Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp .

Ngày 20/12/2019


BTKeToanHCSN.jpg

Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp ./ Trần Nguyễn Thị Yến

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Nông nghiệp, 2015, 179 Tr.; 27cm

Ký hiệu xếp giá: 657.610 BAI 2015

Số lượng: 55 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 26), Kho Mở (Giá 33)

Từ khoá: Bài tập; Hành chính

Tiêu đề đề mục: Kế toán


     Kế toán hành chính sự nghiệp là công cụ quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý và là bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nhà nước, đây cũng là môn học thiết thực cho sinh viên chuyên ngành kế toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, Bộ môn Kế toán tài chính – Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức biên soạn sách “Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp” nhằm định hướng sinh viên nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tế, đồng thời cung cấp nhiều ví dụ minh họa cụ thể, phong phú cho giảng viên tham khảo và giảng dạy môn học.  

     Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn trên cơ sở chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và được sửa đổi theo Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. 

     Nội dung của cuốn Bài Tập Kế toán hành chính sự nghiệp tập trung vào những bài tập liên quan đến những nghiệp vụ đặc thù trong đơn vị sự nghiệp được trình bày trong 7 chương, mỗi chương được bố cục theo 2 nội dung chính: Phần bài tập ứng dụng, phần bài tập tự giải. 
       Chương 1: Kế toán tiền 
       Chương 2: Kế toán vật tư, sản phẩm hàng hóa 
       Chương 3: Kế toán tài sản cố định và đầu tư tài chính 
       Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải thu, kế toán các khoản phải trả và thanh toán nội bộ 
       Chương 5: Kế toán nguồn kinh phí 
       Chương 6: Kế toán các khoản thu 
       Chương 7: Kế toán các khoản chi 

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
 

DuocLyHocThuY.jpg

Giáo trình Dược lý học thú y ./ Bùi Thị Tho; Nguyễn Thị Thanh Hà

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Nông nghiệp,2015, 519tr; 27cm

Ký hiệu xếp giá: 636.089 BUT 2015

Số lượng: 10 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Tra cứu

Từ khoá: Dược lý; Dược lý học

Tiêu đề đề mục: Thú y; Thuốc thú y

     Dược lý học thú y là một trong những môn học trong chương trình đào tạo bác sỹ chuyên ngành Thú y thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thuốc thú y. 

     Giáo trình Dược lý học thú y được biên soạn dựa trên cấu trúc chương trình đào tạo sinh viên, học viên chuyên ngành thú y, mà còn đáp ứng yêu cầu tham khảo của các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn. Giáo trình đã cập nhật, cung cấp những thông tin giúp bác sỹ thú y, chủ trang trại và sinh viên chuyên ngành thú y biết sử dụng thuốc khoa học, an toàn và hợp lý. 

     Nội dung giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về dược lý học nói chung và dược lý thú y nói riêng. Ngoài ra có phân loại thuốc theo cơ chế tác dụng trên hệ thần kinh trung ương, ứng dụng điều trị trong từng trạng thái bệnh lý, loài động vật cụ thể và các loại thuốc chống mầm bệnh.  

     Giáo trình Dược lý học thú y được bố cục thành 3 phần với 18 chương. 
     Phần I: Dược lý học đại cương gồm 3 chương 
       Chương 1: Tổng quát về dược lý học thú y 
       Chương 2: Dược lực học 
       Chương 3: Dược động học của thuốc  
     Phần II: Dược lý học tác động đến tổ chức mô và hệ thống cơ quan trong cơ thể gồm 8 chương 
       Chương 4: Thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương 
       Chương 5: Thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật 
       Chương 6: Thuốc tê cục bộ 
       Chương 7: Thuốc hạ sốt, giảm đau và chống viêm 
       Chương 8: Thuốc tác động trên hệ tuần hoàn 
       Chương 9: Thuốc kháng Histamin H_1 và thuốc tác động trên đường hô hấp 
       Chương 10: Thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa 
       Chương 11: Vitamin 
     Phần III: Thuốc chống mầm bệnh gồm 7 chương 
       Chương 12: Thuốc sát khuẩn 
       Chương 13: Thuốc kháng sinh 
       Chương 14: Thuốc chống nấm 
       Chương 15: Thuốc chống virut (Antiviral Agents) 
       Chương 16: Thuốc trị ký sinh trùng thú y 
       Chương 17: Thuốc trị cầu trùng đường tiêu hóa 
       Chương 18: Thuốc chống ký sinh trùng đường máu 

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
   

TuDienCĐNN.jpg

Từ điển Cơ điện nông nghiệp Anh-Việt ./ Trần Quang Châu, Trần Minh Vượng

Thông tin xuất bản: TP.HCM. : Đại học quốc gia TP.HCM, 2005, 343 tr., 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 621.303 TRC 2005

Số lượng: 03 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Tra cứu

Từ khoá: Cơ khí

Tiêu đề đề mục: Cơ khí nông nghiệp

     Từ điển cơ – điện nông nghiệp Anh – Việt này được xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu, tham khảo các sách báo va tài liệu bằng tiếng Anh về ngành cơ – điện nông nghiệp.

     Sách gồm khảng 14.000 thuật ngữ thường gặp của các ngành cơ – điện nông nghiệp: thuật ngữ về máy kéo ô tô và các máy động lực khác dùng trong nông nghiệp, về máy nông nghiệp như máy trồng trọt, máy thu hoạch, máy chế biến nông sản, máy chăn nuôi, máy thủy lực, về kỹ thuật sử dụng và sửa chữa các máy nông nghiệp, kỹ thuật điện và sử dụng điện năng trong nông ngihệp, cấu tạo của các cơ sở trồng trọt và chăn nuôi được cơ khí hóa.

     Các thuật ngữ được biên soạn dựa vào bảng tiêu chuẩn hóa thuật ngữ máy nông nghiệp, do Viện Tiêu Chuẩn – Đo lường thuộc Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành, các giáo trình của khoa cơ – điện nông nghiệp thuộc Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội và một số từ điền kỹ thuật nông nghiệp, tạp chí về cơ – điện nông nghiệp.

     Trong điều kiện các thuật ngữ về cơ - điện nông nghiệp nước ta chưa được thống nhất, Các tác giả đã cố gắng đưa những thuật ngữ tiếng Việt với phương châm ngắn gọn, rõ nghĩa, sát ý, góp phần tiến tới việc tiêu chuẩn hóa các thuật ngữ về ngành cơ – điện nông nghiệp sau này.

     Cuốn từ điển này đã được xuất bản lần đầu năm 1977 do NXBKHKT và được tập thể cán bộ giảng dạy bộ môn máy nông nghiệp khoa cơ – điện Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội hiệu đính. Trong lần in thứ 2 này các tác giả đã có bổ sung và sửa chữa nhiều để cho phù hợp với tính hiện đại. Rất mong và hoan nghênh các bạn đọc đến khai thác và sử dụng.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định của xin trân trọng giới thiệu!

NienGiamTK2017.jpg

Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2017 ./ Tổng cục thống kê

Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2018, 998 Tr. ; 25cm

Ký hiệu xếp giá: 315.97 NIE 2017

Số lượng: 02 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Tra cứu

Từ khoá: Việt Nam, Thống kê, Niên giám, Niên giám thống kê

Tiêu đề đề mục: Niên giám thống kê

      Niên giám thống kê Quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

      Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2017.

      Nội dung cuốn sách bao gồm: Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu; Dân số và Lao động; Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước; Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; Doanh nghiệp, hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại và Du lịch; Chỉ số giá; Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục; Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội và môi trường; Số liệu thống kê nước ngoài.

      Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến độc giả gần xa!

DKlogicVNUA.jpg

Giáo trình điều khiển logic .

Tác giả: Ngô Trí Dương

Chủ đề: logic, Kỹ thuật cơ khí, Ứng dụng, cơ khí

Nơi xuất bản: H. : Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản: 2018

Định dạng: 161 tr.; 27 cm

Ngôn ngữ: Vietnamese     Điều khiển logic là một trong những môn học trọng tâm trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa thuộc Học viện Nông nghiệp Viêt Nam. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về hệ thống điều khiển logic trong công nghiệp và nông nghiệp.

     Giáo trình “Điều khiển logic ” được biên soạn đựa trên cấu trúc chương trình đào tạo sinh viện, học viên chuyên ngành Tự động hóa và các kết quả nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, nông nhiệp của sinh viên và học viên trong thời gian qua.

     Nội dung của giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về điều khiển logic. Ngoài ra còn đưa ra các kết quả nghiên cứu và ứng dụng các bộ điều khiển trong nhà trồng như điều tiết cường độ ánh của nhà trồng, điều khiển quá trình tưới nhỏ giọt. Trên cơ sở những kiến cơ bản, sinh viên có thể vận dụng để tìm hiểu các quy trình công nghệ khác và thiết kế hệ thống điều khiển, đồng thời có thể giải quyết những vấn đề có liên quan trong nghiên cứu cũng như sản xuất.

     Giáo trình gồm 6 chương:
       Chương 1: Mạch tổ hợp trong điều khiển
       Chương 2: Mạch trình tự trong điều khiển
       Chương 3: Tập mờ và các phép toán về tập mờ
       Chương 4: Bộ điều khiển mờ
       Chương 5: Giới thiệu một số phần mềm thiết kế và thực thi bộ điều khiển mờ
       Chương 6: Một số ví dụ ứng dụng bộ điều khiển mờ.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!


TuDongHoaVNUA.jpg

Giáo trình tự động hóa quá trính sản xuất .

Tác giả: Ngô Trí Dương

Chủ đề: Tự động hóa, Sản xuất, Quá trính sản xuất, Giáo trình

Nơi xuất bản: H. : Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản: 2018

Định dạng: 195 tr.; 27 cm

Ngôn ngữ: Vietnamese     Tự động hóa là một lĩnh vực rộng lớn và được áp dụng vào tất cả các hoạt động của con người, đặc biệt là trong sản xuất. Tự động hóa là bước phát triển tiếp theo sau cơ khí hóa và điện khí hóa. Tự động hóa là quá trình sử dụng thiết bị để thay thế chức năng kiểm tra và điều khiển của con người trong một quy trình sản xuất. Hệ thống tự động hóa bắt đầu xuất hiện với việc sử dụng các thiết bị đo lường kiểm tra các thông số công nghệ và chất lượng của sản phẩm. Các hệ thống này thông báo khá chính xác các thông tin về trạng thái của thiết bị, các thông số quy trình công nghệ,… các thông tin này trước đây chỉ có những người dày dạn kinh nghiệm mới chuẩn đoán được, nhưng cũng chỉ đảm bảo ở mức độ chính xác tương đối. Các thông tin của hệ thống đo sẽ phục vụ đắc lực cho quá trình hoàn thiện quy trình công nghệ.

     Giáo trình “Tự động hóa quá trình sản xuất” là một trong những giáo trình chuyên môn trọng tâm trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giáo trình được biên soạn dựa trên cấu trúc chương trình đào tạo sinh viên, học viên chuyên ngành Tự động hóa và các kết quả đề tài nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của sinh viên và học viên trong thời gian vừa qua. Cuốn sách đề cập đến vấn đề ứng dụng tự động hóa trong một số lĩnh vực như: Sản xuất rau trong nhà lưới, phân loại trong dây chuyền sản xuất mì ăn liền, quy trình sản xuất giấy, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

      Cấu trúc giáo trình được chia làm 6 chương như sau:
       Chương 1: Các vấn đề chung của Tự động hóa quá trình sản xuất
       Chương 2: Tự động hóa quá trình sản xuất rau trong nhà lưới
       Chương 3: Tự động hóa quá trình phân loại mì ăn liền
       Chương 4: Tự động hóa quá trình xeo giấy
       Chương 5: Tự động hóa trong quá trình cung cấp thức ăn và thu trứng tự động trong trang trại nuôi gà
       Chương 6: Tự động hóa trong quá trình cung cấp thức ăn, vệ sinh và điều tiết tiêu khí hậu trong trang trại nuôi lợn.

     Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và vận dụng để tìm hiểu các quy trình công nghệ khác và thiết kế hệ thống điều khiển, đồng thời có thể giải quyết những vấn đề liên quan trong nghiên cứu cũng như sản xuất.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!


marketingTH.jpg

Truyền thông marketing tích hợp ./ Trần Thị Thập

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và truyền thông, 2015, 256 Tr. : Hình vẽ, minh họa ; 16 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 658.802 TRT 2015

Số lượng: 10 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 35, Kho mở tầng 2, TVLĐC

Từ khoá: Marketing, Tiếp thị

Tiêu đề đề mục: Tiếp thị

      Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cả sự biến đổi nhanh chóng của hành vi xã hội vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các công ty kinh doanh hiện nay. Các doanh nghiệp ngày càng có nhiều lựa chọn mới cho giải pháp truyền thông của mình, đồng thời cũng gặp phải những khó khăn ngày càng gia tăng hơn trước trong việc tiếp cận và truyền đạt, lôi cuốn khách hàng lưu giữ, ấn tượng và hành động theo những gì mà một thương hiệu hay sản phẩm muốn khách hàng của họ thực hiện.

     Trước thực tế đó, những người làm marketing không những cần phải hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản của truyền thông mà còn phải biết cách quản trị để có thể thực hiện tốt chức năng marketing của mình.

     Cuốn sách “Truyền thông marketing tích hợp” là một môn học trong chương trình đại học Quản rị kinh doanh và Marketing của rất nhiều trường Đại học ở Việt Nam. Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng truyền thông và quản trị hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp; giúp sinh viên nhận thức về vị trí, vai trò của chức năng truyền thông trong kinh doanh, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị hoạt động truyền thông, cuối cùng là nhận thức được xu hướng phát triển kinh doanh hiệu quả thông qua việc hoạch định và thực thi các giải pháp truyền thông đầy sáng tạo trên thị trường.

     Nội dung cuốn sách gồm 8 chương như sau:
       Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp
       Chương 2: Mô hình quá trình truyền thông
       Chương 3: Mô hình hoạch định truyền thông marketing tích hợp
       Chương 4: Các chiến lược phương tiện truyền thông
       Chương 5: Các công cụ truyền thông đại chúng
       Chương 6: Các công cụ truyền thông cá nhân
       Chương 7: Đánh giá hoạt động truyền thông
       Chương 8: Khía cạnh xã hội và pháp lý đối với hoạt động truyền thông

     Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho các sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh và Marketing, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm marketing và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!


HoaHocHC2.jpg

Hóa học hữu cơ 2 ./ Nguyễn Hữu Đĩnh (ch.b.), Đỗ Đình Rãng

Thông tin xuất bản: H. : Giáo Dục, 2016, 399 Tr. : minh học ; 19 x 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 547 ĐOR 2015

Số lượng: 48 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 17 KM, KGT

Từ khoá: Hóa học, Hữu cơ

Tiêu đề đề mục: Hóa học

     Cuốn sách “Hóa học hữu cơ 2” được biên soạn theo “Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học Hóa học Đại học Sư phạm” đã được Hội đồng bộ môn Hóa học các trường đại học sư phạm (theo quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 1111/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/3/2000) thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học

     Tiếp theo cuốn “Hóa học hữu cơ 1”, cuốn “Hóa học hữu cơ 2” gồm 5 chương:
       Chương VIII: Dẫn xuất halogen
       Chương IX: Hợp chất cơ – nguyên tố Chương X: Ancol – phenol – ete
       Chương XI: Hợp chất cacbonyl
       Chương XII: Axit cacboxylic và dẫn xuất

     Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hóa học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

     Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

     Danh pháp các hợp chất hữu cơ là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Để thống nhất, danh pháp trong cuốn sách này được dùng theo danh pháp IUPAC đã được ban hành trong cuốn “Danh pháp các hợp chất hữu cơ” của tác giả Trần Quốc Sơn, Trần Thị Tửu do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2000.

     Về các đơn vị đo lường, các tác giả nhận thấy là đơn vị đo lường trong các sách ở bậc Đại học trên thế giới và trong nước chưa thống nhất theo một hệ thống. Nhưng trong cuốn sách này, các đơn vị đo lường nói chung được dùng theo hệ thống SI. Tuy nhiên, vì một số đơn vị đo lường ngoài hệ thống SI còn đang được dùng quen thuộc và rộng rãi như oA, calo, oC,…. Nên vẫn được lưu dùng.

     Hi vọng, Cuốn sách này được dùng rộng rãi cho các sinh viên và là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học môn Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu về Hóa học cũng như những học sinh PTTH có nguyện vọng đi sâu vào Hóa học Hữu cơ.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến độc giả gần xa!

HoahocHC1.jpg

Hóa học hữu cơ 1 ./ Nguyễn Hữu Đĩnh (ch.b.), Đỗ Đình Rãng

Thông tin xuất bản: H. : Giáo Dục, 2016, 399 Tr. : minh học ; 19 x 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 547 NGĐ 2016

Số lượng: 48 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 17 KM, KGT

Từ khoá: Hóa học, Hữu cơ

Tiêu đề đề mục: Hóa học

     Để nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa học hữu cơ nhất thiết phải có những bộ giáo trình Hóa học hữc cơ với nội dung vừa cơ bản vừa hiện đại về mặt lí thuyết và phương pháp thực nghiệm vừa phong phú và cập nhật về mặt thực tế, đồng thời phải chặt chẽ, logic về mặt bố cục, chuẩn xác về mặt khoa học lại sáng sủa và dễ hiểu.

     Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, Bộ môn Hóa học Hữu cơ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xuất bản cuốn Giáo trình Hóa học hữu cơ 1.

     Cuốn sách gồm 7 chương:

       Chương I và chương II đề cập những vấn đề về cấu trúc phân tử hữu cơ, bản chất, đặc điểm và sự biến đổi liên kết trong hợp chất hữu cơ ở trạng thái tĩnh cũng như khi tham gia phản ứng hóa học. Hai chương này nhằm cung cấp cơ sở lí thuyết và dữ liệu về cấu trúc, về nhiệt động học

       Chương III giới thiệu 4 phương pháp phổ thông dụng trong Hóa học hữu cơ là phổ tử ngoại – khả kiến, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, đây là công cụ không thể thiếu đối với Hóa học hữu cơ. Ở chương này, phần cơ sở lí thuyết được trình bày ngắn gọn, các dữ liệu được sắp xếp ở dạng bảng tiện lợi cho việc sử dụng, đặc biệt có đưa nhiều thí dụ minh họa nhằm giúp người đọc không những nắm được lí thuyết mà còn biết cách vận dụng chúng.

       Các chương IV, V và VI trình bày cấu trúc, đồng phân, danh pháp, tính chất, phương pháp điều chế và ứng dụng của ankan, xicloankan, anken, ankin, đien, sơ lược về tecpen và aren.

       Chương VII giới thiệu các nguồn hiđrocacbon trong thiên nhiên (dầu mỏ, khí thiên nhiên và than mỏ) cùng các phương pháp chế hóa chúng thành thương phẩm. Ở các chương này, những vấn đề lí thuyết tiên tiến, những phương pháp tổng hợp mới lạ trong phòng thí nghiệm và nhất là trong công nghiệp đã được chú trọng đưa vào thay thế cho những gì đã lạc hậu.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

GiaoTiepSHODV.jpg

Giao tiếp sinh học ở động vật./ Bùi Công Hiển

Thông tin xuất bản: H. : H.:Giáo Dục, 2009, 175tr. ;24cm

Ký hiệu xếp giá: 591.38 THB 2012

Số lượng: 15 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 20, Kho mở

Từ khoá: Động vật, Giao tiếp sinh học

Tiêu đề đề mục: Động vật, Giao tiếp sinh học

     Chúng ta biết rằng, sinh vật không phải là vật vô tri vô giác, cho dù là sinh vật đơn giản nhất chỉ một tế bào như vi sinh vật, động vật đơn bào, nấm, tảo hay thực vật, động vật đa bào,… cũng như sự giao tiếp giữa các tế bào (cell to cell communication).

     Tuy nhiên cuốn sách này chỉ tập trung ở giao tiếp sinh học của động vật và được cấu trúc thành 11 chương với các tiêu đề:
       Chương 1: Lịch sử nghiên cứu
       Chương 2: Vị trí của giao tiếp sinh học trong Khoa học sự sống
       Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của giao tiếp sinh học
       Chương 4: Ngôn ngữ giao tiếp
       Chương 5: Cơ sở khoa học của giao tiếp
       Chương 6: Truyền tải thông tin cơ học
       Chương 7: Truyền tải thông tin quang học
       Chương 8: Truyền tải thông tin hóa học
       Chương 9: Hệ thống giao tiếp tổ hợp
       Chương 10: Đánh giá tổng thể và kiểu mẫu (Model)
       Chương 11: Ứng dụng của giao tiếp sinh học ở động vật

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng!

HeCoQuanDV.jpg

Giáo trình hoạt động sống và tiến hoá của các hệ cơ quan động vật ./Thái Trần Bái

Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục Việt Nam, 2012, 375 Tr. ; 19 x 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 591.38 THB 2012

Số lượng: 10 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 20, Kho mở

Từ khoá: Hoạt động sống, tiến hóa, cơ quan

Tiêu đề đề mục: Cơ quan, Động vật

     Giới động vật gồm khoảng 40 ngành có đại diện hiện sống, kể cả các ngành lớn có hàng vạn đến trên dưới một triệu loài (ngành Chân khớp) và các ngành bé mà số loài trong mỗi ngành chỉ có hàng chục hoặc hàng trăm. Cho dù lớn hoặc bé, mỗi ngành động vật đều đặc trưng bằng một sơ đồ cấu trúc riêng của cơ thể. Do đó, xét giải phẫu so sánh động vật cũng như V.N. Beklemischey, 1964 đã chỉ ra đối với Giải phẫu so sánh động vật không xương sống không xương sống gồm 2 phần: Nguyên hình thái học (Promorphologia) và Cơ quan học (Organologia).

     Giáo trình Hoạt động sống và tiến hóa của các hệ cơ quan động vật gồm 2 phân giới Động vật nguyên sinh (Protozoa) hoặc Đơn bào và Động vật hậu sih (Metazoa) hoặc Đa bào. Động vật Chân đa bào gồm 2 nhóm lớn: Động vật Cận đa bào (Parazoa), gồm ngành Thân lỗ và Động vật chân đa bào (Eumetazoa), gồm các ngành còn lại. Theo mức độ tổ chức của cơ thể, Chân đa bào được phân thành Động vật đối xứng tỏa tròn (Radialia), gồm các ngành còn lại. Động vật đối xứng hai bên sớm tiến hóa theo 2 hướng để cho Động vật Nguyên Khẩu (Protosmia) và Động vật Hậu khẩu (Deuterostomia). Trong Động vật Nguyên khẩu có các đơn vị phân loại lớn là Giun thấp (Scolecida), gồm các ngành Giun dẹp, Giun vòi, Giun tròn và một số ngành Thân mềm và Động vật phân đốt (Articulata), gồm các ngành lớn là Giun đốt, có móc và Chân khớp. Trong Động vật Hậu khẩu có các ngành lớn là Da gai, Động vật Nửa dây sống và Động có dây sống.

     Nội dung cuốn sách được chia thành các chương như sau:
       Chương mở đầu: Vai trò của lớp bọc ngoài và phân hóa cơ quan trong hình thành môi trường trong của cơ thể
       Chương 1: Nâng đỡ và chuyển vận của động vật
       Chương 2: Dinh dưỡng và tiêu hóa của động vật
       Chương 3: Trao đổi khí (hô hấp) ở động vật
       Chương 4: Chức năng phát tán và hệ tuần hoàn của động vật
       Chương 5: Bài tiết, điều hòa thẩm thấu và điều hòa thân nhiệt ở động vật
       Chương 6: Hệ thần kinh và giác quan của động vật
       Chương 7: Hệ nội tiết và Hoócmôn của động vật
       Chương 8: Sinh sản ở động vật
       Chương 9: Các giai đoạn phát triển cá thể của động vật đa bào

     Trung tâm TT-TV Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng.


CBPgiamthai.jpg

Các biện pháp giảm lượng phát thải từ ô tô xe máy ./Vũ Quang Thập (Ch.b.), Nguyễn Văn Nam,..

