình quản trị học /Bùi Thị Nga, ThS 2013K30645 01/03/2013 30/06/2013 2530
Doãn Văn Mạnh 566505 Giáo trình kỹ thuật đo lường: Ngành kỹ thuật điện /Ngô Trí Dương 2008CK9983 04/03/2013 30/06/2013 2530
Trần Thị Phượng 572383 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27783 19/02/2013 30/06/2013 2530
Vũ Đình Quyết 551343 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất /Đoàn Công Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính 2006TT13705 21/02/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Đình Nam 543793 Điện tử số ứng dụng: Dùng cho sinh viên kỹ thuật điện nông nghiệp /Nguyễn Thị Hoài Sơn 2005CK5698 01/03/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Đình Nam 543793 Bài tập kỹ thuật đo :Sách được biên soạn theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT /PGS.TS. Ninh Đức Tốn, TS.Nguyễn Trọng Hùng, Ths.Nguyễn Thị Cẩm Tú 2011CK14183 01/03/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Đình Nam 543793 Bài giảng trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp :Dùng cho sinh viên chuyên ngành tự động hoá /Ngô Thị Tuyến 2011CK14276 01/03/2013 30/06/2013 2530
Lương Thị Thảo 565367 Giáo trình công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng /Phan Hữu Tôn 2005TT11606 16/05/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Văn Nguyên 570704 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36815 06/03/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Hoài Phú 562307 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19978 19/02/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Hoài Phú 562307 Khí tượng Nông nghiệp :Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-CĐ Nông-Lâm nghiệp /Trường Đại học Nông nghiệp I 2010TT36901 19/02/2013 30/06/2013 2530
Cao Ngọc Tuấn 576844 Bài giảng nguyên lý kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ. TS, chủ biên 2011K22551 01/03/2013 30/06/2013 2530
Doãn Văn Mạnh 566505 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35280 04/03/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Văn Bình 563392 Giáo trình cơ học ứng dụng :Ngành kỹ thuật điện /Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư 2009CK11427 11/04/2013 30/06/2013 2530
Kiều Công Điền 574207 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT16821 20/03/2013 30/06/2013 2530
Trần Thị Phượng 572383 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37442 19/02/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Bá Hạnh 566425 Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí /Hoàng Đức Liên 2008CK9191 11/03/2013 30/06/2013 2530
Vũ Đình Quyết 551343 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29536 21/02/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Đình Nam 543793 Giáo trình quản trị học /Bùi Thị Nga, ThS 2013K30647 01/03/2013 30/06/2013 2530
Vũ Đình Quyết 551343 Giáo trình Thuỷ Nông Cải Tạo Đất:Dùng cho chuyên nghành khoa học đất và trồng trọt./Phạm Ngọc Dũng,Nguyễn Văn Dung 2009TT33173 21/02/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Hoài Phú 562307 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT13840 19/02/2013 30/06/2013 2530
Lương Thị Thảo 565367 Bệnh cây đại cương: Giáo trình ngành bảo vệ thực vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm /Vũ Triệu Mân. Chủ biên 2008TT28141 16/05/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Văn Nguyên 570704 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20851 06/03/2013 30/06/2013 2530
Trần Thị Phượng 572383 Giáo trình Lý sinh /Trần Đình Đông 2010A36199 19/02/2013 30/06/2013 2530
Trần Thị Phượng 572383 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2010TT36679 19/02/2013 30/06/2013 2530
Doãn Văn Mạnh 566505 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29523 04/03/2013 30/06/2013 2530
Nguyễn Thị Dung 572423 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14676 26/08/2013 31/12/2013 2346
Lê Thị Tươi 574084 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24383 28/08/2013 31/12/2013 2346
Hà Thị Thanh Lộc 550556 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A34902 07/10/2013 31/12/2013 2346
Lương Thanh Tỉnh 573971 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29481 29/08/2013 31/12/2013 2346
Lê Thị Tươi 574084 Giáo trình phát triển nông thôn /Mai Thanh Cúc và Quyền Đình Hà, Đồng chủ biên 2005K6855 28/08/2013 31/12/2013 2346
Đặng Thanh Nhã 572540 Giáo trình thống kê nông nghiệp=Dùng cho học sinh ngành kỹ thuật ./Nguyễn Hữu Ngoan 2005K4514 27/08/2013 31/12/2013 2346
Nguyễn Thị Dung 572423 Bài giảng sinh thái nông nghiệp /Trần Danh Thìn Chủ biên, Trần Đức Viên Biên soạn 2010TT37375 26/08/2013 31/12/2013 2346
Nguyễn Thị Dung 572423 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37590 26/08/2013 31/12/2013 2346
Lê Thị Tươi 574084 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4267 28/08/2013 31/12/2013 2346
Trịnh Bích Sơn 574602 Giáo trình quản lý nguồn nước: Dùng cho chuyên ngành quản lý đất đai /Phạm Ngọc Dũng, Chủ biên 2005TT9694 09/09/2013 31/12/2013 2346
Lương Thanh Tỉnh 573971 Giáo trình phát triển nông thôn /Mai Thanh Cúc và Quyền Đình Hà, Đồng chủ biên 2005K6610 29/08/2013 31/12/2013 2346
Phan Thị Hiền 573310 Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng /Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al] 2012TT42858 22/08/2013 31/12/2013 2346
Đặng Thanh Nhã 572540 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37347 27/08/2013 31/12/2013 2346
Đặng Thanh Nhã 572540 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2010TT36667 27/08/2013 31/12/2013 2346
Trịnh Bích Sơn 574602 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24288 09/09/2013 31/12/2013 2346
Trịnh Bích Sơn 574602 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14283 09/09/2013 31/12/2013 2346
Lương Thanh Tỉnh 573971 Giáo trình kinh tế môi trường /Nguyễn Mậu Dũng. TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; Nguyễn Văn Song. PGS. TS 2011K21793 29/08/2013 31/12/2013 2346
Nguyễn Thị Dung 572423 Giáo trình côn trùng nông nghiệp :Dùng cho đại học, cao đẳng chuyên ngành cây trồng /Nguyễn Đức Khiêm 2006TT14415 26/08/2013 31/12/2013 2346
Nguyễn Thị Dung 572423 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24206 26/08/2013 31/12/2013 2346
Nguyễn Ngọc Sơn 562087 Cây lương thực - Cây màu :Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp /Chủ biên:Đinh Thế Lộc KD1998GT66 30/12/2013 09/01/2014 2337
Nguyễn Ngọc Sơn 562087 Cây lương thực. Tập 1, Cây lúa: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp /Bộ môn Cây lương thực KD1998GT65 30/12/2013 09/01/2014 2337
Vũ Minh Hằng 553015 Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản/Đỗ đoàn Hiệp, Phạm Tân Tiến 2010VN19475 02/01/2014 12/01/2014 2334
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14033 24/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình phân bón I /Nguyễn Như Hà. PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS 2011TT40002 24/01/2014 30/06/2014 2165
Đinh Quốc Phòng 560200 Bệnh cây đại cương: Giáo trình ngành bảo vệ thực vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm /Vũ Triệu Mân. Chủ biên 2008TT27907 14/01/2014 30/06/2014 2165
Bùi Hải Đăng 573769 Giáo trình nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng /Vũ Văn Liết, chủ biên, Nguyễn Văn Cương ... [et al.] 2014TT47641 06/03/2014 30/06/2014 2165
Khổng Thị Thúy Hằng 571321 Giáo trình vẽ kỹ thuật Hoàng Thị Chắt, Chủ biên; Trần Tuấn Hiệp, Trần Huy Sùng 2007A22810 18/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Mạnh Điệp 573854 Giáo trình miễn dịch học thuỷ sản/Kim văn Vạn; Lê Thanh Hoà 2010CY16123 15/01/2014 30/06/2014 2165
Lê Thị Chinh 572328 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT22304 14/01/2014 30/06/2014 2165
Lê Ngọc Linh 580484 Giáo trình Sinh học phân tử đại cương /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35848 20/02/2014 30/06/2014 2165
Lê Ngọc Linh 580484 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37368 20/02/2014 30/06/2014 2165
Đặng Thị Nhàn 581084 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28876 19/02/2014 30/06/2014 2165
Đặng Thị Nhàn 581084 Giáo trình Sinh học phân tử đại cương /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35915 19/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Đức Anh 585945 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35266 20/02/2014 30/06/2014 2165
Đỗ Hoàng Tiến 587709 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20348 20/02/2014 30/06/2014 2165
Cao Văn Tuấn 587857 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27495 20/02/2014 30/06/2014 2165
Cao Văn Tuấn 587857 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5985 20/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Mỹ Hạnh 586363 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2010K19874 18/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Mỹ Hạnh 586363 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20722 18/02/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Bài giảng xã hội học đại cương /Nguyễn Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et al] 2010A37695 11/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Thái Học 588231 Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 1 /Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu 2009CK11934 05/03/2014 30/06/2014 2165
Trần Đức Duy 551828 Sửa chữa máy điện và máy biến áp /Nguyễn Đức Sỹ 2012CK14676 29/05/2014 30/06/2014 2165
Lê Ngọc Linh 580484 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23204 20/02/2014 30/06/2014 2165
