Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Thổ nhưỡng học .

Ngày 26/06/2019

Giáo trình Thổ nhưỡng học

Giáo trình Thổ nhưỡng học ./ Nguyễn Hữu Thành

Thông tin xuất bản: H. :Đại học Nông nghiệp, 2017, 391 Tr.; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 631.407 11 GIA 2017

Số lượng: 170 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 30 ), Kho Mở (Giá 27)

Từ khoá: Quản lý đất đai; Thổ nhưỡng

Tiêu đề đề mục: Thổ nhưỡng học


     Thổ nhưỡng là lớp đất mặt tơi xốp của vỏ lục địa, có độ dày khác nhau, có thể sản xuất ra những sản phẩm của cây trồng (Giáo trình Thổ nhưỡng học, 2017). Thổ nhưỡng học là môn khoa học nghiên cứu đất, nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng của sản xuất xã hội liên quan đến đất. Do mục đích, yêu cầu sử dụng khác nhau mà con người đã dùng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau và tích lũy được nhiều kiến thức về đất.  

     Thổ nhưỡng học là môn khoa học nhiên cứu đất trồng. Đối tượng nghiên cứu của thổ nhưỡng học là các loại đất canh tác, đất tự nhiên chưa sử dụng. Nhiệm vụ của thổ nhưỡng học là trang bị cho người học kiến thức về nguồn gốc; sự hình thành; đặc điểm, tính chất đất (hình thái, lý học, hóa học và sinh học); sự tiến hóa, quy luật phân bố các loại đất trên địa cầu; độ phì đất để cây trồng đạt năng suất cao và ổn định. 

     Giáo trình Thổ nhưỡng học với mục đích cung cấp cho giảng viên, người học các ngành: Khoa học Đất, Nông hóa – Thổ nhưỡng, Quản lý đất đai, Môi trường, Cây trồng, Bảo vệ thực vật… Ngoài ra, cuốn sách còn dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ ngành nông nghiệp. Giáo trình đã được tái bản có cắt bỏ và bổ sung một số vấn đề và thông tin để phù hợp với người đọc. 

     Giáo trình Thổ nhưỡng học được bố cục thành 16 chương. 
       Chương 1: Khoáng vật và đá hình thành đất 
       Chương 2: Sự hình thành đất 
       Chương 3: Chất hữu cơ của đất 
       Chương 4: Keo đất và khả năng hấp thụ đất 
       Chương 5: Phẩn ứng của đất 
       Chương 6: Thành phần hóa học và dinh dưỡng trong đất 
       Chương 7: Thành phần cơ giới và kết cấu đất 
       Chương 8: Một số tính chất vật lý và cơ lý của đất 
       Chương 9: Nước trong đất 
       Chương 10: Không khí và nhiệt trong đất 
       Chương 11: Xói mòn đất 
       Chương 12: Ô nhiễm đất 
       Chương 13: Độ phì nhiêu đất 
       Chương 14: Phân loại đất 
       Chương 15: Đất vùng đồng bằng và ven biển Việt Nam 
       Chương 16: Đất vùng đồi núi Việt Nam 

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png