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014, 291 Tr. ; 19 x 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 629.25 CAC 2014

Số lượng: 10 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 23, Kho mở

Từ khoá: Biện pháp, Ô tô, Xe máy, Phát thải

Tiêu đề đề mục: Ô tô, Xe máy

     Như chúng ta đã biết, ngành giao thông vận tải đã đang và sẽ đóng góp rất lớn vào thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, hiện nay các phương tiện giao thông đang phát triển một cách rất nhanh chóng đặc biệt là ô tô, xe máy. Đây là các phương tiện đường bộ phổ biến nhất ở nước ta, tuy nhiên khí thải từ động cơ đốt trong của các phương tiện trên là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường, làm biến đổi khí hậu, ảnh hưởng lớn tới đời sống và sức khỏe con người. Vì vậy, cần có cá cơ chế kiểm soát, điều chỉnh nhằm đạt đến mục tiêu giảm lượng phát thải trong khi vẫn duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện được vấn đề này cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong thực tế, trong đó việc hiểu biết về bản chất của động cơ ô tô, xe máy; ảnh hưởng và các tiêu chuẩn cho phép; các thiết bị đo và kiểm tra về khí thải cũng như các biện pháp kỹ thuật để giảm lượng phát thải từ ô tô, xe máy là hết sức cần thiết.

     Cuốn sách gồm 7 chương như sau:
       Chương 1: Tổng quan về khí thải ô tô, xe máy
       Chương 2: Hệ thống điều khiển lập trình trên động cơ ô tô
       Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật giảm khí thải trên động cơ
       Chương 4: Thiết bị kiểm tra, đánh giá tình trạng của động cơ
       Chương 5: Xây dựng quan hệ giữa lượng phát thải và chế độ làm việc của động cơ xe máy
       Chương 6: Thử nghiệm biện pháp đảm bảo tính ổn định của động cơ
       Chương 7: Nghiên cứu và thưc nghiệm biện pháp giảm khí thải của ô tô, xe máy

     Như vậy, cuốn sách giới thiệu tổng quan vê khí thải cua ô tô, xe máy; kết cấu và nguyên lý của hệ thống điều khiển lập trình trên động cơ đời mới; các biện pháp kỹ thuật chung để giảm phát thải độc hại cũng như các thiết bị dung để kiểm tra và chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của ô tô và đặc biệt là các phương pháp tính toán, thử nghiệm thực tế để đảm bảo tính ổn định và giảm lượng phát thải độc hại từ động cơ ô tô, xe máy. Từ đó đưa ra các khuyến cáo phù hợp cho người sử dụng, cho các nhà quản lý để việc khai thác các phương tiên trên một cách hiệu quả nhất.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định của xin trân trọng giới thiệu. Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng!

53.Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink giải các bài toán động lực học trên ô tô.

Ungdungpm.jpg

Ứng dụng phần mềm Matlab Simulink giải các bài toán động lực học trên ô tô./Vũ Quang Thập (ch.b.), Vũ Trung Thành, Đào Đức Thụ, Trịnh Minh Hoàng

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014, 195 Tr. ; 16 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 629.230 285 UNG 2014

Số lượng: 11 cuốn

Vị trí lưu trữ: Giá 28, Kho mở

Từ khoá: Ô tô, Ứng dụng phần mềm, Phần mềm matlab Simulink, Bài toán động lực

Tiêu đề đề mục: Ô tô

     Xã hội con người ngày càng phát triển, nhu cầu giao thông vận tải càng tang, hang năm trên thế giới sản xuất 48 triệu ô tô và hiện nay có khoảng 600 triệu ô tô đang hoạt động. Điều đó cho thấy mật độ xe trên đường ngày càng cao. Cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, ngành công nghiệp chế tạo ô tô trên thế giới ngày càng hoàn thiện và nâng cao. Những hướng cơ bản ngành công nghiệp ô tô hướng tới là: Tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao tiện nghi và an toàn khi sử dụng, giảm giá thành chế tạo, đa dạng hóa đối tượng sử dụng,…

     Trong các xu hướng nghiên cứu thì việc nâng cao an toàn và tiện nghi của ô tô trong quá trình sử dụng ngày càng được quan tâm, để thực hiện được điều này cần phải hoàn thiện các hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống phanh,… Tuy nhiên, hiện nay các công trình nghiên cứu để đánh giá tính an toàn và tiện nghi của ô tô chưa có nhiều.

     Trong cuốn sách này đề cập đến việc nghiên cứu tính an toàn và tiện nghi trên ô tô thông qua việc nghiên cứu và đánh giá tính ổn định của hệ thống lái có trợ lực thủy lực trong quá trình làm việc; nghiên cứu và đánh giá độ êm dịu của hệ thống treo trên xe khách 29 chỗ; nghiên cứu mô hình sự kết hợp làm việc giữa thanh ổn định ngang và hệ thống phanh trên xe ô tô tải giúp xe chuyển động ổn định trên đường vòng. Đồng thời cuốn sách cũng đề cập tới việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tính an toàn và tiện nghi trong quá trình làm việc của hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái. Từ đó đưa ra những khuyến cáo cho nhà sản xuất cũng như người sử dụng để nâng cao tính an toàn và tiện nghi.

     Nội dung được chia thành 3 chương như sau:
       Chương 1: Tổng quan về phần mềm Matlab – Simulink
       Chương 2: Cơ sở mô phỏng động lực học của một số hệ thống trên ô tô
       Chương 3: Ứng dụng phần mềm Matlab – Simulink mô phỏng động lực học một số hệ thống trên ô tô từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao tính tiện nghi và an toàn cho ô tô.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến độc giả!

52. Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp .

TamlyHNN.jpg

Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp ./Đặng Thị Vân (ch.b.), Trần Thị Hà Nghĩa, Nguyễn Huyền Thương, Lý Thanh Hiền

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Nông nghiệp, 2017, 157 tr. : hình vẽ, bảng, 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 158.707 11 GIA 2017

Số lượng: 100 cuốn

Giá: Giá 1 KM, KGT

Từ khoá: tâm lý học

Tiêu đề đề mục: tâm lý học

      Giáo trình “Giáo trình tâm lý học nghề nghiệp” được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết của học phần tâm lý học nghề nghiệp giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật theo định hướng nghề nghiệp của Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, giáo trình này cũng có thể trở thành tài liệu hữu ích phục vụ công tác giảng dạy, học tập học phần này ở các trường đại học, cao đẳng khác và trong các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tâm lý học ứng dụng nói chung, tâm lý học nghề nghiệp nói riêng.

     Giáo trình bao gồm phần A. Tâm lý học đại cương; Phần B. Tâm lý học nghề nghiệp với 8 chương
       Phần A. Tâm lý học đại cương
       Chương 1. Những vấn đề chung của Tâm lý học
       Chương 2. Hoạt động nhận thức
       Chương 3. Ý thức
       Chương 4. Tình cảm – Ý chí
       Chương 5. Nhân cách
       Phần B. Tâm lý học nghề nghiệp
       Chương 6. Những vấn đề lý luận về tâm lý học nghề nghiệp
       Chương 7. Tâm lý học giáo dục đạo đức nghề nghiệp
       Chương 8. Tâm lý học dạy nghề.

     Giáo trình thực sự là tài liệu hữu dụng để sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và sinh viên có liên quan đến khai thác và sử dụng. Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

51. Giáo trình vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản .

VSVUDThuySan.jpg

Giáo trình vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản ./Kim Văn Vạn

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Nông nghiệp, 2017, 130 tr. : bảng, hình vẽ, ảnh , 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 639 KIV 2017

Số lượng: 10 cuốn

Giá: Giá 28 KM

Từ khoá: vi sinh vật, thủy sản

Tiêu đề đề mục: vi sinh vật

      Giáo trình vi sinh vật ứng dụng trong thủy sản do 3 tác giả TS. Kim Văn Vạn (chủ biên), ThS. Trương Đình Hoài và ThS. Trịnh Thị Trang công tác tại bộ môn Môi trường và Bệnh Thủy sản, khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Giáo trình cung cấp một số kiến thức cơ bản và chuyên ngành về vi sinh vật trong các lĩnh vực thủy sản được sử dụng làm nguồn nguyên liệu tham khảo cho các độc giả quan tâm đến vi sinh vật nói chung và vi sinh vật trong thủy sản nói riêng. Đặc biệt đây là tài liệu chính được dùng trong giảng dạy sinh viên đại học các chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Chế biến thủy sản và Bệnh học thủy sản.
 
     Cấu trúc giáo trình gồm 6 chương
       Chương 1: Những vấn đề chung về vi sinh vật trong Thủy sản
       Chương 2: Vi sinh vật trong vòng tuần hoàn vật chất của thủy vực
       Chương 3: Các nhân tố ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật trong thủy vực
       Chương 4: Vi sinh vật ứng dụng trong chế biến, bảo quản sản phẩm thủy sản
       Chương 5: Chế phẩm sinh học và công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản.
       Chương 5: Chế phẩm sinh học và công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản
       Chương 6: Vi sinh vật gây bệnh trên các đối tượng thủy sản.

     Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc. Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng.
50. Kỹ thuật canh tác cây nghệ vàng tại một số vùng trọng điểm phía Bắc .

KTCTNgheVang.jpg

Kỹ thuật canh tác cây nghệ vàng tại một số vùng trọng điểm phía Bắc ./PGD.TS. Lê Khả Tường

Thông tin xuất bản: H. : Nông nghiệp, 2016, 180tr. ; 21cm

Ký hiệu xếp giá: 633.83 LET 2016

Số lượng: 08 cuốn

Giá: Giá 28 KM

Từ khoá: Kỹ thuật canh tác, cây nghệ vàng

Tiêu đề đề mục: Kỹ thuật canh tác

      Nghệ là cây gia vị, dược liệu truyền thống ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Hoạt chất sinh học Curcumin là thành phần quan trọng nhất trong củ nghệ có khả năng phòng và hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến hiện nay, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Trong những năm gần đây bằng công nghệ hiện đại, Curcumin đã được tách chiết thành công dưới nhiều dạng khác nhau như Curcumin, Nano Curcumin, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đông đảo người tiêu dùng. Trên cơ sở thực hiện các đề tài nghiên cứu cây nghệ từ năm 2008 đến nay.

     Nội dung cuốn sách được chia thành các chương như sau:
       Chương 1: Giá trị của cây nghệ vàng
       Chương 2: Đặc điểm thực vật và sinh hóa
       Chương 3: Đặc điểm nông học
       Chương 4: Các giống cây nghệ vàng triển vọng
       Chương 5: Kỹ thuật canh tác tổng hợp
       Chương 6: Công nghệ sau thu hoạch và chế biến
       Chương 7: Tiềm năng phát triển cây nghệ ở Việt Nam.

     Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả ấn phẩm “Kỹ thuật canh tác cây nghệ vàng tại một số vùng trọng điểm phía Bắc”. Đây là công trình nghiên cứu khoa học có giá trị góp phần cung cấp những kiến thức cơ bản trong canh tác phát triển cây nghệ vàng có năng suất và hiệu quả kinh tế cao ở Việt Nam.

     Hi vọng cuốn sách sẽ thật sự hữu dụng đối với bạn đọc!

49. Thuế và kế toán thuế Việt Nam - Lý thuyết và thực hành : Sách chuyên khảo .

Thueketoanthue.jpg

Thuế và kế toán thuế Việt Nam - Lý thuyết và thực hành : Sách chuyên khảo ./B.s.: Phạm Đức Cường, Trần Mạnh Dũng (ch.b.), Phạm Hồng Quân

Thông tin xuất bản: H. : Tài chính, 2016, 559tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm

Ký hiệu xếp giá: 657.46 PHC 2016

Số lượng: 08 cuốn

Giá: Giá 33 kho tra cứu

Từ khoá: Thuế, Kế toán thuế, Việt Nan

Tiêu đề đề mục: Thuế, Kế toán thuế

     Ngân sách Nhà nước được hình thành chủ yếu các khoản đóng góp của thuế từ phía các đơn vị nộp thuế. Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp là đóng đúng, đóng đủ các khoản nghĩa vụ về thuế. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế.

     Cuốn sách “Thuế và kế toán thuế Việt nam: Lý thuyết và thực hành” được biên soạn bởi các giảng viên và những người hành nghề có nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn về thuế và kế toán thuế. Ngoài việc giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về các sắc luật thuế và kế toán thuế được cập nhật, còn đưa ra nhiều ví dụ minh họa nhằm giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc áp dụng các sắc luật thuế.

     Nội dung cuốn sách được chia như sau:
       Chương 1: Khái quát chung về hệ thống thuế và kế toán thuế Việt Nam
       Chương 2: Thuế và giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng
       Chương 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
       Chương 4: Thuế xuất, nhập khẩu và kế toán thuế xuất, nhập khẩu
       Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
       Chương 6: Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân
       Chương 7: Các loại thuế khác và kế toán các loại thuế khác
       Chương 8: Kiểm tra và thanh tra thuế tại các doanh nghiệp

     Cuốn sách sẽ là tài liệu quý với các sinh viên chuyên ngành thuế. Hy vọng cuốn sách sẽ thật sự hữu ích đối với độc giả gần xa!
48. Danh lục cây thuốc Việt Nam = Checklist of medicinal plants in Vietnam .