Lê Ngọc Linh 580484 Giáo trình hoá phân tích /Nguyễn Trường Sơn, Chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007A24519 20/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Hương 581912 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20600 16/01/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Hương 581912 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải...[et al] 2011A29994 16/01/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Hương 581912 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2011K26023 16/01/2014 30/06/2014 2165
Vũ Thị Giang 581987 Giáo trình marketing căn bản /Trần Minh Đạo .Chủ biên 2011K25352 17/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT22334 24/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Cây lương thực.T1:Cây lúa=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông gnhiệp./Nguyễn Đình Giao 2002TT3891 24/01/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải...[et al] 2011A30025 11/02/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A38181 11/02/2014 30/06/2014 2165
Trịnh Văn Quang 588426 Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 1 /Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu 2009CK11912 12/03/2014 30/06/2014 2165
Trịnh Văn Quang 588426 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A2985 12/03/2014 30/06/2014 2165
Trịnh Văn Quang 588426 Giáo trình mạng điện /Nguyễn Ngọc Kính. GVC.ThS 2011CK13553 12/03/2014 30/06/2014 2165
Đỗ Hoàng Tiến 587709 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4489 20/02/2014 30/06/2014 2165
Cao Văn Tuấn 587857 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36735 20/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Mỹ Hạnh 586363 Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình ngành tin học và công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2008A26844 18/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29414 24/01/2014 30/06/2014 2165
Đinh Quốc Phòng 560200 Bệnh cây chuyên khoa: Giáo trình ngành bảo vệ thưc vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm/Vũ Triệu Mân 2008TT26765 14/01/2014 30/06/2014 2165
Đinh Quốc Phòng 560200 Côn trùng học đại cương :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Nguyễn Viết Tùng 2006TT15051 14/01/2014 30/06/2014 2165
Đinh Quốc Phòng 560200 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT22220 14/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Thị Thu 560217 Giáo trình động vật hại nông nghiệp: Dùng cho hệ ĐH /Nguyễn Văn Đĩnh 2005TT10111 14/01/2014 30/06/2014 2165
Phạm Thị Tuyết Nhung 573354 Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng /Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al] 2012TT43249 17/01/2014 30/06/2014 2165
Phạm Thị Tuyết Nhung 573354 Giáo trình sinh thái nhân văn /Trần Đức Viên, Chủ biên, Phan Thị Thúy 2013TT46107 17/01/2014 30/06/2014 2165
Phạm Thị Tuyết Nhung 573354 Giáo trình sinh học đất:Giáo trình dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học, nông - lâm - Ngư nghiệp /Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Xuân Thành 2008TT29776 17/01/2014 30/06/2014 2165
Lê Thị Chinh 572328 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1182 14/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Mạnh Điệp 573854 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY7906 15/01/2014 30/06/2014 2165
Khổng Thị Thúy Hằng 571321 Giáo trình Kỹ thuật điện:Dùng cho sinh viên ngành cơ khí./Ngô Thị Tuyến 2009CK10718 18/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Văn Linh 575635 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14351 11/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Văn Linh 575635 Bệnh cây đại cương: Giáo trình ngành bảo vệ thực vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm /Vũ Triệu Mân. Chủ biên 2008TT27935 11/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Văn Linh 575635 Giáo trình quản lý môi trường /Hồ Thị Lam Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao Trường Sơn 2013TT45720 18/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Văn Linh 575635 Sinh học I :Sinh học tế bào di truyền và tiến hoá /Chủ biên: Nguyễn Đăng Phong... 2002A4064 18/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Hương 581912 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29318 16/01/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Hương 581912 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24541 16/01/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19902 11/02/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình hoá phân tích /Nguyễn Trường Sơn, Chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2007A24558 11/02/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23500 11/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Thái Học 588231 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK6015 05/03/2014 30/06/2014 2165
Trần Đức Anh 585945 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36675 20/02/2014 30/06/2014 2165
Đỗ Hoàng Tiến 587709 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36520 20/02/2014 30/06/2014 2165
Đỗ Hoàng Tiến 587709 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số /Nguyễn Đình Trí, Chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. 2009A35032 20/02/2014 30/06/2014 2165
Cao Văn Tuấn 587857 Vật lý đại cương =Giáo trình học phần A2 /Mạc Anh Hùng, Ngô Tất Vĩnh 2002A4361 20/02/2014 30/06/2014 2165
Đinh Thị Kim Nhung 585011 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20775 03/03/2014 30/06/2014 2165
Trần Đức Duy 551828 Giáo trình cung cấp điện:/Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê 2009CK11596 29/05/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Mạnh Điệp 573854 Luật thuỷ sản 2011CY17744 15/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Mạnh Điệp 573854 Giáo trình chăn nuôi cơ bản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2007CY9594 15/01/2014 30/06/2014 2165
Khổng Thị Thúy Hằng 571321 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29894 18/01/2014 30/06/2014 2165
Phạm Thị Tuyết Nhung 573354 Giáo trình địa chất học./Hoàng Văn Mùa 2007TT23602 17/01/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21772 03/04/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19758 03/04/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Đình Mỹ 562187 Giáo trình hoá học đại cương :Dùng cho sinh viên ngành quản lý đất đai /Dương Văn Đảm 2008A24971 03/04/2014 30/06/2014 2165
Đinh Quốc Phòng 560200 Giáo trình động vật hại nông nghiệp: Dùng cho hệ ĐH /Nguyễn Văn Đĩnh 2005TT10045 14/01/2014 30/06/2014 2165
Hoàng Thanh Hà 583882 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28386 11/02/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Thái Học 588231 Vật lý đại cương A1=Giáo trình ĐH-Học phần A1 /Ngô Tất Vĩnh 2002A3152 05/03/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Thái Học 588231 Giáo trình mạng điện /Nguyễn Ngọc Kính. GVC.ThS 2011CK13450 05/03/2014 30/06/2014 2165
Trịnh Văn Quang 588426 Giáo trình Kỹ thuật điện:Dùng cho sinh viên ngành cơ khí./Ngô Thị Tuyến 2009CK10815 12/03/2014 30/06/2014 2165
Đỗ Hoàng Tiến 587709 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5773 20/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Thị Mỹ Hạnh 586363 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27860 18/02/2014 30/06/2014 2165
Trần Đức Duy 551828 Kỹ thuật chiếu sáng: Chiếu sáng tiện nghi và hiệu quả năng lượng /Lê Văn Doanh. Chủ biên, Đặng Văn Đào, Lê Hải Hưng... 2010CK12838 29/05/2014 30/06/2014 2165
Nguyễn Phúc Thụy 563569 Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế /Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu : chủ biên 08KTVN6002 29/08/2014 08/09/2014 2095
Lê Việt Hùng 575325 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14761 03/04/2014 10/09/2014 2093
Nguyễn Xuân Lợi 562419 Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng /Vũ Quang Sáng, Chủ biên, Nguyễn Thị Nhẫn, Mai Thị Tân,... 2007TT25483 15/12/2014 31/12/2014 1981
Nguyễn Xuân Lợi 562419 Bài giảng xã hội học đại cương /Nguyễn Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et al] 2010A38027 10/09/2014 15/01/2015 1966
Lường Văn Bảo 560375 Giáo trình chăn nuôi gia cầm /Nguyễn Thị Mai, Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Thanh. Chủ biên 2009CY13459 08/10/2014 15/01/2015 1966
Lưu Văn Đông 560708 Giáo trình chăn nuôi lợn /Vũ Đình Tôn 2010CY14399 01/10/2014 15/01/2015 1966
Lưu Văn Đông 560708 Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y /Nguyễn Bá Hiên. TS; Huỳnh Thị Mỹ Lệ. TS, Đồng chủ biên...[et al] 2013CY19404 01/10/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Thị Mỹ Linh 584738 Tài chính nông nghiệp=Giáo trình đại học /Chủ biên: Lê Hữu ảnh 2002K290 15/09/2014 15/01/2015 1966
Trần Thị Thu 581618 Toán rời rạc: Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin /Vũ Kim Thành 2008A26955 26/08/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Xuân Lợi 562419 Sản xuất giống và công nghệ hạt giống :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm nghiệp/Vũ Văn Liết. (Chủ biên), Nguyễn Văn Hoan 2008TT27566 10/09/2014 15/01/2015 1966
Phạm Thị Thanh Mai 563637 Bài giảng sinh thái nông nghiệp /Trần Danh Thìn Chủ biên, Trần Đức Viên Biên soạn 2010TT37307 04/09/2014 15/01/2015 1966
Phạm Thị Thanh Mai 563637 Bài giảng địa lý cảnh quan(Bài giảng dành cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường) /Ngô Thế Ân TS. 2012TT45131 04/09/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Trương Đức 565931 Dịch tễ học thú y :Giáo trình dùng cho các trường ĐH nông nghiệp ./Chủ biên: Nguyễn Như Thanh 2002CY1515 03/09/2014 15/01/2015 1966
