Đào tạo - Tập huấnrss feed

Đào tạo - tập huấn khai thác thông tin

Ngày 03/09/2015

♠ Lớp cơ bản: dành cho sinh viên khóa mới và người chưa sử dụng thư viện (bắt buộc)
   - Nội dung :
* Giới thiệu nguồn lực thông tin và các dịch vụ TT-TV
* Giới thiệu cách thức tổ chức, sắp xếp và sử dụng tài liệu trong TV Mở
* Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu trên máy tính,
* Hướng dẫn cách tìm tài liệu trên giá.
* Hướng dẫn mượn, trả tài liệu
* Nội quy, quy chế sử dụng tài liệu thư viện
  ♠  Lớp nâng cao: Dành cho người đã có kỹ năng tra cứu cơ bản, học viên cao học, cán bộ nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. (Theo nhu cầu)

   Nội dung: hướng dẫn các kỹ năng khai thác, tổng hợp, đánh giá thông tin trên các CSDL online; cách sử dụng thông tin trích dẫn, cách viết bào báo khoa học,...
 
♠  Tập huấn nghiệp vụ: 


   ■  Hoạt động thông tin – thư viện, thư viện điện tử / thư viện số;
   ■  Tổ chức kho;
   ■  Tạo lập CSDL tài liệu theo chuyên đề;
   ■  Đào tạo tạo nghiệp vụ cho cán bộ thư viện khoa và các  tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu,...


 • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
  Tel: (024) 62617707 - (024) 62617713 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

   facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png
 • Số lượt truy cập

  1841514