THỐNG BÁO VỀ VIỆC MƯỢN QUÁ HẠN TÀI LIỆU

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của xin thông báo cho các bạn đọc có tên trong danh sách dưới đây đang mượn quá hạn tài liệu của thư viện (Có thể sử dụng chức năng tra cứu nhanh để kiểm tra).

Đề nghị bạn đọc đang quá hạn mang tài liệu đến trả cho thư viện để bạn đọc khác được sử dụng.

Xin cám ơn!

 
 
Tra cứu nhanh
Nhập Mã sinh viên:      

(Nhập mã thẻ sinh viên và nhấn vào tra cứu)

 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN

(Hiện có 583 sinh viên đang mượn quá hạn 1468 tài liệu)