Tạ Văn Tấn 575363 Vi sinh vật thú y Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH khối Nông,Lâm, Ngư Nghiệp./Chủ biên:Nguyễn Như Thanh 2002CY2040 06/09/2014 15/01/2015 1966
Phạm Thị Thanh Mai 563637 Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /Nguyễn Xuân Thành. PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et al­] 2011TT41876 04/09/2014 15/01/2015 1966
Phạm Thị Thanh Mai 563637 Giáo trình xử lý chất thải /Nguyễn Đình Mạnh 2010TT34747 04/09/2014 15/01/2015 1966
Lường Văn Bảo 560375 Giáo trình chăn nuôi lợn /Vũ Đình Tôn 2010CY14119 08/10/2014 15/01/2015 1966
Lường Văn Bảo 560375 Giáo trình chăn nuôi trâu bò: Dùng cho các trường Đạii học khối Nông Lâm /Nguyễn Xuân Trạch (Chủ biên) 2007CY10191 08/10/2014 15/01/2015 1966
Lường Văn Bảo 560375 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi :Giáo trình dùng cho ngành Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp /Đặng Vũ Bình 2002CY2646 08/10/2014 15/01/2015 1966
Lưu Văn Đông 560708 Giáo trình chăn nuôi trâu bò: Dùng cho các trường Đạii học khối Nông Lâm /Nguyễn Xuân Trạch (Chủ biên) 2007CY10370 01/10/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Trương Đức 565931 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32492 03/09/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Hồng Hạnh 586349 Giáo trình lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal: Soạn theo chương trình của Bộ GD và ĐT /Dương Xuân Thành 2005A16849 03/09/2014 15/01/2015 1966
Tạ Văn Tấn 575363 Giáo trình Miễn dịch học Thú y /Nguyễn Bá Hiên; Trần Thị Lan Hương 2010CY15638 06/09/2014 15/01/2015 1966
Phạm Thanh Phú 588394 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13634 22/08/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Thị Mỹ Linh 584738 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28150 15/09/2014 15/01/2015 1966
Trần Thị Thu 581618 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28054 26/08/2014 15/01/2015 1966
Trần Thị Thu 581618 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29717 26/08/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Trương Đức 565931 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23556 03/09/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Như Quỳnh 562084 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29400 25/08/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Xuân Lợi 562419 Bài giảng sinh thái nông nghiệp /Trần Danh Thìn Chủ biên, Trần Đức Viên Biên soạn 2010TT37335 11/09/2014 15/01/2015 1966
Nguyễn Thị Hồng Vân 562643 Cây Đậu tương thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh phát triển /Đường Hồng Dật 2012VN27007 22/04/2015 02/05/2015 1859
Nguyễn Thị Hồng Vân 562643 Kỹ thuật trồng đậu tương 2015VN35798 22/04/2015 02/05/2015 1859
Nguyễn Thị Hồng Vân 562643 Cây Đậu tương Kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm /Phạm Văn Thiều 2010VN23087 22/04/2015 02/05/2015 1859
Phạm Thị Hương 580911 Giáo trình Sinh học phân tử /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35577 21/01/2015 30/06/2015 1800
Phạm Thị Hương 580911 Bài giảng nguyên lý kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ. TS, chủ biên 2011K22301 21/01/2015 30/06/2015 1800
Lê Thùy Trang 583019 Kinh tế công cộng /Nguyễn Văn Song. TS, Chủ biên 2005K5681 27/01/2015 30/06/2015 1800
Vũ Anh Ngọc 583680 Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng /Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al] 2012TT43238 29/01/2015 30/06/2015 1800
Nguyễn Thị Mai 582025 Giáo trình tổ chức kế toán doanh nghiệp /Nguyễn Thị Tâm. PGS.TS, chủ biên; Nguyễn Xuân Tiến. ThS 2011K22807 26/01/2015 30/06/2015 1800
Phùng Văn Chiến 586025 Giáo trình Otomat và ngôn ngữ hình thức: Giáo trình cho sinh viên ngành tin học và công nghệ thông tin /Nguyễn Văn Định. TS 2012A31024 10/02/2015 30/06/2015 1800
Trần Vinh Quang 596604 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ /Nguyễn Ngọc Cương, chủ biên, Nguyễn Đình Nghĩa...[et al] 2013A32082 12/03/2015 30/06/2015 1800
Đặng Thị Hồng 594105 Giáo trình thú y cơ bản /Phạm Ngọc Thạch, chủ biên, Chu Đức Thắng ... [et al.] 2014CY20515 22/01/2015 30/06/2015 1800
Nguyễn Thị Nhung 590427 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27588 23/01/2015 30/06/2015 1800
Phạm Thị Hương 580911 Giáo trình miễn dịch thực vật /PGS.TS.Đỗ Tấn Dũng Chủ biên, Hà Viết Cường, Trần Nguyên Hà. 2012TT42438 21/01/2015 30/06/2015 1800
Lê Thùy Trang 583019 Giáo trình kinh tế lượng /Phạm Văn Hùng. TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; Trần Đình Thao. TS,...[et al­] 2011K24558 27/01/2015 30/06/2015 1800
Lê Thùy Trang 583019 Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, ... 2009K17948 27/01/2015 30/06/2015 1800
Vũ Anh Ngọc 583680 Giáo trình đa dạng sinh học /Lê Mạnh Dũng 2011CY17348 29/01/2015 30/06/2015 1800
Nguyễn Văn Hội 586534 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5793 19/01/2015 30/06/2015 1800
Lục Hồng ánh 597186 Giáo trình kinh tế vi mô 1 /Lương Xuân Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên 2011K23936 27/01/2015 30/06/2015 1800
Đỗ Thị Liên 572799 Lý thuyết tài chính công: Chương trình dành cho Đại học /Sử Đình Thành. Chủ biên, Bùi Thị Mai Hoài 2012K28813 27/01/2015 30/06/2015 1800
Đỗ Thị Liên 572799 Tư duy chiến lược /Avinash K. Dixit, Bary J. Nalebuff 2012K29206 27/01/2015 30/06/2015 1800
Phùng Văn Chiến 586025 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /Đỗ Xuân Lôi 2014A33368 10/02/2015 30/06/2015 1800
Phạm Tiến Lực 586969 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /Đỗ Xuân Lôi 2014A33411 10/02/2015 30/06/2015 1800
Lê Thái Sơn 587405 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /Đỗ Xuân Lôi 2014A33384 10/03/2015 30/06/2015 1800
Lê Thái Sơn 587405 Bài giảng cơ sở dữ liệu 1 /Hoàng Thị Hà. ThS 2011A39082 10/03/2015 30/06/2015 1800
Phạm Xuân Quyền 598370 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19857 10/03/2015 30/06/2015 1800
Phạm Xuân Quyền 598370 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2011K25956 10/03/2015 30/06/2015 1800
Đặng Thị Hồng 594105 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37535 22/01/2015 30/06/2015 1800
Đặng Thị Hồng 594105 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28703 22/01/2015 30/06/2015 1800
Phạm Minh Đức 562256 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT21936 10/02/2015 30/06/2015 1800
Phạm Thị Hương 580911 Côn trùng học đại cương :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Nguyễn Viết Tùng 2006TT15240 21/01/2015 30/06/2015 1800
Phạm Thị Hương 580911 Giáo trình Miễn dịch học Thú y /Nguyễn Bá Hiên; Trần Thị Lan Hương 2010CY15377 21/01/2015 30/06/2015 1800
Nguyễn Văn Hà 586303 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32773 24/06/2015 30/06/2015 1800
Nguyễn Văn Hà 586303 Bài giảng kế hoạch doanh nghiệp /Chu Thị Kim Loan, TS 2011K26493 27/01/2015 30/06/2015 1800
Đinh Thị Phương Thảo 593056 Giáo trình tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang 2008A27264 09/03/2015 30/06/2015 1800
Lục Hồng ánh 597186 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24328 27/01/2015 30/06/2015 1800
Lục Hồng ánh 597186 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20091 27/01/2015 30/06/2015 1800
Lục Hồng ánh 597186 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2010K19922 27/01/2015 30/06/2015 1800
Lê Thái Sơn 587405 Giáo trình Otomat và ngôn ngữ hình thức: Giáo trình cho sinh viên ngành tin học và công nghệ thông tin /Nguyễn Văn Định. TS 2012A31199 10/03/2015 30/06/2015 1800
Đặng Thị Hồng 594105 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A30324 22/01/2015 30/06/2015 1800
Phạm Xuân Quyền 598370 Giáo trình tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang 2008A27223 10/03/2015 30/06/2015 1800
Phạm Xuân Quyền 598370 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20591 10/03/2015 30/06/2015 1800
Đặng Đình Đạt 551728 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29252 19/01/2015 30/06/2015 1800
Lưu Thị Thúy Hà 575787 Kế toán trách nhiệm tại công ty trách nhiệm hữu hạn KUMNAM PRINT:Khóa luận tốt nghiệp khóa 55./Võ Thị Phương Anh 2014KEBC221 20/08/2015 20/08/2015 1749
Hoàng Hải 565539 Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế /Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, đồng chủ biên ... [et al.] 2014VN32982 29/08/2015 08/09/2015 1730
Hoàng Hải Đăng 562252 Bệnh cây chuyên khoa: Giáo trình ngành bảo vệ thưc vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm/Vũ Triệu Mân 2008VN13037 31/08/2015 10/09/2015 1728
Tào Đức Vinh 540546 Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng trong chăn nuôi :Sách tham khảo dùng cho các nhà nghiên cứu dược lý, bác sỹ, sinh viên thú y và chăn nuôi /Bùi Thị Tho KD2003VV1130 14/09/2015 24/09/2015 1714
Tào Đức Vinh 540546 Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y /Nguyễn Bá Hiên. TS; Huỳnh Thị Mỹ Lệ. TS, Đồng chủ biên...[et al] 2013VN28665 14/09/2015 24/09/2015 1714
Tào Đức Vinh 540546 Thuốc thú y và cách sử dụng /Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ 2004VV15894 14/09/2015 24/09/2015 1714
Lê Thị Liên 571350 Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm /Hà Duyên Tư 2010VN22363 16/10/2015 26/10/2015 1682
Nguyễn Thanh Hùng 573930 MBA cơ bản /Tom Gorman 2011VN23924 11/11/2015 21/11/2015 1656
Nguyễn Thanh Hùng 573930 Giáo trình nguyên lý kinh tế học vi mô /Vũ Kim Dũng. PGS.TS, Chủ biên 2010VN22043 11/11/2015 21/11/2015 1656