DanhlucCTVN.jpg

Danh lục cây thuốc Việt Nam = Checklist of medicinal plants in Vietnam ./ B.s.: Nguyễn Tập, Ngô Văn Trại, Nguyễn Chiều..

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016, 119tr. ; 29cm

Ký hiệu xếp giá: 615.321 09597 DAN 2016

Số lượng: 01 cuốn

Giá: Giá 2 kho tra cứu

Từ khoá: Trồng trọt, Cây thuốc, Dược liệu, Danh lục

Tiêu đề đề mục: Cây thuốc

     Cuốn sách Danh lục cây thuốc Việt Nam là một công trình khoa học tập thể của nhiều thế hệ cán bộ nghiên cứu, chuyên làm công tác điều tra sưu tầm dược liệu ở Khoa Tài nguyên dược liệu hiện nay, hay là Phòng Điều tra sưu tầm dược liệu trước kia và một số đơn vị trực thuộc Viện. Để có được công trình này, kể từ những năm tháng còn chiến tranh ác liệt cho đến ngày nay, những người làm công tác điều tra đã không quản khó khăn gian khổ, lặn lội đến các nơi rừng núi xa xôi, tiếp cận với mọi cộng đồng địa phương để tìm kiếm, thu thập được các cây thuốc hiện có. Từ kết quả của hàng ngàn đợt điều tra nghiên cứu đã được tổng hợp, biên soạn thành cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam.

     Cuốn Danh lục cây thuốc gồm 1191 trang, gồm hai phần:

       Phần một - Tóm tắt kết quả điều tra dược liệu ở Việt Nam của Viện Dược liệu từ khi thành lập (1961) đến nay. Phần này đề cập tóm tắt quá trình tổ chức và một số kết quả điều tra nghiên cứu về nguồn tài nguyên dược liệu trên phạm vi toàn quốc, trong đó chủ yếu là cây thuốc (bao gồm cả một số loài Rêu, Tảo và Nấm lớn).

       Phần hai - Danh lục cây thuốc Việt Nam: Giới thiệu 5.117 loài và dưới loài, thuộc 1.823 chi, 360 họ của 8 ngành Thực vật bậc cao có mạch, cùng với một số taxon thuộc nhóm Rêu, Tảo và Nấm lớn. Các loài cây thuốc được sắp xếp theo thứ tự vần ABC của tên Việt Nam thông dụng. Mỗi loài có các thông tin về: tên gọi của cây thuốc (gồm tên gọi theo tiếng Việt thông dụng, tên khác theo tiếng dân tộc hay tên gọi có tính địa phương (nếu có), tên khoa học hợp danh pháp và đồng danh (nếu có). Họ thực vật. Mùa hoa quả. Sơ bộ về xuất xứ và phân bố (cây mọc tự nhiên ở vùng nào, cây trồng bản địa hay nhập nội). Công dụng làm thuốc, kèm theo là bộ phận dùng (trong ngoặc đơn). Thông tin có tiêu bản đang lưu giữ tại Phòng Tiêu bản của Khoa Tài nguyên (Viện Dược liệu) NIMM, được đánh dấu sao (*) ở tên gọi chính của loài cây thuốc.

       Phần phụ lục : gồm 2 bảng tra cứu:
          Bảng I- Theo tên Việt Nam thông dụng, kèm theo chỉ dẫn ở trang nào của bảng Danh lục trên.
          Bảng II- Theo tên khoa học chính thức của loài cây thuốc, cũng kèm theo chỉ dẫn ở trang nào của bảng Danh lục trên.

     Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam được biên soạn một cách công phu và khoa học. Bên cạnh ý nghĩa là thành quả của một quá trình điều tra nghiên cứu nhiều năm, cuốn Danh lục còn là tài liệu phục vụ cho việc tra cứu, học tập và tìm hiểu về nguồn tài nguyên cây thuốc nói chung, cũng như về từng loài cây thuốc hiện đã biết ở Việt Nam nói riêng.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả gần xa đến khai thác và sử dụng.
47. Giáo trình bảo vệ thực vật đại cương .

baovethuvat.jpg

Giáo trình bảo vệ thực vật đại cương ./ Trần Đình Chiến, Đỗ Tấn Dũng (ch.b.), Lê Ngọc Anh, Đỗ Trung Kiên.

Thông tin xuất bản: H. : Nông nghiệp, 2017, 271 Tr. ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 333.730 711 CAH 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: Giá 28 , Kho mở

Từ khoá: Giáo trình, Bảo vệ thực vật

Tiêu đề đề mục: Bảo vệ thực vật

     Giáo trình Bảo vệ thực vật đại cương là giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các sinh vật hại nông nghiệp khác, các khái niệm chung nhất về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, nguyên lý và các phương pháp phòng chống sâu bệnh bảo vệ cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

     Với kiến thức được trang bị sinh viên có trình độ chuyên môn sâu về côn trùng và bệnh cây, các kỹ năng thực hành phòng chống sâu bệnh bảo vệ mùa màng.

     Nội dung giáo trình gồm 4 chương như sau:
       Chương 1: Mở đầu
       Chương 2: Côn trùng đại cương
       Chương 3: Bệnh cây đại cương
       Chương 4: Nguyên lý và phương pháp phòng chống sâu bệnh hại cây trồng

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin trân trong giới thiệu đến độc giả gần xa . Hi vọng cuốn sách sẽ thật sự hữu ích đối với bạn đọc!
46. Giáo trình đất thế giới .

DatTheGioi.jpg

Giáo trình đất thế giới ./ Cao Việt Hà, Trần Văn Chính

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016, 118 tr. : hình vẽ ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 333.730 711 CAH 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: Giá 24 KM, KGT

Từ khoá: Giáo trình, Thế giới, Bảo vệ, Đất, Phân bố

Tiêu đề đề mục: Đất

     Trái đất ước tính có tuổi hơn 4.54 tỷ năm. Lớp ngoài cùng của vỏ trái đất dưới tác động của các yếu tố tự nhiên hình thành nên một lớp vật chất đặc biệt. Đó là lớp phủ thổ nhưỡng mà tà thường gọi “đất”.

     Dưới tác động đồng thời của các yếu tố hình thành đất, các loại đất khác nhau được hình thành. Sự phân bố của các loại đất trên bề mặt địa cầu rất đa dạng, phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố tác động, nhất là yếu tố khí hậu và yếu tố sinh vật. Tuy đa dạng nhưng cũng có thể phân chia các loại đất theo vị trí địa lý (địa đới) và theo độ cao tuyệt đối so với mặt nước biển. Ngoài ra ta có thể phân chia các loại đất trong phạm vi của vùng dựa trên sự khác nhau về trung và tiểu địa hình và khí hậu.

     Trong lĩnh vực khoa học đất, bên cạnh sự phân bố, các nhà khoa học rất chú trọng đến phân loại đất dựa trên quá trình hình thành và đặc điểm của các loại đất gắn liền với khả năng sử dụng của nó. Cho đến nay, các quốc gia trên thế giới sử dụng các phương pháp phân loại đất khác nhau. Tuy vậy, có thể phân thành 3 nhóm phương pháp, còn gọi là 3 trường phái phân loại cơ bản, bao gồm: Trường phái “phát sinh học” của Nga, trường phái “Định lượng” của Hoa Kỳ và trường phái “Bán định lượng” của Liên hiệp quốc. Giáo trình “Đất thế giới” được viêt nhằm cung cấp cho sinh viên và người đọc những hiểu biết cơ bản về sự phân bố, phân loại, quá trình hình thành, các đặc điểm hình thái, các tính chất lý hóa và sinh học cơ bản, khả năng sử dụng, các biện pháp bảo vệ và cải tạo các nhóm đất chính của thế giới.

     Giáo trình được chia ra 4 chương như sau:
       Chương 1: Các trường phái phân loại đất trên thế giới
       Chương 2: Một số nhóm đất đặc trưng vùng ôn đới
       Chương 3: Các nhóm đất đặc trưng vùng nhiệt đới và á nhiệt đới
       Chương 4: Các nhóm đất có tính phi địa đới

     Hi vọng cuốn sách sẽ thật sự hữu ích đối với bạn đọc!
45. Giáo trình tưới tiêu nước .

tuoitieu.jpg

Giáo trình tưới tiêu nước ./ Nguyễn Văn Dung (ch.b.), Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016, 291 tr. : minh họa ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 627.540 711 GIA 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: Giá 10 KM, KGT

Từ khoá: Giáo trình, Nông nghiệp, Tưới tiêu

Tiêu đề đề mục: Tưới tiêu

      Giáo trình “Tưới tiêu nước” cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên các ngành: Khoa học cây trồng, Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau – hoa – quả và cảnh quan, Khoa học môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

      Nội dung giáo trình là những kiến thức cơ bản nhất trong ứng dụng tưới tiêu nước được gắn chặt với đất đai và cây trồng – hai đối tượng cơ bản của sản xuất nông nghiệp hiện nay. Giáo trình giúp cho giảng viên lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng ngành học khác nhau, tạo điều kiện cải tiến nội dung giảng dạy và sự vận dụng thực tế trong học tập của sinh viên.

      Giáo trình gồm 6 chương do PGS.TS. Nguyễn Văn Dung chủ biên và các tác giả khác như: Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Thị Xuân biên soạn.

       Chương 1: Đại cương về tưới tiêu nước
       Chương 2: Phương pháp tưới và kỹ thuật tưới
       Chương 3: Chế độ tưới nước cho cây trồng
       Chương 4: Phương pháp tưới và kỹ thuật tưới
       Chương 5: Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu nước
       Chương 6: Hệ thống thủy nông

       Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc! Rất mong độc giả đến khai thác và sử dụng!

44. Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2016 .

niengiam2016.jpg

Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2016 ./ Tổng cục thống kê

Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2017, 946 Tr. ; 25cm

Ký hiệu xếp giá: 315.97 NIE 2017

Số lượng: 2 cuốn

Giá: Giá 1, kho Tra cứu

Từ khoá: Việt Nam, Thống kê, Niên giám, Niên giám thống kê

Tiêu đề đề mục: Niên giám thống kê

     Niên giám thống kê Quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

     Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm nội dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2016.

     Nội dung cuốn sách bao gồm: Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu; Dân số và Lao động; Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước; Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; Doanh nghiệp, hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại và Du lịch; Chỉ số giá; Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục; Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội và môi trường; Số liệu thống kê nước ngoài.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến độc giả gần xa!

43. Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm: = The language of techno-food processing in English .

tienganhCNTP.jpg

Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm: = The language of techno-food processing in English ./ Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Thị Lan Chi, Từ Việt Phú, Lương Hồng Nga

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016, 271Tr. ; 27cm

Ký hiệu xếp giá: 664.014 TIE 2016

Số lượng: 11 cuốn

Giá: Giá 24, Kho mở

Từ khoá: Tiếng Anh, Công nghệ thực phẩm

Tiêu đề đề mục: Công nghệ thực phẩm

     Cuốn sách “Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm – the Language of techno – food processing in english” (Song ngữ Anh – Việt) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành công nghệ thực phẩm. Trong cuốn sách này các tác giả đã dịch các bài khóa ra tiếng Việt và chuyển thành song ngữ để hỗ trợ cho sinh viên và đồng nghiệp tự học, tự đọc hiệu quả nhất. Cuốn sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách gồm những nội dung dưới đây:

     Phần 1. Giáo trình cơ bản bằng tiếng anh có giải thích ngữ pháp thêm bằng tiếng Việt.

     Mỗi bài ở Phần 1 có kết cấu như sau:
       1.Bài khóa giới thiệu chủ đề từng phần cơ sở và chuyên môn của ngành Chế biến thực phẩm tương ứng.
       2. Phần từ vựng của bài khóa có cả phần phiên âm quốc tế kèm theo để dễ dàng cho người học cần dịch, đọc và hiểu bài khóa.
       3. Phần ngữ pháp hay gặp và nhắc lại phần chủ yếu dùng trong văn phong khoa học để học viên nhớ lại và vận dụng dịch hiểu cụ thể hơn vào chuyên ngành.
       4. Bài tập: để củng cố bài học và làm ở nhà.
       a. Đọc và dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các từ mới của bài khóa.
       b. Trả lời câu hỏi theo nội dung bài khóa.
       c. Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
       d. Bài tập ngữ pháp tương ứng nếu cần thiết cho vận dụng. Các câu hỏi theo nội dung bài học nhằm giúp người học phát triển kỹ năng nghe, nói nếu có thời gian ôn luyện đầy đủ theo bài tập đưa ra.

