Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Cán bộ TT-TVrss feed

Thông tin hội nghị - hội thảo thư viện

Ngày 09/04/2019

2. Xây dựng mô hình cung cấp, hỗ trợ thông tin khuyến nông trực tuyến phục vụ nông thôn mới ở Việt Nam. [Hội thảo xây dựng nông thôn mới - Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, 2018]

3. Tiêu chí Thư viện trong Kiểm định chất lượng đại học [Kỷ yếu hội thảo, Trung tâm học liệu, ĐH Thái nguyên, T10-2017],6. Hội Nghị - Hội Thảo Thư Viện Đại Học và Cao Đẳng ( 2011 - 2015) - ( Ngày 02/12/2015 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL )phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Hội nghị-Hội thảo Thư viện đại học và cao đẳng (2011-2015) nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động, xác định các cơ hội, thời cơ và  những thách thức, yêu cầu thực tế đang đặt ra đối với thư viện các trường Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam.)

7. The 15th CONSAL Meeting and General Conference:  "National Heritage: Preservation and Dissemination"

8Hợp tác hội nhập và chia sẻ trong hoạt động thông tin thư viện ở các trường đại học và viện nghiên cứu - (Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 2 (34), 3-2012), Hoàng Đức Liên và Phạm Thị Thanh Mai - Thư viện Lương Định Của, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

9Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác huấn luyện kỹ năng khai thác thông tin tại thư viện Lương Định Của - Đại học Nông nghiệp Hà Nội - (Kỷ yếu hội thảo "Khoa học và Thực tiễn hoạt động Thông tin - Thư viện", Đai học quốc gia Hà Nội, 2/2012), Ths. Phạm Thị Thanh Mai - P.GĐ Thư viện Lương Định Của, Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

10. Tạo lập nguồn tài nguyên thông tin điện tử hướng tới xây dựng thư viện số ở các trường đại học Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát huy hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo & nghiên cứu khoa học”  Nghệ An, 9/2011) - Hoàng Đức Liên - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

11. Xây dựng công thông tin điện tử tích hợp trong thư viện các trường đại học (Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thông tin - Thư viện”  Hà Nội, 12/2010) - Hoàng Đức Liên và Mẫn Quang Huy - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

12. Tổ chức không gian trong thư viện đại học (Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thông tin - Thư viện”  Hà Nội, 12/2010) - Phạm Thanh Mai và Đỗ Lê Anh - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

13. Một vài kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức khai thác nguồn tài nguyên số phục vụ đào tạo và NCKH tại trường ĐHNNHN ( Kỷ yếu hội thảo khoa học:"Phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện đại học và nghiên cứu, Hà nội, T12/2009), Phạm Thị Thanh Mai, Trung tâm TT-TV Lương Định Của - ĐHNNHN  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png