Nguyễn Thanh Hùng 573930 Phân tích kinh tế trang trại /Bùi Bằng Đoàn 2009VN16796 11/11/2015 21/11/2015 1656
Nguyễn Duy Dương 570264 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21620 24/08/2015 30/12/2015 1617
Vũ Thị Lệ Quyên 564269 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20067 01/09/2015 30/12/2015 1617
Lý Thị Anh 598622 Hệ thống kiểm soát nội bộ /Bùi Bằng Đoàn 2015K32250 27/08/2015 30/12/2015 1617
Vương Thu Trang 595516 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29532 25/08/2015 30/12/2015 1617
Đoàn Thị Phương 592645 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21102 24/08/2015 30/12/2015 1617
Đoàn Thị Phương 592645 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT11904 24/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Hiền 582099 Kế toán quản trị :Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh /Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Song 2002K1338 26/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Thanh Huệ 580147 Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống kê IRRISTAT: Sách nghiên cứu dùng cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp /Phạm Tiến Dũng, Chủ biên; Nguyễn Đình Hiền 2010TT36314 27/10/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Văn Sơn 590202 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT11959 21/09/2015 30/12/2015 1617
Mai Thị Hà 596845 Giáo trình tài chính - tiền tệ ngân hàng /Nguyễn Văn Tiến 2011K23419 26/08/2015 30/12/2015 1617
Lý Thị Anh 598622 Quản trị rủi ro tài chính /Nguyễn Minh Kiều. TS 2012K28645 27/08/2015 30/12/2015 1617
Vương Thu Trang 595516 Giáo trình côn trùng nông nghiệp :Dùng cho đại học, cao đẳng chuyên ngành cây trồng /Nguyễn Đức Khiêm 2006TT14853 25/08/2015 30/12/2015 1617
Trần Thị Như 595832 Giáo trình Miễn dịch học Thú y /Nguyễn Bá Hiên; Trần Thị Lan Hương 2010CY15382 17/09/2015 30/12/2015 1617
Trần Thị Như 595832 Vi sinh vật thú y Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH khối Nông,Lâm, Ngư Nghiệp./Chủ biên:Nguyễn Như Thanh 2002CY2048 17/09/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Văn Sơn 590202 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21236 21/09/2015 30/12/2015 1617
Vũ Ngọc Bích 591840 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /Đỗ Xuân Lôi 2014A33393 17/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Hiền 582099 Bài giảng giao tiếp và đàm phán kinh doanh /Đặng Văn Tiến. GVC. THS 2011K23710 26/08/2015 30/12/2015 1617
Lê Thị Liên 571350 Giáo trình Đại số tuyến tính /Lê Đức Vĩnh 2010A35604 08/10/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Duy Dương 570264 Côn trùng học đại cương :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Nguyễn Viết Tùng 2006TT15188 24/08/2015 30/12/2015 1617
Lê Thị Liên 571350 Giáo trình hóa phân tích /Nguyễn Trường Sơn,chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2014A32995 08/10/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Thanh Huệ 580147 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2015TT48156 15/09/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Hiền 582099 Kế toán ngân hàng: Lý thuyết và bài tập /Trương Thị Hồng. TS 2012K29897 26/08/2015 30/12/2015 1617
Lý Thị Anh 598622 Giáo trình marketing căn bản /Trần Minh Đạo .Chủ biên 2011K25310 27/08/2015 30/12/2015 1617
Lý Thị Anh 598622 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2011K23461 27/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Văn Sơn 590202 Giáo trình phân bón I /Nguyễn Như Hà. PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS 2011TT40157 21/09/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Văn Sơn 590202 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2011A39376 21/09/2015 30/12/2015 1617
Kiều Thị Thu 592661 Bài giảng và tài liệu dạy - học môn toán cao cấp Math 17B: Chương trình tiên tiến cây trồng =Lecture notes and teaching - learning materials for course math 17B: Crop sciences and management /Nguyễn Hải Thanh.Associate Professor 2011TT39853 23/11/2015 30/12/2015 1617
Phạm Thúy Anh 593000 Khí tượng Nông nghiệp: Giáo trình Đại học Nông-Lâm nghiệp /Đoàn Văn Điếm ,Chủ biên và hiệu đính 2006TT11970 20/08/2015 30/12/2015 1617
Đoàn Thị Phương 592645 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1269 24/08/2015 30/12/2015 1617
Đoàn Thị Phương 592645 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2015A33624 24/08/2015 30/12/2015 1617
Vũ Ngọc Bích 591840 Giáo trình phương pháp tính /Phạm Hạ Thuỷ. TS 2010A36632 17/08/2015 30/12/2015 1617
Vũ Ngọc Bích 591840 Toán rời rạc: Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin /Vũ Kim Thành 2008A26893 17/08/2015 30/12/2015 1617
Vũ Ngọc Bích 591840 Giáo trình kỹ thuật điện tử: Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp /Phạm Việt Sơn 2006CK5885 17/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Duy Dương 570264 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Nông nghiệp-IPM Quản lý dịch hại tổng hợp :Bài giảng dùng cho cao học và nghiên cứu sinh Nông nghiệp /Tác giả:Hà Quang Hùng 1999TH322 24/08/2015 30/12/2015 1617
Nguyễn Thị Hiền 582099 Giáo trình nguyên lý kế toán /Đoàn Xuân Tiên. PGS.TS; Lê Văn Liên. TS; Nguyễn Thị Hồng Vân. ThS 2015K32825 26/08/2015 30/12/2015 1617
Lý Thị Anh 598622 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24333 27/08/2015 30/12/2015 1617
Vương Thu Trang 595516 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2008A25605 25/08/2015 30/12/2015 1617
Vũ Ngọc Bích 591840 Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu visual foxpro ./Vũ Tự Tân 2007A19065 17/08/2015 30/12/2015 1617
Đỗ Trung Nguyên 604026 Ngữ pháp tiếng Anh /Vũ Thanh Phương; Bùi Ý; Bùi Phụng, Hiệu đính 2010VN19033 23/01/2016 01/02/2016 1584
Vàng A Sấu 599163 Tâm lý học sáng tạo /Phạm Thành Nghị 2015VN35930 07/06/2016 17/06/2016 1447
Vàng A Sấu 599163 Những điều kì điệu về tâm lí con người /Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương (B.S.) 2014VN34040 07/06/2016 17/06/2016 1447
Phạm Xuân Thế 602783 Giáo trình thương mại điện tử /Trần Văn Hoè. Chủ biên 2008K13443 26/01/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Vân 602340 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20156 18/02/2016 30/06/2016 1434
Đỗ Văn Tú 591895 Lập trình hướng đối tượng với C++ /Lê Đăng Hưng, Tạ Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Đức,... 2012A30852 07/03/2016 30/06/2016 1434
Đỗ Quốc Đạt 600749 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27343 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Thanh Nga 582029 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32960 17/03/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Hạnh 585674 Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y /Nguyễn Bá Hiên. TS; Huỳnh Thị Mỹ Lệ. TS, Đồng chủ biên...[et al] 2013CY19171 26/01/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Hữu Trường 577104 Giáo trình công nghệ sinh học thực phẩm /Ngô Xuân Mạnh, chủ biên, Nguyễn Hoàng Anh ... [et al.] 2014TT48123 03/03/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Huyền Trang 593971 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K12033 24/02/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Huyền Trang 593971 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28558 24/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Hiền 600022 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37449 28/01/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Hiền 600022 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A32047 28/01/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Hiền 600022 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27590 28/01/2016 30/06/2016 1434
Bùi Phát Tú 609181 Giáo trình bệnh của chó, mèo /Nguyễn Văn Thanh (Chủ biên), Vũ Như Quán, Nguyễn Hoài Nam 2012CY17838 24/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Phát Tú 609181 Vi sinh vật thú y Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH khối Nông,Lâm, Ngư Nghiệp./Chủ biên:Nguyễn Như Thanh 2002CY2110 23/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Văn Hiếu 593718 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36910 26/04/2016 30/06/2016 1434
Bùi Văn Hiếu 593718 Bài giảng xã hội học đại cương /Nguyễn Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et al] 2010A38101 26/04/2016 30/06/2016 1434
Bùi Văn Hiếu 593718 Giáo trình chi tiết máy ./Trần Thị Nhị Hường 2004CK4203 26/04/2016 30/06/2016 1434
Phạm Quang Hiếu 593773 Bài giảng xã hội học đại cương /Nguyễn Thị Diễn, Chủ biên; Nguyễn Thu Hà; Nguyễn Minh Khuê,...[et al] 2010A37971 23/01/2016 30/06/2016 1434
Phạm Quang Hiếu 593773 Bài giảng truyền động điện /Nguyễn Văn Đạt 2015CK16641 23/01/2016 30/06/2016 1434
Phạm Quang Hiếu 593773 Kỹ thuật điều khiển tự động. Tập 1 /Bùi Quý Lực 2012CK14530 23/01/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29515 23/02/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Thị trường chứng khoán /Bùi Kim Yến 2015K33039 23/02/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Kinh tế công cộng /Nguyễn Văn Song. TS, Chủ biên 2005K5801 23/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Giáo trình nguyên lý kế toán /Đoàn Xuân Tiến. PGS.TS, Chủ biên; Lê Văn Liên. TS; Nguyễn Thị Hồng Vân. ThS 2011K27348 15/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20438 15/02/2016 30/06/2016 1434
Chan LeangHay 563510 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2007TT24323 20/01/2016 30/06/2016 1434
