HD sử dụng CSDL Onlinerss feed

H­ướng dẫn sử dụng CSDL trực tuyến

- CSDL Springer (VIE)  (ENG)
- CSDL Ebook SecienceDirect (VIE)  (ENG)
- CSDL Acsess DL
- CSDL Emerald
- CSDL CABDirect Journal
- CSDL Proquest Central
- CSDL CRC của NXB Wiley blackwell
- CSDL ANMOL của NXB IG Publishing
- CSDL CRCnetBASE của NXB Taylo & Francis
- CSDL Agora và Hinari
(Để xem được tài liệu hướng dẫn máy tính của bạn phải cài phần mềm xem dạng file PDF)
Thông tin tài khoản khi truy cập mạng ngoài trường vui lòng liên với Trung tâm qua email: infolib@vnua.edu.vn để được hỗ trợ
.
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png