     Các câu dịch bước đầu chuẩn bị cho người học hình thành kỹ năng viết theo văn phong khoa học của ngành.

     Phần 2. Các bài khóa đã được dịch ra tiếng Việt để hỗ trợ tốt nhất cho người học. Cuốn sách “The language of Techno - Food Processing in English” biên soạn mới này gồm 40 bài khóa và được dịch ra tiếng Việt theo văn phong ngành Công nghệ thực phẩm của từng bài.

     Trung tâm thông tin Thư viện Lương Định của xin trân trọng giới thiệu đến quí bạn đọc!

     Xem thêm:

       Ngôn ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ hoá học, thực phẩm và công nghệ sinh học = The language of chemistry,food and biological technology in english / Nguyễn Thị Hiền
       Thông tin xuất bản: H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 300 Tr. ; 19,5 cm
       Ký hiệu xếp giá: 660.03 NGH 2003
       Vị trí: Giá 24, Kho mở tầng 2

42. Giáo trình bản đồ địa hình .

BanDoDH.jpg

Giáo trình bản đồ địa hình ./ Trần Trọng Phương (ch.b.), Nguyễn Đình Trung

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016, 166 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 912.071 1 TRP 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: Giá 35 KM, Kho GT

Từ khoá: Giáo trình, Bản đồ, Bản đồ địa hình

Tiêu đề đề mục: Bản đồ địa hình

     Giáo trình Bản đồ địa hình do Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp xuất bản, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của giảng viên, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ bản đồ vào thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực Quản lý đất đai, Tài nguyên Môi trường.

     Nội dung giáo trình dựa trên cơ sở chương trình đào tạo tín chỉ của ngành Quản lý đất đai và các ngành liên quan, dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt.

     Giáo trình Bản đồ địa hình gồm 6 chương do GVC.TS. Trần Trọng Phương chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 1,2,3,4,5; ThS. Nguyễn Đình Trung tham gia biên soạn chương 6.

       Chương 1: Những khái niệm cơ bản về bản đồ địa hình
       Chương 2: Cơ sở toán học của bản đồ địa hình
       Chương 3: Sử dụng bản đồ địa hình
       Chương 4: Tổng quát hóa bản đồ địa hình
       Chương 5: Công tác biên tập bản đồ địa hình
       Chương 6: Công nghệ số trong thành lập bản đồ địa hình

     Nội dung của môn học đảm bảo tính lôgich khoa học, cung cấp cho người học những kiến thức về bản đồ địa hình, khả năng tiếp cận ứng dụng và thực tiễn sản xuất.

     Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng!

41. Giáo trình độ phì nhiêu đất .

DoPhiND.jpg

Giáo trình độ phì nhiêu đất ./ B.s.: Nguyễn Như Hà (ch.b.), Bùi Huy Hiền

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016, 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 631.422 0711 NGH 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: giá 12 K M, KGT

Từ khoá: Nông nghiệp, Khoa học đất, Độ phì nhiêu đất

Tiêu đề đề mục: Độ phì nhiêu đất

     Sản xuất nông nghiệp có vai trò rất quan trọng và không thể thay thế trong việc đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và an ninh xã hội. Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt và không thể thay thế trong sản xuất nông nghiệp, vì độ phì nhiêu tự nhiên của đất là cơ sở cho sản xuất nông nghiệp. Trong thực tế, độ phì nhiêu tự nhiên của đất có thể nhanh chóng bị suy thoái tới mức mất hẳn khả năng sản xuất nông nghiệp nên rất cần được quan tâm bảo vệ.

     Để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững, cần hiểu biết đầy đủ, sâu sắc không chỉ về độ phì nhiêu tự nhiên, khả năng sản xuất thực tế của đất mà còn các kiến thức cần thiết để vừa quản lý tốt độ phì nhiêu tự nhiên vừa nâng cao được khả năng sản xuất thực tế. Nhằm đảm bảo sản xuất không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có phẩm chất và giá trị hàng hóa cao với chi phí sản xuất thấp, đem lại nhiều lợi nhuận cho người sản xuất mà còn ổn định, cải thiện được độ phì nhiêu tự nhiên của đất, an toàn môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

     Giáo trình “Độ phì nhiêu đất” do PGS.TS. Nguyễn Như Hà (chủ biên) và Bùi Huy Hiển biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Nông hóa Thổ nhưỡng, Khoa học Đất các kiến thức, cơ sở lý luận, biện pháp cho việc vừa quản lý tốt độ phì nhiêu tự nhiên vừa tối ưu hóa khả năng sản xuất thực tế của đất phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa luôn có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Giáo trình còn là tài liệu tham khảo, học tập rất có ích cho sinh viên các ngành nông nghiệp khác; các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý sản xuất nông nghiệp.

     Nội dung cuốn sách gồm có 4 chương:
       Chương 1: Khái niệm , vai trò của độ phì nhiêu đất
       Chương 2: Độ phì nhiêu thực tế của đất
       Chương 3: Đánh giá độ phì nhiêu đất
       Chương 4:Quản lý độ phì nhiêu đất

     Trân trọng giới thiệu đến các độc giả gần xa!

40. Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày .

ChongiongCTNN.jpg

Giáo trình chọn giống cây trồng ngắn ngày ./ Ch.b.: Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền..

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016 201 tr. : minh họa ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 631.520 711 GIA 2016

Số lượng: 270 cuốn

Giá: Giá 12 KM, KGT

Từ khoá: Giáo trình, Cây trồng, Chọn giống, Giống ngắn ngày

Tiêu đề đề mục: Cây trồng

    Từ khi chuyển từ quá trình săn bắn, hái lượm sang thuần hóa động vật và canh tác cây trồng thì những cây như: Cây lương thực, cây thực phẩm, cây lấy sợi đã đóng vai trò chủ đạo trong sản xuât, đời sống văn hóa của xã hội loài người. Vì vậy, đây là những cây trồng có lịch sử thuần hóa và phát triển lâu đời nhất. Ngày nay trong sản xuất nông nghiệp toàn cầu, nhóm cây hàng năm vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất cả về diện tích, năng suất và sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. Một trong những lĩnh vực phát triển nhanh, đóng góp và sản xuất nông nghiệp là giống cây trồng mới.

     Giáo trình “Chọn giống cây trồng ngắn ngày” của một nhóm tác giả như: Vũ Văn Liết, Trần Văn Quang, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Cương,… được biên soạn dành cho sinh viên, học viên cao học chuyên ngành Chọn giống cây trồng, Khoa học cây trồng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về tình hình sản xuất, nguồn gốc, đa dạng di truyền, phương pháp chọn tạo một số giống cây trồng ngắn ngày.

     Cuốn giáo trình được biên soạn gồm 6 chương như sau:
       Chương 1: Mở đầu
       Chương 2: Chọn tạo giống lúa
       Chương 3: Chọn tạo giống ngô
       Chương 4: Chọn tạo giống đậu tương và lạc
       Chương 5: Chọn tạo giống cây có củ
       Chương 6: Chọn giống bông và mía

     Hi vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang hữu ích cho bạn đọc đến khai thác và sử dụng!

     Xem thêm:
       Chương trình đào tạo thạc sỹ: Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng / Đại học Nông nghiệp Hà Nội
       H. : Hà Nội, 2009, 87 tr. ; 27cm
       KHXG: 631.523 3 CHU 2009
       Vị trí: Giá 6 kho tra cứu

 

39. Môi trường và nông nghiệp bền vững .

MTvaNNBV.jpg

Môi trường và nông nghiệp bền vững ./ Trần Đức Viên, Ngô Thế Ân

Thông tin xuất bản: H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016, 106 tr. : minh họa, hình vẽ, bảng ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 577.071 1 TRV 2016

Số lượng: 170 cuốn

Giá: Giá 33 KM, KGT

Từ khoá: Môi trường, Nông nghiệp bền vững, Sinh thái nông nghiệp, Sinh thái môi trường

Tiêu đề đề mục: Môi trường

     Vấn đề môi trường hiện nay đang được cả thế giới quan tâm. Trong ngành nông nghiệp, hiện tượng ô nhiễm môi trường, suy thhoái tài nguyên và xuống cấp chất lượng nông sản đang là thách thức lớn đối với nhân loại. Vì vậy, nhiều nước đã xem bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp an toàn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

     Trong những năm gần đây, nông nghiệp sinh thái học được đề cập rất nhiều vì mang tính nhân văn cao. Nông nghiệp sinh thái không chỉ dừng lại ở mục tiêu năng suất cao mà còn hướng tới một nền nông nghiệp có tính bền vững với phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào việc phát huy và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với hoàn cảnh và nguồn lực của người sản xuất để đạt được một mức năng suất trong khi hạn chế tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến môi trường. Nông nghiệp sinh thái được xem là mô hình nông nghiệp bền vững và trở thành định hướng phát triển của tương lai.

     Bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Môi trường trong lành sẽ tạo địa bàn cho sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, chất lượng nông sản an toàn, từng bước tạo ra sự ổn định cho xã hội, hướng tới phát triển bền vững cho cộng đồng và Quốc gia.

     Cấu trúc của sách được chia thành 4 chương.
       Chương 1: Khái niệm chung về môi trường
       Chương 2: Các nguyên lý sinh thái học cơ bản vận dụng vào khoa học môi trường
       Chương 3: Sinh thái học với phát triển nông nghiệp
       Chương 4: Phát triển nông nghiệp bền vững

     Cuốn “Môi trường và nông nghiệp bền vững” ra mắt bạn đọc với mục đích chung là góp phần xây dựng những cơ sở khoa học cơ bản cho định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái. Mục tiêu cụ thể là cung cấp cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên những kiến thức về sinh thái môi trường cơ bản có thể ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Đây còn là tài liệu tham khảo có giá trị cho những ai làm công tác sinh thái học, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngl\.

     Xin trân trọng giới thiệu đến các độc giả gần xa!

38. Những tấm gương ham đọc sách & tự học thời đại Hồ Chí Minh .

nhungtamguong.jpg

Những tấm gương ham đọc sách & tự học thời đại Hồ Chí Minh ./ Vũ Dương Thúy Ngà

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và truyền thông, 2012, 200 Tr. ; 15 x 21 cm

Ký hiệu xếp giá:

Số lượng:

Giá:

Từ khoá: Đọc sách, Tự học, Tấm gương, Thời đại, Hồ Chí Minh

Tiêu đề đề mục: Đọc sách, Tự học

     Hiếu học và ham đọc sách là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ bao đời nay, truyền thống tốt đẹp đó đã góp phần hình thành trí tuệ, tâm hồn, nhân cách và phong thái của con người Việt Nam. Giở lại lịch sử, các nhà hoạt động chính trị và các học giả Việt Nam lỗi lạc đều là những con người không ngừng quan tâm đến việc đọc sách và tự học.

     Chủ tịch Hồ Chhí Minh là một người đã tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tọc. Bằng sự nỗ lực không ngừng tự học, thâu thái tinh hoa của nhân loại và dân tộc qua đọc sách báo, Người đã tìm ra con đường đi cho Cách mạng Việt Nam mở ra một kỷ nguyên mới cho Đất nước, kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc.

     Cuốn sách “Những tấm gương ham đọc sách & tự học thời đại Hồ Chí Minh” của tác giả Vũ Dương Thúy Ngà đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về những tấm gương ham đọc sách và không ngừng tự học của Bác Hồ và một số nhà cách mạng, khoa học lỗi lạc như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Đào duy Anh, Tôn Thất Tùng và Hoàng Tụy. Đó là những con người tiêu biểu cho thời đại của chúng ta, thời đại Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã sưu tầm được các tư liệu, lựa chọn được các chi tiết để phác họa nên chân dung của những con người xuất chúng ấy gắn liền với việc thực hiện học suốt đời và tự học qua sách báo. Đồng thời, để chúng ta học tập theo, học để hành, mỗi người sẽ học được cách nuôi dưỡng và phát triển năng lực tự học qua sách báo, tư liệu, khả năng tư duy sáng tạo làm cho cuộc sống của mình, của cộng đồng và của dân tộc trở nên tốt đẹp hơn.

     Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần:
       Phần I: Hồ Chí Minh với đọc sách và tự học
       Phần II: Một số tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh

     Như vậy, việc nâng cao khả năng tự học và đẩy mạnh việc đọc sẽ làm cho người dân, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện để phát triển trí tuệ, hình thành nên những con người có nhân cách, lối sống lành mạnh, có năng lực tiếp nhận, cập nhật tri thức, nâng cao kỹ năng làm việc để có thể thích ứng với yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Những bài học rút ra từ Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh rất đáng để mọi người trong chúng ta tìm đọc, suy ngẫm, áp dụng và làm theo.

     Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

37. Phương pháp giảng dạy tích cực : Dùng cho đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm .

PPgiangdayTC.jpg

Phương pháp giảng dạy tích cực : Dùng cho đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm ./ Nguyễn Thanh Hương, Trần Văn Xuyên, Đinh Văn Tiến, Nguyễn Thị Minh Phượng

Thông tin xuất bản: H. : Lao động xã hội, 2012 167 Tr. ; 15 x 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 371.3 PHU 2012

Số lượng: 15 cuốn

Giá: Kho mở, giá 30

Từ khoá: Giảng dạy, Giáo dục, Phương pháp dạy học, Dạy học

Tiêu đề đề mục: Giáo dục, Phương pháp dạy học

     “Phương pháp giảng dạy tích cực” là cuốn sách đi sâu vào việc sẽ làm hài lòng các chỉ dẫn thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng cho các giáo viên, giảng viên – những người trực tiếp làm công tác giáo dục. Bạn sẽ biết cách mở đầu bài giảng như thế nào để thu hút sự chú ý của người học ngay từ giây phút đầu tiên của giờ học, cách quan sát lớp, ngữ điệu, giọng nói, ánh mắt bao quát lớp học, sử dụng phương tiện giảng dạy hiện có. Bạn sẽ biết cách neo chốt kiến thức, giúp học viên nhớ bài được lâu hơn. Cuốn sách cũng giúp bạn có thêm sự hiểu biết về học viên lớn tuổi, về giảng viên của người lớn tuổi, từ đó có cách lập kế hoạch bài giảng chi tiết sao cho phù hợp với nội dung và đối tượng giảng dạy.

     Cuốn sách gồm có 3 chương
       Chương 1: Tổng quan về phương pháp sư phạm hiện đại
       Chương 2: Các phương pháp giảng dạy tích cực
       Chương 3: Trực quan hóa bài giảng và sử dụng phương tiện giảng dạy

     Cuốn sách mong bạn được luyện kỹ năng giảng dạy để làm người giảng viên, thuyết trình viên, báo cáo viên xuất sắc. Như vậy, cuốn sách là tài liệu hữu ích cho đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ sư phạm.

     Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

36. Gia đình Việt Nam .

giadinhvn.jpg

Gia đình Việt Nam ./ Vũ Dương Thúy Ngà

Thông tin xuất bản: H. : NXB Trẻ, 2016 298 tr. ; 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 306.850 9597 VUN 2016

Số lượng: 02 cuốn

Giá: Giá 22 KM

Từ khoá: Việt Nam, Gia đình

Tiêu đề đề mục: Gia đình Việt Nam

     Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi mỗi con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đó không chỉ là nơi duy trì nòi giống, mà còn là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều quan tâm đến việc xây dựng và phát triển gia đình ấm no, hạnh phúc.

      Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

     Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam Vụ Thư viện phối hợp với Vụ gia đình (Bộ văn hóa thể thao và du lịch) biên soạn Thư mục chuyên đề Gia đình Việt Nam. Mục đích là góp phần truyền thông, quảng bá các tài liệu liên quan đến gia đình Việt Nam, tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, người làm công tác gia đình trong thực tế, những người làm công tác nghiên cứu, các giảng viên, học sinh, sinh viên Việt Nam, các bạn đọc và bạn bè quốc tế có thể hiểu thêm và tìm đọc các tài liệu này. Đồng thời có thể giúp các gia đình có thể hiểu biết đầy đủ hơn về các văn bản quy định, chính sách xây dựng phát triển gia đình ở Việt Nam, tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.

     Thư mục được chia thành 6 phần như sau:
       Phần 1: Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến gia đình Việt Nam
       Phần 2: Đề tài nghiên cứu về gia đình Việt Nam
       Phần 3: Luận án, Luận văn về gia đình Việt Nam
       Phần 4: Sách về gia đình Việt Nam
       Phần 5: Các bài nghiên cứu về gia đình Việt Nam
       Phần 6: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chủ đề về gia đình

     Hi vọng Thư mục “Gia đình Việt Nam” sẽ là tài liệu hữu ích đối với độc giả gần xa!

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

35. Giáo trình cỏ dại và Biện pháp phòng trừ .

codaivaBPPT.jpg

Giáo trình cỏ dại và biện pháp phòng trừ ./ Hà Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp

Thông tin xuất bản: H. : Nxb Đại Học Nông nghiệp, 2016, 127tr. ; 30 cm

Ký hiệu xếp giá: 632.507 11 GIA 2016

Số lượng: 270 cuốn

Giá: Giá 13 KM, KGT

Từ khoá: Giáo trình, Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Cỏ dại, Biện pháp phòng trừ

Tiêu đề đề mục: Cỏ dại

     Bên cạnh sâu bệnh hại, cỏ dại là một kẻ thù thường xuyên và nguy hiểm đối với cây trồng. Theo điều tra của FAO, thiệt hại do cỏ dại gây ra hàng năm trên thế giới có thể nuôi sống cả tỷ người. Theo Labrada (2001) trên thế giới cỏ dại gây thiệt hại 15% sản lượng nông nghiệp. Vì vậy, việc phòng trừ cỏ dại trở thành vấn đề kỹ thuật cấp bách và quan trọng để bảo vệ cây trồng, nâng cao năng suất cây trồng và phẩm chất nông sản.

     Tuy nhiên, trong quần thể ruộng cây trồng, cỏ dại cũng là thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp, một yếu tố quan trọng góp phần giữ cho hệ sinh thái ở trạng thái cân bằng. Với vai trò này, một mặt cỏ dại là nơi ẩn nấp cùa thiên địch, bảo vệ cho thiên địch tránh được tác động của thuốc trừ sâu. Mặt khác, cỏ dại tạo lớp thảm che phủ, giảm ánh sáng chiếu vào đất, hạn chế sự nảy mầm của hạt cỏ khác trong đất. Đối với đất trồng, thảm cỏ trên mặt đất có tác dụng bảo vệ đất chống xói mòn, hàng năm cung cấp cho đất một lượng chất hữu cơ đáng kể.

     Giáo trình “Cỏ dại và biện pháp phòng trừ” do tác giả Hà Thị Thanh Bình làm chủ biên và các tác giả khác như: Vũ Duy Hoàng, Nguyễn Tất Cảnh, Chu Anh Tiệp nhằm trang bị cho độc giả những kiến thức cơ bản về cỏ dại bao gồm: Khái niệm và tác hại cỏ dại, đặc điểm sinh học của cỏ dại, phân loại cỏ dại và biện pháp phòng trừ cỏ dại.

     Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:
       Chương 1: Đại cương về cỏ dại
       Chương 2: Phòng trừ cỏ dại bằng các biện pháp hóa học
       Chương 3: Trừ cỏ bằng biện pháp hóa học
       Chương 4: Kĩ thuật phòng trừ cỏ dại cho một số cây trồng

     Cuốn sách là tài liệu học tập cho các sinh viên các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chọn giống cây trồng, Cử nhân nông nghiệp, Cây thuốc và một số ngành học liên quan. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.

     Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định Của trân trọng giới thiệu đến độc giả. Rất mong bạn đọc đến khai thác và sử dụng!
 
34. Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI .
SoLieuThongKe.jpg

Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI ./ H. : Thống kê, 2016

Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2016 , 1220 Tr. : Bảng ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 315.97 SOL 2016

Số lượng: 02 cuốn

Giá: giá 1 kho tra cứu

Từ khoá: Việt Nam, Số liệu thống kê, Sách song ngữ, Thế kỷ XXI

Tiêu đề đề mục:Số liệu thống kê

     Thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, tiếp nối bộ sách ‘số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX’ đã xuất bản năm 2004, nhà xuất bản Thống kê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn “số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI” do Tổng cục Thống kê biên soạn.
     Cuốn sách có nội dung phong phú, phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những số liệu cơ bản và có hệ thống của 15 năm đầu thế kỷ XXI với 11 phẩn:
       Phần 1: Dân số và lao động
       Phần 2: Tài khản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước
       Phần 3: Công nghiệp, Đầu tư và xây dựng
       Phần 4: Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp
       Phần 5: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
       Phần 6: Thương mại và dịch vụ
       Phần 7: Chỉ số giá
       Phần 8: Vận tại và bưu chính viễn thông
       Phần 9: Giáo dục
       Phần 10: Y tế
       Phần 11: Văn hóa, thể thao, mức sống dân cư và trật tự, an toàn xã hội.

     Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn thông tin bổ ích đối với độc giả gần xa

 
33. Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam .
LienMinhSaiLam.jpg

Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam ./ Edward Miller ; Biên dịch, h.đ.: Minh Thu...

Thông tin xuất bản: H. : Quốc gia - Sự thật, 2016, 547 Tr. ; 16 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 959.704 3 MIL 2016

Số lượng: 20 cuốn

Giá: 35, kho mở

Từ khoá: Lịch sử, Ngô Đình Diệm, Chiến tranh Việt Nam, Liên minh

Tiêu đề đề mục:Lịch sử Việt Nam

      Cuốn sách Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Việt Nam được Nhà xuất bản Đại học Harvard xuất bản năm 2013, lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Từ góc độ của một nhà nghiên cứu người Mỹ đã phác họa rõ nét, đa chiều hình ảnh Ngô Đình Diệm và đưa ra một cách giải thích riêng về mối quan hệ của Ngô Đình Diệm - Chính quyền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Dựa trên lập trường của mình và nguồn tư liệu phong phú, tác giả đã có những luận điểm đánh giá về Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa cộng sản, cách mạng miền Nam, phong trào Đồng khởi, về cá nhân Ngô Đình Diệm và đi sâu phân tích nguyên nhân thất bại của chính quyền Sài Gòn. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp thêm nguồn thông tin, tư liệu của người nước ngoài về một giai đoạn lịch sử đầy cam go của dân tộc để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, học giả, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên chuyên ngành lịch sử và chính trị.

      Nội dung cuốn sách gồm 9 phần:
        1.Con người giàu đức tin
        2. Những khởi đầu mới
        3.Tiến trình hình thành một liên minh
        4.Những cuộc cách mạng và chế độ cộng hòa
        5.Người định cư và các nhà kiến thiết
        6.Chống nổi dậy
        7.Đối tác hạn chế
        8.Những tín hiệu hỗn tạp
        9.Sự tan rã của một liên minh

      Hi vọng cuốn sách sẽ thật sự hữu ích đối với độc giả!

 
32. Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần sinh lý bệnh học .
sinhlybenhvamiendich.jpg

Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần sinh lý bệnh học ./ B.s.: Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh (ch.b.), Phan Thị Thu Anh.

Thông tin xuất bản: H. : Y học, 2011, 275Tr. : hình vẽ, minh họa ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 571.9 SIN 2011

Số lượng: 20 cuốn

Giá: 6, kho mở

Từ khoá: Miễn dịch, Sinh lý bệnh

Tiêu đề đề mục:Miễn dịch, Sinh lý bệnh

      Cuốn sách “SINH LÝ BỆNH VÀ MIỄN DỊCH” (Phần miễn dịch học) do nhà xuất bản Y học Hà Nội biên soạn dựa trên chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

     Nội dung quyển sách giới thiệu phần lý thuyết thuộc miễn dịch cơ bản và một số lý thuyết về miễn dịch bệnh lý phổ biến trong cộng Quyển sách được chia thành 12 bài như sau:
       Bài 1: Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
       Bài 2: Các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch
       Bài 3: Phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên
       Bài 4: Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
       Bài 5: Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
       Bải 6: Bổ thể
       Bài 7: Kết hợp kháng nguyên – kháng thể
       Bài 8: Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
       Bài 9: Quá mẫn
       Bài 10: Thiểu năng miễn dịch
       Bài 11: Bệnh lý tự miễn
       Bài 12: Miễn dịch chống nhiễm vi sinh

     ”Sinh lý bệnh và miễn dịch” được dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành y khoa.