Chan LeangHay 563510 Sản xuất giống và công nghệ hạt giống :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm nghiệp/Vũ Văn Liết. (Chủ biên), Nguyễn Văn Hoan 2008TT27452 20/01/2016 30/06/2016 1434
Chan LeangHay 563510 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29246 20/01/2016 30/06/2016 1434
Phan Mẫu Thao 580735 Sinh sản gia súc:Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y các trường ĐH Nông Nghiệp./Trần Tiến Dũng 2002CY2401 29/02/2016 30/06/2016 1434
Phan Mẫu Thao 580735 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi :Giáo trình dùng cho ngành Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp /Đặng Vũ Bình 2004CY7021 29/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Công Hậu 583120 Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy :Dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng của các hệ đào tạo /Nguyễn Đắc Lộc, Lưu Văn Nhang. Chủ biên 2008CK8671 22/03/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Công Tuấn 600278 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36843 16/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29312 22/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình hóa phân tích /Nguyễn Trường Sơn,chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2014A32890 22/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36817 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Trang 601996 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A32096 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Trang 601996 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A38185 22/02/2016 30/06/2016 1434
Tô Ngọc Bích 602141 Giáo trình chăn nuôi cơ bản: Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm./Phạm Quang Hùng 2009CY12825 10/03/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Vân 602340 Giáo trình hoá keo /Phan Xuân Vận, Nguyễn Tiến Quý 2007A19270 18/02/2016 30/06/2016 1434
Đào Thủy Chung 604073 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21811 23/02/2016 30/06/2016 1434
Đào Thủy Chung 604073 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20590 23/02/2016 30/06/2016 1434
Đào Thủy Chung 604073 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37400 23/02/2016 30/06/2016 1434
Ngô Thị Quỳnh Trang 594874 Giáo trình thi trường bất động sản /Nguyễn Thanh Trà 2006K8981 21/01/2016 30/06/2016 1434
Ngô Thị Quỳnh Trang 594874 Giáo trình viễn thám /Nguyễn Khắc Thời. PGS.TS, chủ biên; Phạm Vọng Thành. PGS.TS...[et al] 2012TT43654 21/01/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Giáo trình kinh tế môi trường /Nguyễn Mậu Dũng. TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; Nguyễn Văn Song. PGS. TS 2011K21704 23/02/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Huyền Trang 593971 Giáo trình phương pháp khuyến nông: Công trình kỷ niệm 50 năm thành lập khoa kinh tế nông nghiệp và PTNT - 55 năm thành lập trường Đại học nông nghiệp Hà Nội /Đỗ Kim Chung. GS.TS 2011K23296 24/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội bộ /Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính 2014K31661 15/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế /Đỗ Hoàng Toàn. GS. TS; Mai Văn Bưu. PGS. TS, Đồng chủ biên 2012K30298 25/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Văn Hiếu 593718 Công nghệ kim loại: Giáo trình đại học cho các chuyên ngành cơ khí và công nghiệp nông thôn /Đào Quang Kế, Hoàng Đình Hiếu, Chủ biên 2005CK5052 26/04/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Hạnh 585674 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13487 26/01/2016 30/06/2016 1434
Phạm Xuân Thế 602783 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A32086 26/01/2016 30/06/2016 1434
Kim Thu Huyền 603613 Giáo trình tâm lý học đại cương /Nguyễn Quang Uẩn, Chủ biên, Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang 2008A27213 04/04/2016 30/06/2016 1434
Kim Thu Huyền 603613 Giáo trình trắc địa /Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Trọng Tuyển...Chủ biên 2006TT16744 04/04/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Thủy 604938 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2011A30665 19/01/2016 30/06/2016 1434
Kim Thu Huyền 603613 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36831 04/04/2016 30/06/2016 1434
Phạm Xuân Thế 602783 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24523 26/01/2016 30/06/2016 1434
Phạm Xuân Thế 602783 Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp /Phạm Thị Minh Nguyệt 2006K10320 26/01/2016 30/06/2016 1434
Đào Thủy Chung 604073 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21912 23/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Minh Hiếu 605549 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28649 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Minh Hiếu 605549 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2011K25990 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Minh Hiếu 605549 Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam /Nguyễn Thị Vang, Chủ biên 2005K5132 22/02/2016 30/06/2016 1434
Phan Mẫu Thao 580735 Giáo trình chăn nuôi dê và thỏ /Đinh Văn Bình, Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Tú. Chủ biên 2008CY11791 29/02/2016 30/06/2016 1434
Phạm Quang Hiếu 593773 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20765 23/01/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, ... 2009K17432 23/02/2016 30/06/2016 1434
Cao Thúy Hà 597885 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20856 23/02/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Huyền Trang 593971 Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, ... 2009K17498 24/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Hiền 600022 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2008A25634 28/01/2016 30/06/2016 1434
Bùi Phát Tú 609181 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY8123 23/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2011A30798 22/02/2016 30/06/2016 1434
Đỗ Quốc Đạt 600749 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28862 22/02/2016 30/06/2016 1434
Đỗ Quốc Đạt 600749 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21841 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Mạnh Hoạt 601952 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37330 28/01/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Trang 601996 Thực tập Thổ nhưỡng :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư /Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, Cao Việt Hà 2007TT23891 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Trang 601996 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14160 22/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Công Hậu 583120 Giáo trình máy nâng chuyển /Trần Như Khuyên. PGS. TS 2010CK13174 22/03/2016 30/06/2016 1434
Hoàng Mạnh Thuyết 587679 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A20967 23/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20845 22/02/2016 30/06/2016 1434
Vũ Trường Giang 600487 Giáo trình tin học đại cương: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khối A /Đỗ Thị Mơ, Dương Xuân Thành, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh 2007A23191 22/02/2016 30/06/2016 1434
Đỗ Văn Tú 591895 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20130 07/03/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Hiền 600022 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28863 28/01/2016 30/06/2016 1434
Bùi Phát Tú 609181 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29385 23/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Công Tuấn 600278 Giáo trình Sinh học phân tử /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35598 16/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Trang 601996 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14832 22/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Thị Vân 602340 Giáo trình hóa phân tích /Nguyễn Trường Sơn,chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2014A33045 18/02/2016 30/06/2016 1434
Phạm Xuân Thế 602783 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20412 26/01/2016 30/06/2016 1434
Phạm Xuân Thế 602783 Giáo trình thi trường bất động sản /Nguyễn Thanh Trà 2006K8937 26/01/2016 30/06/2016 1434
Đào Thủy Chung 604073 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29494 23/02/2016 30/06/2016 1434
Phạm Quang Hiếu 593773 Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 2 /Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu 2008CK10544 23/01/2016 30/06/2016 1434
Ngô Thị Quỳnh Trang 594874 Giáo trình thanh tra đất /Đỗ Đức Hạnh. ThS, Chủ biên; Hoàng Anh Đức. ThS 2011TT41289 21/01/2016 30/06/2016 1434
Ngô Thị Quỳnh Trang 594874 Đánh giá đất :Dùng cho học sinh các ngành Khoa học đất,Quản lý đất đai,Nông học,Kinh tế NN /Biên soạn:Đào Châu Thu,Nguyễn Khang 1999TH351 21/01/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Huyền Trang 593971 Kinh tế công cộng /Nguyễn Văn Song. TS, Chủ biên 2005K5746 24/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007K11855 25/02/2016 30/06/2016 1434
Bùi Trung Đức 597445 Quản trị nguồn nhân lực /Trần Kim Dung 2010K19348 15/02/2016 30/06/2016 1434
Lê Công Hậu 583120 Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén /Bùi Hải Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu Quyết, Nguyễn Văn Hựu 2006CK6143 22/03/2016 30/06/2016 1434
