Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tin tứcrss feed

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định CủaTHÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN PHỤC VỤ HÈ 2019

Ngày 27/06/2019

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin thông báo thời gian và kế hoạch làm việc của Thư Viện trong thời gian hè 2019 

              HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
Về thời gian phục vụ hè 2019

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin thông báo thời gian và kế hoạch làm việc của Thư Viện trong thời gian hè 2019 như sau:

        - Nhận sánh giáo trình trả đến hết ngày 28/06/2019
       - Từ ngày 01/07 → hết 12/07: Thư viện nghỉ để tổ chức cho cán bộ viên chức đi nghỉ mát và nghỉ phép theo chế độ quy định.
        - Từ ngày 15/0702/08 tập trung sắp xếp kho, kiểm kê tài liệu (Không phục vụ bạn đọc)
- Từ 05/08 phục vụ bình thường theo lịch của Học Viện.

     Số điện thoại liên hệ trong các trường hợp đặc biệt:  097.557.6858 (Trong giờ hành chính)

     Xin cảm ơn!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png