     Hình thức quyển sách trình bày rõ ràng, phần mục tiêu được đưa lên đầu bài. Kết thúc bài có hệ thống các câu hỏi tự lượng giá giúp các bạn sinh viên vận dụng và nắm chắc lý thuyết.

     Hy vọng quyển sách sẽ mang đến cho quý bạn đọc những giá trị thiết thực bổ sung cho lượng kiến thức chuyên ngành của bản thân.

     Trân trọng.

 
31. Tập bản đồ chăn nuôi Việt Nam = Atlas of Vietnam animal husbandry .
BanDoChanNuoiVN.gif

Tập bản đồ chăn nuôi Việt Nam = Atlas of Vietnam animal husbandry .

Thông tin xuất bản: H. : Nông nghiệp , 2009, 359 Tr. ; 30 x 42 cm

Ký hiệu xếp giá: 912.597 TAP 2009

Số lượng: 02 cuốn

Giá: 07 Kho Tra Cứu

Từ khoá: Việt Nam, Chăn nuôi, Bản đồ, Bản đồ chăn nuôi

Tiêu đề đề mục:Bản đồ, Bản đồ chăn nuôi

       Ngành chăn nuôi được xác định có vai trò quan trọng trong nông nghiệp Việt Nam. Những năm qua ngành chăn nuôi liên tục phát triển vể quy mô và chất lượng đàn vật nuôi, đổi mới phương thức và kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, nên năng suất và chất lượng sản phầm được cải thiện đáng kể góp phần chuyển đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đồng thời, ngoài việc cung cấp thịt, sữa, trứng… cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày càng cao của con người, ngành chăn nuôi còn tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống và góp phần “ổn định” xã hội.

       Để thực hiện rõ bức tranh ngành chăn nuôi hiện nay và định hướng phát triển của ngành đến năm 2020, Cục chăn nuôi đã kết hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam xây dựng: “Tập bản đồ chăn nuôi Việt Nam”.

       Tập bản đồ thể hiện bức tranh toàn cảnh thực trạng chăn nuôi Việt Nam năm 2007 về quy mô đàn các loại vật nuôi, cơ cấu giống bò, heo, sản lượng sản phẩm chính (thịt hơi các loai, sữa bò), cơ sở quản lý và nhân giống vật nuôi, cơ sở công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ vật nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi, trang trại và doanh nghiệp chăn nuôi…Cơ sở dữ liệu của tập bản đồ bao gồm đầy đủ các thông tin của ngành chăn nuôi như: Quy mô, số lượng và chất lượng các loại vật nuôi, giống, các cơ sở sản xuất giống, nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy chế biến sữa, v.v… đáp ứng yêu cho phép khai thác trên bản đồ và có thể sử dụng trình bày tại các hội nghị, hội thảo. Tập bản đồ cũng trình bày các chỉ tiêu định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2010, 2015, 2020 đối với từng loại vật nuôi cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật có liên quan đến ngành chăn nuôi.

       Tập bản đồ màu (khổ A3) được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, phân tích từ nguồn thông tin tư liệu báo cáo chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến 2020 và được thực hiện bằng bản đồ. Sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh màu trên nền bản đồ địa hình (VN-2000). Nội dung bản đồ được trình bày rõ nét, đẹp, dễ nhận biết và khai thác sử dụng. Nội dung thể hiện trên các loại bản đồ đa dạng, phong phú; đặc biệt là thể hiện được một số chỉ tiên về thực trạng và định hướng phát triển từng loại vật nuôi theo 63 tỉnh và 8 vùng kinh tế của cả nước. Đây là tài liệu mới nhất, tốt nhất nhưng cũng đơn giản nhất thể hiện được chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 phổ biến đến các ban ngành, cán bộ lãnh đạo quản lý và chỉ đạo, đến các cán bộ khoa học kỹ thuật và chuyên môn có liên ngành đến ngành chăn nuôi, thú y.

       Trung tâm TTTV Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

 
30. Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2015 .
NienGiam2015.jpg

Niên giám thống kê= Statistical yearbook of Vietnam 2015 .

Thông tin xuất bản: H. : Thống kê, 2016, 947 Tr. ; 25cm

Ký hiệu xếp giá: 315.97 NIE 2016

Số lượng: 02 cuốn

Giá:

Từ khoá: Việt Nam, Thống kê, Niên giám, Niên giám thống kê

Tiêu đề đề mục:Niên giám thống kê

      Sách niên giám thống kê Việt Nam là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

      Trong lần xuất bản này, bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Tổng cục Thống kê còn bổ sung phần đánh giá về tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011 – 2015 và khái quát những nét chính trong một số phần, lĩnh vực.

      Nội dung cuốn sách bao gồm: Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu; Dân số và Lao động; Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước; Công nghiệp, Đầu tư và Xây dựng; Doanh nghiệp, hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Thương mại và Du lịch; Chỉ số giá; Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục; Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư; Trật tự, an toàn xã hội và môi trường; Số liệu thống kê nước ngoài.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của trân trọng giới thiệu quyển sách đến bạn đọc.

29.Dược lý học phân tử - Ứng dụng trong thú y. Tập 1 .
DuocLyHPT.jpg

Dược lý học phân tử - Ứng dụng trong thú y. Tập 1 ./ Phạm Khắc Hiếu

Thông tin xuất bản: H. : Đại học nông nghiệp, 2016 361 Tr. ; 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 636.089 PHH 2016/1

Số lượng: 20 cuốn

Giá: 15

Từ khoá: Thú y, Ứng dụng, Dược lý học phân tử

Tiêu đề đề mục:Thú y, Dược lý học phân tử

      Nhân loại đang bước vào thời đại sinh học phân tử, trong đó có sự phát triển của Dược lý học hiện đại nói chung cũng như Dược lý học phân tử nói riêng. Dược lý học phân tử giúp ta hiểu biết một cách sâu sắc và toàn diện về cơ chế tương tác giữa thuốc và cơ thể sống. Từ đó, giúp ta dùng thuốc hợp lý hơn, hiệu quả và an toàn hơn cho con người, vật nuôi. Đồng thời mở đường giúp chúng ta đi tìm những thuốc mới đặc hiệu hơn, không hoặc ít tác dụng phụ hơn.

      Cuốn sách “”Dược lý học phân tử - Ứng dụng trong thú y” của tác giả Phạm Khắc Hiếu do Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp biên soạn ấn hành vào năm 2016. Cuốn sách dày 361 trang, được in với khổ 19 x 27 cm.

      Trong nội dung cuốn sách này, là tập hợp tư liệu về những thành tựu mới của lĩnh vực dược lý học phân tử, nhằm giúp làm sáng tỏ về mặt cơ chế tác dụng của thuốc và ở một phạm vi nhất định, giúp người thầy thuốc thú y sử dụng tốt và có hiệu quả các thuốc đã có hay sắp có.

      Cuốn sách được chia làm 3 phần:
        Phần A: Giới thiệu tổng quát về dược lý học phân tử và dược lý h ọc thú y
        Phần B: Dược lý học đại cương 
        Phần C: Dược lý học chuyên khoa

     Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành nông, sinh, y nói chung và sinh viên ngành thú y nói riêng, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cùng các thầy thuốc lâm sàng. Về phía các đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thú y, cuốn sách sẽ là một tư liệu quý báu để vận dụng, hỗ trợ công tác chuyên môn. Từ đó sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo ra những sản phẩm mới, thúc đẩy công việc kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước nhà.

      Trung tâm TT – TV Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách này.


28.Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National drug formulary .
duocthuQG.jpg

Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese National drug formulary ./ B.s.: Trịnh Văn Lẩu, Nguyễn Văn Tựu, Lương Ngọc Khuê..

Thông tin xuất bản: H. : Khoa học kỹ thuật, 2015, 1666 tr. ; 30 cm

Ký hiệu xếp giá: 615.115 97 DUO 2015

Số lượng: 02 cuốn

Từ khoá: Sách tra cứu, Dược phẩm, Thuốc, Y khoa

Tiêu đề đề mục:Dược phẩm, Y khoa

     Sử dụng thuốc một cách hợp lý, an toàn và hiệu quả cho người bệnh là một trong hai mục tiêu cơ bản của Chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/06/1996. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn thuốc và chủng loại thuốc ở Việt Nam ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Vì vậy, việc hướng dẫn cho cán bộ y tế biết sử dụng thuốc hợp lý, tránh những hậu quả cũng như tác hại do thuốc và sử dụng thuốc không đúng gây nên là điều hết sức cần thiết và cấp bách.
    
     Dược thư quốc gia Việt Nam ra đời lần đầu tiên năm 2002 bao gồm 500 chuyên luận thuốc gốc và 20 chuyên luận chung. Năm 2007, Bộ Y tế tiếp tục ban hành bổ sung với 100 chuyên luận thuốc. Năm 2011, Bộ Y tế ban hành cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam 2, tập I với 150 chuyên luận thuốc được sửa đổi, bổ sung cập nhật và 10 chuyên luận thuốc mới. Năm 2012 bổ sung cập nhật thêm 450 chuyên luận thuốc, biên soạn mới 90 chuyên luận thuốc gốc và 24 chuyên luận chung. Trong lần xuất bản này, các chuyên luận thuốc của cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam 2, tập 1được tập hợp cùng với 540 chuyên luận mới biên soạn tạo thành bộ Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai bao gồm 700 chuyên luận thuốc và 24 chuyên luận chung. Đây là bộ sách hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Ðồng thời, đây cũng là cuốn sách cung cấp những thông tin quan trọng, chính xác, trung thực về thuốc, để các thầy thuốc tra cứu, cân nhắc trước khi quyết định kê đơn và chỉ định dùng thuốc cho mỗi người bệnh cụ thể.

     Cuốn sách đã được biên soạn kỹ lưỡng theo một quy trình khoa học, chặt chẽ và đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế nghiệm thu.

     Trung tâm TTTV Lương Định của xin trân trọng giới thiệu cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam với các độc giả đến khai thác và sử dụng.


27.Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm .

KNPCCC.jpg

Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm ./ Nguyễn Thành Long, Bùi Hữu Hạnhh

Thông tin xuất bản: H. : Thông tin và truyền thông, 2015, 162 Tr. ; 13 x 19 cm

Ký hiệu xếp giá: 363.377 NGL 2015

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Phòng chống, Phòng chống cháy nổ, Kĩ năng, Cháy nổ, Thoát hiểm

Tiêu đề đề mục:Phòng chống cháy nổ, Thoát hiểm

      Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại về con người, kinh tế do cháy nổ gây ra. . Hẳn, chúng ta không thể quên được những vụ cháy nổ kinh hoàng đã cướp đi tính mạng, tài sản,… của những con người vô tội, của những doanh nghiệp hay tiểu thương và những hậu quả mà chúng để lại thực sự vô cùng đau đớn, tang thương, nó khiến cho bất kỳ ai cũng không khỏi bàng hoàng, chua xót. Nguyên nhân có nhiều, song vấn đề mấu chốt vẫn là ý thức, kiến thức về phòng cháy chữa cháy của các cá nhân, đơn vị còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó là việc chúng ta chưa thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thiếu các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn để phòng cháy, chữa cháy.

     Với mong muốn cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết cơ bản để mỗi cá nhân, doanh nghiệp đều có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình và những người xung quanh khi xảy ra chảy nổ, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với các chuyên gia xuất bản cuốn sách “Kỹ năng phòng chống cháy nổ và thoát hiểm”

      Cuốn sách gồm 5 chương, nội dung cụ thể như sau:
        Chương 1: Công tác phòng chống cháy nổ
        Chương 2: Kiến thức cơ bản về phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ
        Chương 3: Kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ
        Chương 4: Các phương pháp chữa cháy cơ bản và sơ cấp cứu người bị nạn
        Chương 5: Các biện pháp phòng, chữa cháy

      Trong cuốn sách này, nội dung được trinh một cách khoa học những kiến thức cơ bản kết hợp với hình vẽ cụ thể, sinh động. Ngoài ra phần Phụ lục còn trích một số quy định và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong công tác phòng chống cháy nổ. Qua đó giúp bạn đọc có được những kỹ năng tổng hợp để có thể thực hiện tốt việc tuyên truyền, phòng chống. chữa cháy và cứu nạn hộ cứu hộ ở gia đình, công sở cũng như khi đang tham gia giao thông trên đường.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định của trân trọng gửi tới quý bạn đọc. Hi vọng cuốn sách thật sự hữu ích đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi tập thể.