Tạ Chi Anh 583546 Giáo trình kinh tế môi trường /Nguyễn Mậu Dũng. TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; Nguyễn Văn Song. PGS. TS 2011K21349 01/06/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Hạnh 585674 Sinh sản gia súc:Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y các trường ĐH Nông Nghiệp./Trần Tiến Dũng 2002CY2359 26/01/2016 30/06/2016 1434
Trần Thị Hạnh 585674 Giáo trình chăn nuôi trâu bò: Dùng cho các trường Đạii học khối Nông Lâm /Nguyễn Xuân Trạch (Chủ biên) 2007CY10171 26/01/2016 30/06/2016 1434
Diệp Văn Quân 587331 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A20968 22/01/2016 30/06/2016 1434
Diệp Văn Quân 587331 Bài giảng cơ sở dữ liệu 1 /Hoàng Thị Hà. ThS 2011A38969 22/01/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Minh Hiếu 605549 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20558 22/02/2016 30/06/2016 1434
Nguyễn Thị Thủy 604938 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A20016 19/01/2016 30/06/2016 1434
Đinh Duy Đức 602996 Giáo trình kỹ thuật đo lường: Ngành kỹ thuật điện /Ngô Trí Dương 2008VN14183 08/09/2016 18/09/2016 1354
Đinh Duy Đức 602996 250 Bài tập kỹ thuật điện tử./Nguyễn Thanh Trà,Thái Vĩnh Hiển 2008VN14410 08/09/2016 18/09/2016 1354
Đinh Duy Đức 602996 Máy điện: Sách giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 1 /Vũ Gia Hanh. Chủ biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu 2009VN16858 08/09/2016 18/09/2016 1354
Nguyễn Thị Tú 603436 Hướng dẫn kế hoạch hoá làm ăn xoá đói giảm nghèo bền vững cho hộ nông dân ./Lê Trọng 2004VV16247 12/09/2016 22/09/2016 1350
Nguyễn Đức Anh 594487 Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân xã Thanh Hưng, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:Khóa luận tốt nghiệp khóa 56./Phạm Thị Thu Hà 2015KTBC2367 27/09/2016 27/09/2016 1345
Nguyễn Đức Anh 594487 Đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh:Khóa luận tốt nghiệp khóa 56./LêThị Hương 2015KTBC2382 27/09/2016 27/09/2016 1345
Ngô Văn Cần 590248 Giáo trình nguyên lý và phương pháp chọn giống cây trồng /Vũ Văn Liết, chủ biên, Nguyễn Văn Cương ... [et al.] 2014TT47453 29/08/2016 30/12/2016 1251
Lê Văn Hùng 597849 Giáo trình điện tử công suất /Nguyễn Văn Đường 2008CK9730 17/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thành An 597401 Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí /Hoàng Đức Liên 2008CK9346 18/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Đánh giá đất :Dùng cho học sinh các ngành Khoa học đất,Quản lý đất đai,Nông học,Kinh tế NN /Biên soạn:Đào Châu Thu,Nguyễn Khang 2011TT39879 07/09/2016 30/12/2016 1251
Ngô Như Quỳnh 602216 Giáo trình kinh tế môi trường /Nguyễn Mậu Dũng. TS; Vũ Thị Phương Thuỵ. TS, Đồng chủ biên; Nguyễn Văn Song. PGS. TS 2011K21774 25/08/2016 30/12/2016 1251
Bùi Văn Tùng 605780 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29477 23/08/2016 30/12/2016 1251
Bùi Văn Tùng 605780 Kỹ năng giao tiếp /Đoàn Chí Thiện; Nguyễn Thị Anh Đào, Đồng chủ biên 2012A31388 23/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Thảo 611949 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2008TT30362 02/11/2016 30/12/2016 1251
Ngô Như Quỳnh 602216 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32581 25/08/2016 30/12/2016 1251
Ngô Như Quỳnh 602216 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14037 25/08/2016 30/12/2016 1251
Bùi Văn Tùng 605780 Hoá sinh động vật= Animal biochemistry /Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên... 2006CY8115 23/08/2016 30/12/2016 1251
Bùi Văn Tùng 605780 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29921 23/08/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Hồng Huệ 600840 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29533 19/08/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Hồng Huệ 600840 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1220 19/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Thảo 611949 Giáo trình pháp luật đại cương /Vũ Văn Tuấn. Th.S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh.Th.S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S, ...[et al] 2010A36935 02/11/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Ngọc Trinh 605053 Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội bộ /Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính 2014K31609 30/08/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Thanh Xuân 604123 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29262 09/03/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Thị Yến 604832 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng...[et al] 2011A30511 12/09/2016 30/12/2016 1251
Bùi Thị Ngọc 587129 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải... 2009A32058 16/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Văn Đức 586231 Giáo trình cung cấp điện:/Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê 2009CK11558 17/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình Thuỷ Nông Cải Tạo Đất:Dùng cho chuyên nghành khoa học đất và trồng trọt./Phạm Ngọc Dũng,Nguyễn Văn Dung 2009TT33278 07/09/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Bài giảng nguyên lý kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ. TS, chủ biên 2011K22239 07/09/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình sinh học đất:Giáo trình dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành sinh học, công nghệ sinh học, nông - lâm - Ngư nghiệp /Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Xuân Thành 2008TT29624 07/09/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Trung Hiếu 585558 Giáo trình thức ăn chăn nuôi: Dành cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y /Bùi Quang Tuấn. PGS.TS, Chủ biên; Trần Quốc Việt. TS...[et al] 2013CY19974 22/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Thị Hải Yến 575166 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A15027 05/12/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Hồng Huệ 600840 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A33251 19/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Trung Hiếu 585558 Bệnh ngoại khoa gia súc /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6924 22/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón /Nguyễn Như Hà, chủ biên, Nguyễn Văn Bộ 2014TT47828 07/09/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT14262 07/09/2016 30/12/2016 1251
Lê Văn Hùng 597849 Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng./Nguyễn Công Hiền. Chủ biên, Nguyễn Mạch Hoạch 2009CK12016 17/08/2016 30/12/2016 1251
Lê Văn Hùng 597849 Điện tử số ứng dụng: Dùng cho sinh viên kỹ thuật điện nông nghiệp /Nguyễn Thị Hoài Sơn 2005CK5443 17/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Văn An 595760 Bệnh ngoại khoa gia súc /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6622 22/09/2016 30/12/2016 1251
Hoàng Trần Minh Hạnh 602272 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32599 25/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Ngọc Trinh 605053 Giáo trình kinh tế vi mô 1 /Lương Xuân Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên 2011K24253 30/08/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Thanh Xuân 604123 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21641 09/03/2016 30/12/2016 1251
Bùi Văn Tùng 605780 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14920 23/08/2016 30/12/2016 1251
Đinh Thị Hồng Huệ 600840 Bài giảng nguyên lý kinh tế /Nguyễn Phúc Thọ. TS, chủ biên 2011K22294 19/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Ngọc Trinh 605053 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21602 30/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Ngọc Trinh 605053 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32536 30/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Ngọc Trinh 605053 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1048 30/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Thị Yến 604832 Vi sinh vật thú y Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH khối Nông,Lâm, Ngư Nghiệp./Chủ biên:Nguyễn Như Thanh 2002CY2018 12/09/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Thị Yến 604832 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29566 12/09/2016 30/12/2016 1251
Hoàng Trần Minh Hạnh 602272 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29395 25/08/2016 30/12/2016 1251
Lê Văn Hùng 597849 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32575 17/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Trung Hiếu 585558 Giáo trình bệnh lý thú y I /Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh Đào 2015CY21139 22/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Trung Hiếu 585558 Giáo trình Miễn dịch học Thú y /Nguyễn Bá Hiên; Trần Thị Lan Hương 2010CY15608 22/08/2016 30/12/2016 1251
Nguyễn Trung Hiếu 585558 Bệnh nội khoa gia súc :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm /Phạm Ngọc Thạch, ... 2006CY8412 22/08/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32824 07/09/2016 30/12/2016 1251
Vũ Thị Nhàn 593040 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng... 2009A32551 07/09/2016 30/12/2016 1251
Bùi Thị Ngọc 587129 Giáo trình kinh tế tài nguyên /Nguyễn Văn Song. Chủ biên 2010K18448 16/08/2016 30/12/2016 1251
Bùi Quang Huy 610398 Giáo trình động vật học /Thái Trần Bái 2012VN26859 01/06/2017 11/06/2017 1088
Lê Thị Oanh 610857 Vai trò phụ nữ dân tộc Mông trong phát triển kinh tế nông hộ tại Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La:Báo cáo tốt nghiệp Kinh tế 58/Vừ A Sà 2017KTBC3588 22/06/2017 22/06/2017 1077
Hoàng Minh Trí 610461 Giáo trình Sinh học phân tử /Phan Hữu Tôn PGS.TS. 2010TT35729 08/02/2017 30/06/2017 1069
