DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENDNOTE
 
1. Tải phần mềm: Hệ điều hành           1. Windows                                                  2. Macintosh
2. Tải bài thực hành: Nhấn vào đây
3. Hướng dẫn sử dụng Endnote X7: Nhấn vào đây

4. Thông tin bản quyền (bản quyền chỉ sử dụng cho Endnote phiên bản 7):

License Information:  EndNote X7 - 3907 (Site)
Serial Number:  2091767005
Product Key:   FYLXS-EPE3V-YTG7J-8G3RN-LWSFG
 
 
Trung tâm thông tin - Thư viện Lương Định Của
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoai: 043.8766711 - Fax: 043.8766711
Email:
infolib@vnua.edu.vn