Lưu Thị Thùy Dương 610596 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học :Dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư /Lê Văn Tiến 2008A26585 18/01/2017 30/06/2017 1069
Lưu Thị Thùy Dương 610596 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28942 18/01/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Giáo trình trắc địa /Nguyễn Khắc Thời (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền,... 2016TT49926 13/02/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Thực tập Thổ nhưỡng :Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH khối Nông- Lâm- Ngư /Nguyễn Hữu Thành, Trần Thị Lệ Hà, Cao Việt Hà 2007TT23923 13/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Kiều Trang 597035 Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /Nguyễn Xuân Thành. PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et al­] 2011TT41013 28/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Kiều Trang 597035 Giáo trình xử lý chất thải /Nguyễn Đình Mạnh 2010TT34710 28/02/2017 30/06/2017 1069
Cù Thị Nguyệt Hà 592697 Sản xuất giống và công nghệ hạt giống :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm nghiệp/Vũ Văn Liết. (Chủ biên), Nguyễn Văn Hoan 2008TT27211 11/01/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Như Phong 592958 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29186 06/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Như Phong 592958 Giáo trình cây lúa (Oryza sativa L.) /Phạm Văn Cường (c.b), Tăng Thị Hạnh ... [et al.] 2015TT48900 06/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Mạnh Hùng 605310 Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng /Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al] 2012TT42958 12/01/2017 30/06/2017 1069
Châu Thị Súa 602071 Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần mềm thống kê IRRISTAT: Sách nghiên cứu dùng cho sinh viên và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp /Phạm Tiến Dũng, Chủ biên; Nguyễn Đình Hiền 2010TT36399 23/02/2017 30/06/2017 1069
Trần Tiến Lực 604310 Sinh sản gia súc:Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y các trường ĐH Nông Nghiệp./Trần Tiến Dũng 2002CY2477 22/02/2017 30/06/2017 1069
Hồ Đại Dương 600009 Bệnh cây đại cương: Giáo trình ngành bảo vệ thực vật dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm /Vũ Triệu Mân. Chủ biên 2008TT28051 16/03/2017 30/06/2017 1069
Đỗ Văn Hải 586324 Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình ngành tin học và công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2008A26764 23/03/2017 30/06/2017 1069
Cù Thị Nguyệt Hà 592697 Bảo quản nông sản :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư /Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Đinh Sơn Quang 2006TT18105 11/01/2017 30/06/2017 1069
Châu Thị Súa 602071 Xử lý kết quả thí nghiệm trên máy vi tính bằng IRRISTAT 4.0 trong WINDOWS :Giáo trình cho Sinh viên Đại học Nông nghiệp /Phạm Tiến Dũng 2003TT6444 23/02/2017 30/06/2017 1069
Hồ Đại Dương 600009 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT21987 16/03/2017 30/06/2017 1069
Hồ Đại Dương 600009 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21599 16/03/2017 30/06/2017 1069
Hoàng Minh Trí 610461 Giáo trình hoá sinh đại cương /Ngô Xuân Mạnh, Chủ biên; Lại Ngọc Hà; Đặng Thái Hải,...[et al] 2010A37415 08/02/2017 30/06/2017 1069
Mai Đức Linh 611241 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ /Nguyễn Ngọc Cương, chủ biên, Nguyễn Đình Nghĩa...[et al] 2013A32114 21/02/2017 30/06/2017 1069
Mai Đức Linh 611241 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2007A19960 21/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Mạnh Hùng 605310 Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành /Nguyễn Xuân Thành. Chủ biên và hiệu đính, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thị Bình 2008TT28919 12/01/2017 30/06/2017 1069
Trần Thị Tố Như 612017 Giáo trình luật kinh tế /Vũ Văn Tuấn. Th. S, Chủ biên; Trịnh Thị Ngọc Anh. Th. S; Nguyễn Thị Minh Hạnh. Th.S,...[et al] 2010K19918 12/01/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Giáo trình thực tập trắc địa 1 /Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền 2007TT20434 13/02/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Giáo trình sinh thái môi trường: Giáo trình dùng cho sinh viên các trường ĐH và CĐ khối Nông - Lâm - Ngư nghiệp /Phạm Văn Phê, Chủ biên... 2008TT30565 13/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị Ngọc Anh 613436 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A28745 14/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Kiều Trang 597035 Bài giảng luật môi trường /Trịnh Thị Ngọc Anh, Chủ biên; Đỗ Thị Kim Hương 2012TT43289 28/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị Kim Dung 593380 Đánh giá tác động môi trường:Giáo trình Đại học ./Nguyễn Đình Mạnh 2006TT18407 16/01/2017 30/06/2017 1069
Châu Thị Súa 602071 Giáo trình phương pháp thí nghiệm /Nguyễn Thị Lan, Phạm Tiến Dũng, Chủ biên 2007TT22423 23/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Mạnh Hùng 605310 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2015A33584 12/01/2017 30/06/2017 1069
Mai Đức Linh 611241 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009A29153 21/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị Thu Phương 610206 Giáo trình tin học đại cương /Phạm Quang Dũng (ch.b.), Trần Thị Thu Huyền ... [et al.] 2016A33983 20/02/2017 30/06/2017 1069
Hoàng Minh Trí 610461 Giáo trình hóa phân tích /Nguyễn Trường Sơn,chủ biên, Nguyễn Thị Hồng Linh, Bùi Thế Vĩnh 2014A32823 08/02/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Bài giảng luật đất đai /Vũ Văn Tuấn ThS. Lê Thị Yến ThS. 2012TT44414 13/02/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Giáo trình thổ nhưỡng học /Trần Văn Chính 2006TT13909 13/02/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) :Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Địa chính các trường khối Nông Lâm Ngư /Trần Thị Băng Tâm 2010TT36717 13/02/2017 30/06/2017 1069
Bùi Thành Công 613049 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27897 16/02/2017 30/06/2017 1069
Trịnh Thị Thắm 614380 Giáo trình dược liệu thú y /Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên 2009CY13680 01/03/2017 30/06/2017 1069
Châu Thị Súa 602071 Giáo trình tưới tiêu nước /Nguyễn Văn Dung (ch.b.), Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân 2017TT51686 23/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Mạnh Hùng 605310 Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /Nguyễn Xuân Thành. PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et al­] 2011TT41001 12/01/2017 30/06/2017 1069
Trần Thị Hải Anh 600377 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 2015A33606 16/01/2017 30/06/2017 1069
Hoàng Minh Trí 610461 Giáo trình tin học đại cương /Phạm Quang Dũng (ch.b.), Trần Thị Thu Huyền ... [et al.] 2016A34074 08/02/2017 30/06/2017 1069
Hoàng Minh Trí 610461 Giáo trình thú y cơ bản /Phạm Ngọc Thạch, chủ biên, Chu Đức Thắng ... [et al.] 2014CY20578 08/02/2017 30/06/2017 1069
Hoàng Minh Trí 610461 Vi sinh vật học đại cương./Nguyễn Như Thanh 2005A14769 08/02/2017 30/06/2017 1069
Lưu Thị Thùy Dương 610596 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 2 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải...[et al] 2016A35408 18/01/2017 30/06/2017 1069
Lưu Thị Thùy Dương 610596 Hoá học hữu cơ:Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm Ngư nghiệp /PGS.TS. Đinh Văn Hùng,Trần Văn Chiến 2007A21842 18/01/2017 30/06/2017 1069
Mai Đức Linh 611241 Toán rời rạc: Giáo trình dành cho sinh viên ngành công nghệ thông tin /Vũ Kim Thành 2008A26914 21/02/2017 30/06/2017 1069
Mai Đức Linh 611241 Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh: Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Tập 1 /Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải...[et al] 2016A34973 21/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị ánh Ngọc 611525 Giáo trình kinh tế vĩ mô. Tập 1 /Nguyễn Phúc Thọ. TS, Chủ biên; Nguyễn Tất Thắng; Lê Bá Chức; Trần Văn Đức 2010K20544 01/03/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị ánh Ngọc 611525 Giáo trình xác suất thống kê /Lê Đức Vĩnh 2009A27658 01/03/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị ánh Ngọc 611525 Giáo trình marketing căn bản /Trần Minh Đạo .Chủ biên 2011K25597 01/03/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị ánh Ngọc 611525 Bài giảng marketing căn bản /Đặng Văn Tiến. GVC. ThS 2011K24342 01/03/2017 30/06/2017 1069
Trần Thị Tố Như 612017 Giáo trình marketing căn bản /Trần Minh Đạo .Chủ biên 2011K25394 12/01/2017 30/06/2017 1069
Lê Đắc Minh 612773 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh /Phạm Ngọc Anh. PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al] 2011A29507 13/02/2017 30/06/2017 1069
Bùi Thành Công 613049 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21800 16/02/2017 30/06/2017 1069
Nguyễn Thị Ngọc Anh 613436 Giáo trình chẩn đoán và nội khoa thú y /Phạm Ngọc Thạch. Chủ biên; Chu Đức Thắng 2010CY15217 14/02/2017 30/06/2017 1069
Trịnh Thiên Thanh 596831 Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may xuất khẩu Đại Hà Thịnh :Khóa luận tốt nghiệp khóa 55./Nguyễn Thị Huế 2014KEBC08 24/08/2017 24/08/2017 1014
Trịnh Thiên Thanh 596831 Kế toán quản trị bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại Á Châu:Khóa luận tốt nghiệp khóa 55./Trần Thị thu Hiền 2014KEBC300 24/08/2017 24/08/2017 1014
Chu Đức Anh 593743 Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách được dùng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường Đại học khác /Lã Văn Út 2009VN16989 30/08/2017 09/09/2017 998
Chu Đức Anh 593743 Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp /Đào Quang Thạch. Chủ biên, Phạm Văn Hoà 2009VN16887 30/08/2017 09/09/2017 998
Chu Đức Anh 593743 Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp (Dùng cho sinh viên khối kỹ thuật của các trường đại học) 2008VN13369 30/08/2017 09/09/2017 998
Nguyễn Thị Thu Tuyền 610349 Bám đến cùng: Tập truyện ngắn nước ngoài về ngoại tình 2007VN11620 03/10/2017 13/10/2017 964
Trần Thị Duyên 612054 Giáo trình Khoa học Quản lý. Tập I =Giáo trình ĐH Kinh tế Quốc dân ./Chủ biên: Đỗ Hồng Toàn KD1999GN167 11/10/2017 21/10/2017 956
Trần Thị Duyên 612054 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế /Ngô Thị Thuận 2007VN9127 11/10/2017 21/10/2017 956
Trần Thị Duyên 612054 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :Dùng trong các trường đại học, cao đẳng /Bộ Giáo dục và Đào tạo 2007VN12683 11/10/2017 21/10/2017 956
Hồ Đại Sơn 593890 Tự học đàm thoại tiếng anh cấp tốc tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày =Instant self - study english - daily conversation /Quỳnh Như, chủ biên 2013VN31764 30/10/2017 09/11/2017 937
Hồ Đại Sơn 593890 6 phút học tiếng Anh mỗi ngày =6 minutes for english self - study every day /Thu Huyền (c.b), Mỹ Hương, Thanh Hải (h.đ) 2016VN40476 30/10/2017 09/11/2017 937
Hồ Đại Sơn 593890 Giáo trình Tin học ứng dụng: Dùng cho các ngành kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh /Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng.... 2008A26315 28/09/2017 29/12/2017 887
Hà Thị Thúy Hoa 604138 Giáo trình hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông /Trương Thị Hoa, chủ biên, Nguyễn Tất Thắng 2014A33317 13/10/2017 29/12/2017 887
Hà Thị Thúy Hoa 604138 Di truyền học:Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp. /Nguyễn Hồng Minh 2002TT1295 13/10/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Như Hồng 601511 Thị trường chứng khoán /Bùi Kim Yến 2015K33014 14/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thanh Long 600426 Phẫu thuật ngoại khoa thú y /Huỳnh Văn Kháng 2004CY6016 06/09/2017 29/12/2017 887
Hà Thị Thu Ngân 609039 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng Nông nghiệp-IPM Quản lý dịch hại tổng hợp :Bài giảng dùng cho cao học và nghiên cứu sinh Nông nghiệp /Tác giả:Hà Quang Hùng 1999TH319 21/08/2017 29/12/2017 887
Phùng Thị Lan Anh 583789 Giáo trình chính sách nông nghiệp /Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê 2009K15236 18/08/2017 29/12/2017 887
Phùng Thị Lan Anh 583789 Giáo trình cây thuốc /Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp 2015TT48578 18/08/2017 29/12/2017 887
Lê Hồng Sơn 611945 Bài giảng địa lý cảnh quan(Bài giảng dành cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường) /Ngô Thế Ân TS. 2012TT45045 22/08/2017 29/12/2017 887
Tống Thị Thuỳ Trang 611740 Giáo trình Côn trùng chuyên khoa: Dùng cho Đại hoc, Cao đẳng chuyên ngành BVTV /Bộ môn Côn trùng -Trường ĐHNNI 2004TT8389 21/08/2017 29/12/2017 887
Hoàng Thị Yến 605279 Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật /Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ 2008TT28621 21/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Kim Anh 603874 Giáo trình quy hoạch sử dụng đất /Đoàn Công Quỳ,...Chủ biên và hiệu đính 2006TT13481 10/08/2017 29/12/2017 887
Hồ Đại Sơn 593890 Giáo trình phát triển nông thôn /Mai Thanh Cúc và Quyền Đình Hà, Đồng chủ biên 2005K6982 13/09/2017 29/12/2017 887
Hồ Đại Sơn 593890 Giáo trình kinh tế lượng /Phạm Văn Hùng. TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; Trần Đình Thao. TS,...[et al­] 2011K24741 13/09/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thanh Long 600426 Dinh dưỡng và thức ăn gia súc :Giáo trình dùng cho ngành Chăn nuôi Thú y /Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn 2002CY851 06/09/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Văn Huy 591860 Tối ưu hoá: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin /Nguyễn Hải Thanh 2007A21053 23/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Thùy Linh 593403 Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường /Nguyễn Xuân Thành. PGS.TS, Chủ biên và hiệu đính; Vũ Thị Xuân Hương; Phan Quốc Hưng,...[et al­] 2011TT41025 17/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Thùy Linh 593403 Bài giảng phương pháp nghiên cứu môi trường: /Nguyễn Thanh Lâm TS. 2012TT42587 17/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Phương 593137 Giáo trình mô hình hoá trong quản lý môi trường :Dùng cho sinh viên ngành nông nghiệp /Ngô Thế Ân, Trần Nguyên Bằng 2017TT52112 17/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Công Đường 613057 Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm /Nguyễn Huyền Thương. ThS; Nguyễn Thị Ngọc Thúy. ThS 2011A38941 23/08/2017 29/12/2017 887
Hoàng Thị Yến 605279 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29572 21/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Như Hồng 601511 Kế toán quản trị :Giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh /Phạm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Văn Song 2002K1188 14/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Thanh Tâm 601985 Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật /Nguyễn Trần Oánh. Chủ biên, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thuỷ 2008TT28631 06/09/2017 29/12/2017 887
Hà Thị Thu Ngân 609039 Giáo trình Côn trùng chuyên khoa: Dùng cho Đại hoc, Cao đẳng chuyên ngành BVTV /Bộ môn Côn trùng -Trường ĐHNNI 2004TT8772 21/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Lương 600951 Giáo trình công nghệ sinh học thực phẩm /Ngô Xuân Mạnh, chủ biên, Nguyễn Hoàng Anh ... [et al.] 2014TT48006 22/08/2017 29/12/2017 887
Hoàng Thị Yến 605279 Cây lương thực.T1:Cây lúa=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông gnhiệp./Nguyễn Đình Giao 2002TT3883 21/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Kim Anh 603874 Giáo trình trắc địa /Nguyễn Khắc Thời (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền,... 2016TT49843 10/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Kim Anh 603874 Trồng trọt đại cương=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông nghiệp ./Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Tất Cảnh 2002TT4022 10/08/2017 29/12/2017 887
Tống Thị Thuỳ Trang 611740 Bệnh cây nông nghiệp :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm ./Lê Lương Tề, Vũ Triệu Mân,Đỗ Tấn Dũng ... 2007TT24589 21/08/2017 29/12/2017 887
Tống Thị Thuỳ Trang 611740 Giáo trình cây thuốc /Đoàn Thị Thanh Nhàn, Ninh Thị Phíp 2015TT48550 21/08/2017 29/12/2017 887
Lê Hồng Sơn 611945 Giáo trình tài nguyên thiên nhiên: Giáo trình ngành Môi trường. Quyển 1, Khí hậu - đất - nước - rừng /Đoàn Văn Điếm. PGS. TS, Chủ biên; Ngô Thị Dung; Nguyễn Thanh Lâm ... [et al] 2012TT42828 22/08/2017 29/12/2017 887
Lê Hồng Sơn 611945 Giáo trình Hoá Học Môi Trường./Phan Trung Quý,Trần Văn Chiến, Đinh Văn Hùng 2009TT32654 22/08/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thanh Long 600426 Giáo trình thức ăn chăn nuôi: Dành cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y /Bùi Quang Tuấn. PGS.TS, Chủ biên; Trần Quốc Việt. TS...[et al] 2013CY19794 06/09/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Hương Diệu 604157 Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y /Nguyễn Bá Hiên. TS; Huỳnh Thị Mỹ Lệ. TS, Đồng chủ biên...[et al] 2013CY19140 09/08/2017 29/12/2017 887
Đỗ Trung Kiên 602043 Giáo trình nguyên lý kế toán /Đoàn Xuân Tiên. PGS.TS; Lê Văn Liên. TS; Nguyễn Thị Hồng Vân. ThS 2015K32784 06/09/2017 29/12/2017 887
Đặng Minh Hiếu 602804 Giáo trình cây rau /Tạ Thu Cúc. Chủ biên 2008TT29522 25/09/2017 29/12/2017 887
Hồ Đại Sơn 593890 Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội bộ /Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính 2014K31650 13/09/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Thị Thùy Linh 593403 Giáo trình mô hình hoá trong quản lý môi trường :Dùng cho sinh viên ngành nông nghiệp /Ngô Thế Ân, Trần Nguyên Bằng 2017TT52115 17/08/2017 29/12/2017 887
Phùng Thị Lan Anh 583789 Giáo trình dâu tằm - Ong mật /Nguyễn Văn Long, Chủ biên... 2006CY7564 18/08/2017 29/12/2017 887
Phùng Thị Lan Anh 583789 Giáo trình quản lý môi trường /Hồ Thị Lam Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao Trường Sơn 2013TT45355 18/08/2017 29/12/2017 887
Đặng Minh Hiếu 602804 Giáo trình phân bón I /Nguyễn Như Hà. PGS.TS, chủ biên; Lê Thị Bích Đào. GVC. ThS 2011TT40397 25/09/2017 29/12/2017 887
Đặng Minh Hiếu 602804 Cây lương thực.T1:Cây lúa=Giáo trình dùng cho các trường ĐH Nông gnhiệp./Nguyễn Đình Giao 2002TT3790 25/09/2017 29/12/2017 887
Nguyễn Phương Hoa 611366 Giáo trình quản lý môi trường /Hồ Thị Lam Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao Trường Sơn 2013TT45463 16/08/2017 29/12/2017 887
Hoàng Thị Yến 605279 Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ /Hà Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp 2017TT51870 21/08/2017 29/12/2017 887
Hoàng Thị Yến 605279 Sản xuất giống và công nghệ hạt giống :Giáo trình dùng cho các trường ĐH khối Nông Lâm nghiệp/Vũ Văn Liết. (Chủ biên), Nguyễn Văn Hoan 2008TT27549 21/08/2017 29/12/2017 887
Tống Thị Thuỳ Trang 611740 Giáo trình sinh lý thực vật /Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạch, Vũ Quang Sáng, Chủ biên 2007TT21636 21/08/2017 29/12/2017 887
Ng