26.Giáo trình thương mại điện tử .
gtthuongmaidt.jpg

Giáo trình thương mại điện tử ./ Phạm Thị Thanh Hồng, Phan Văn Thanh

Thông tin xuất bản: H. : Bách khoa Hà Nội, 2016, 373 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 381.142 PHH 2016

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Giáo trình, Thương mại điện tử

Tiêu đề đề mục:Thương mại điện tử

     Thương mại điện tử đang nhanh chóng thay đổi cách thức các doanh nghiệp tương tác lẫn nhau cũng như giữa người tiêu dùng/doanh nghiệp với Chính phủ. Thương mại điện tử cung cấp các lợi ích tiềm năng trong việc tăng cường sự tham gia vào các chuỗi giá trị quốc tế, tăng cường tiếp cận thị trường và tiếp cận, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngay trong thị trường hiện có trong khu vực, cũng như cho phép thực hiện các hoạt động kinh doanh với chi phí giao dịch thấp hơn.

     Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại điện tử tại các nước phát triển bị đình trệ một thời gian khá dài và gần như không phát huy được hiệu quả do cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chưa đầy đủ, thiếu tin cậy, hạn chế sử dụng thẻ tín dụng, sự yếu kém của hệ thống phân phối/giao nhận, tồn tài một số rào cản chính trị xã hội cũng như sự tin tưởng của người tiêu dùng vào dịch vụ trực tuyến và một số nguyên nhân khác như chủ quan, sự hiểu biết chưa thấu đáo của bản thân các doanh nghiệp về thương mại điện tử, vì vậy dẫn tới việc đầu tư chưa phù hợp, thích đáng cho các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

     Cuốn giáo trình này cung cấp những thông tin có liên quan tới việc vận hành các hoạt động thương mại điện tử và chú trọng vào những hoạt động tuyến sau để các nhà quản lý doanh nghiệp, học viên/sinh viên ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan những hiểu biết có tính hệ thống về thương mại điện tử theo cách tiếp cận mới. Cuốn giáo trình cũng nhằm bổ sung những thông tin về việc xây dựng một kế hoạch khả thi cho việc thực hiện hoạt động thương mại điện tử trong các doanh nghiệp. Giáo trình được xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

      Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
      Chương 2: Marketing điện tử
      Chương 3: Quy trình giao dịch và thực hiện đơn hàng trong thương mại điện tử
      Chương 4: Pháp luật và hợp đồng trong thương mại điện tử
      Chương 5: Thanh toán trong thương mại điện tử
      Chương 6: Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử
      Chương 7: Xây dựng kế hoạch triển khai thương mại điện tử

     Trân trọng kính mời bạn đọc đến khai thác và sử dụng!


25.Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh .

gioitu.jpg

Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng Anh ./ Phan Hoa ch.b. ; Huyền Trang h.đ

Thông tin xuất bản: H : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2015 368 Tr. ; 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 428.2 PHT 2015

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: 

Tiêu đề đề mục:

     “Giới từ là từ được dùng để chỉ mối quan hệ giữa danh từ, cụm danh từ hoặc tương đương danh từ với một số từ khác trong câu”. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập, tham khảo và thực hành tiếng anh cho bạn đọc, nhất là các sinh viên The Windy của nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn và xuất bản cuốn sách: “Cẩm nang sử dụng giới từ tiếng anh”

      Nội dung cuốn sách giúp người học nắm được chính xác cấu trúc của từng câu nói để khi vận dụng không gặp bỡ ngỡ, khó khăn trong việc ráp nối thành câu văn.

     Cuốn sách gồm 3 phần:
       Phần I: Trình bày những điều cơ bản về giới từ
       Phần II: Gồm 3 mục:
           - Những giới từ theo sau danh từ
           - Những giới từ theo sau động từ
           - Những giới từ theo sau tính từ
      Phần III: Các bài tập bổ trợ có kèm đáp án giúp bạn đọc củng cố và tự kiểm tra lại kiến thức của mình.

     Hy vọng qua cuốn sách này, các bạn sẽ cải thiện đáng kể trình độ Anh ngữ của mình.

     Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý độc giả gần xa!

24.Giáo trình luật môi trường .

luatmt.jpg

Giáo trình luật môi trường ./ Ch.b.: Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh..

Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2015 498 Tr. ; 22 cm

Ký hiệu xếp giá: 344.046 GIA 2015

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Giáo trình, Luật môi trường, Luật

Tiêu đề đề mục: Tài nguyên và môi trường, Luật môi trường

     Môi trường hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng của mọi quốc gia, dù đó là quốc gia phát triển hay là quốc gia đang phát triển. Sự ô nhiễm, suy thoái và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng ở mức độ cao đang đặt con người trước những sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên.

     Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bằng những biện pháp và chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức trong xã hội để bảo vệ các yếu tố của môi trường, ngăn chặn việc gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường. Trong những biện pháp mà Nhà nước sử dụng, pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vì vậy Trường Đại học Luật Hà Nội đã tiến hành biên soạn giáo trình luật môi trường do nhà xuất bản công an nhân dân phát hành.

     Giáo trình gồm có 15 chương.

       Chương I: Khái niệm luật môi trường
       Chương II: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm suy thoái, sự cố môi trường
       Chương III: Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
       Chương IV: Pháp luật về đánh giá môi trường       
       Chương V: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí
       Chương VI: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước
       Chương VII: Pháp luật về kiểm soát suy thoái đất
       Chương VIII: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng
       Chương IX: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh
       Chương X: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen
       Chương XI: Pháp luật về bảo tồn di sản
       Chương XII: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
       Chương XIII: Giải quyết tranh chấp môi trường
       Chương XIV: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam
       Chương XV: thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam
    
     Cuốn giáo trình luật môi trường này là tài liệu rất hữu dụng cho mục đích giảng dạng và học tập của giảng viên và sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội. Trung tâm TT-TV Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả gần xa !

 

23.Sáng tạo trong thuật toán và lập trình: Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi.
SangTao.jpg

Sáng tạo trong thuật toán và lập trình: Tuyển tập các bài toán tin nâng cao cho học sinh và sinh viên giỏi./ Nguyễn Xuân Huy :

Thông tin xuất bản: Tái bản lần 1. - H. : Thông tin và truyền thông, 2015. - 371 Tr. 17 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 332 BER 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Toán tin, Lập trình, Thuật toán, tin học

Tiêu đề đề mục: Toán tin, Tin học

      Nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trong Pascal và C++ cho các bạn học sinh, sinh viên và những bạn đọc muốn hoàn thiện tri thức trong lĩnh vực giải thuật và lập trình, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bộ sách “Sáng tạo trong thuật toán và lập trình” (03 tập) do PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy biên soạn.

     Bộ sách gồm 3 tập này cung cấp các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, C# và C++ để bạn đọc tiện so sánh với lời giải của mình.

     Tập 1 gồm 8 chương:
       Chương 1: trình bày sơ đồ chung để giải một bài toán tin. Các bài tập ở chương này hầu hết thuộc loại dễ giải.
      Chương 2: Giới thiệu các kĩ thuật sinh dữ liệu một cách tự động nhằm phục vụ cho việc kiểm thử (test) chương trình.
       Chương 3: trình bày các kĩ thuật quản lí bàn phím và màn hình
       Chương 4: đề cập đến cách thức tổ chức dữ liệu cho một bài toán tin
      Chương 5,6,7: giới thiệu ba trong số các phương pháp khá phổ biến thường được vận dụng trong thiết kế thuật giải đó là phương pháp tham lam, phương pháp quay lui và quy hoạch động.
       Chương 8: giới thiệu một số bài toán tin để bạn đọc tự tìm phương pháp giải.
    
     Tập 2 gồm 4 chương.

       Chương 1 và chương 2: trình bày các bài toán về đoạn thẳng và các hàm Next
       Chương 3: giới thiệu các trò chơi là tập hợp các bài toán khó nhưng khá lý thú như bốc sỏi, cờ bảng.
       Chương 4: là các thuật toán sắp đặt.

     Tập 3 gồm 5 chương.
       Chương 1: đề cập đến các thuật toán trên String.
       Chương 2 và chương 3: giới thiệu xử lí dãy lệnh và biểu thức cặp ghép.
       Chương 4: trình bày các phép lật và chuyển vị.
       Chương 5: tập trung và luyện tập từ các đề thi.

     Tóm lại, bộ sách này là công cụ hữu dụng và có ích để học sinh và sinh viên sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu.


     Trân trọng thông báo đến quý bạn đọc!


22.Bùi Huy Đáp: Cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam .


huydat.jpg

Bùi Huy Đáp: Cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam ./ Ngô Thế Dân (ch.b.), Lê Văn Tiềm, Bùi Quang Toản, Nguyễn Viết Tùng.. :

Thông tin xuất bản: H. : Nông nghiệp, 2015 . 312 Tr. ; 16 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 630.92 BUI 2015

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Việt Nam, Nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp, Nhà khoa học, Bùi Huy Đáp

Tiêu đề đề mục: Nông nghiệp, Bùi Huy Đáp

        Giáo sư Bùi Huy Đáp là một nhà khoa học lớn. Ông là người đặt nền móng cho nền khoa học nông nghiệp của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – là Viện trưởng Viện Khảo cứu Trồng trọt đầu tiên và cũng là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Nông lâm sau Cách mạng Tháng tám năm 1945. Ông sinh ngày 15/12/1919 ở xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và mất ngày 4/7/2004 tại Hà Nội.
      
       Cuốn sách mang tựa đề “Bùi Huy Đáp – Cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam” do GS.TS Ngô Thế Dân cùng các nhà khoa học là đồng nghiệp, là học trò của Giáo sư Bùi Huy Đáp đà dày công sưu tầm và biên soạn. Đây sẽ là tài liệu có giá trị cho nghiên cứu lịch sử ngành nông nghiệp Việt Nam và giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về tấm gương của nhà khoa học lớn hết lòng vì nước vì dân.

       Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:
         Phần I: Nhớ lại và suy nghĩ
         Phần II: GS. Bùi Huy Đáp cây đại thụ của nền khoa học nông nghiệp Việt Nam

      Hi vọng sau cuốn sách này sẽ có nhiều tài liệu khác giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của các nhà khoa học nông nghiệp nhằm tôn vinh các nhà khoa học đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp và vì đất nước Việt Nam.


21.Công nghệ bảo quản chế biến rau quả .

SMrauqua.jpg

Công nghệ bảo quản chế biến rau quả ./ Hà Văn Thuyết, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin xuất bản: H. : Bách Khoa Hà Nội, 2015 290 tr. : Hình vẽ ; 24cm

Ký hiệu xếp giá: 664.8 HAT 2015

Số lượng: 05 cuốn

Từ khoá: Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến, Rau quả, Công nghệ bảo quản

Tiêu đề đề mục: Công nghệ bảo quản, Công nghệ chế biến

        Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới. Để nâng cao chất lượng nguyên liệu cũng như sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, bảo quản và chế biến rau quả.

       Phổ biến, nâng cao trình độ cho những hoạt động trong ngành Bảo quản và chế biến rau quả là một trong những khâu mấu chốt quan trọng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Ngành, góp phần đáng kể và sự phát triển kinh tế quốc dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn cuốn sách: “Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả” gồm ba phần:

     Phần I. Nguyên liệu rau quả. Gồm 3 chương:
       Chương 1: Thành phần hóa học và độ chín của rau quả tươi
       Chương 2: Các loại rau quả chính dùng cho bảo quản và chế biến
       Chương 3: Thu hoạch, vận chuyển, thu nhận và bảo quản tạm thời rau quả tươi

     Phàn II. Bảo quản rau quả tươi. Gồm 2 chương:
       Chương 1: Quá trình hô hấp và các yếu tố ảnh hưởng đến thời hạn bảo quản rau quả tươi
       Chương 2: Kỹ thuật bảo quản rau quả tươi

     Phần III. Công nghệ chế biến rau quả. Gồm 2 chương:
       Chương 1: Các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến rau quả
       Chương 2: Quy trình công nghệ chế biến rau quả.

    Nội dung của cuốn sách này được trình bày rất tổng quát và cơ bản, tạo cơ sở cho quá trình tư duy và sáng tạo của người đọc. Cuốn sách cung cấp  cho người đọc môt lượng kiến thức cơ bản về nguyên liệu, kỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả tươi, đủ để có trình độ điều hành, quản lý kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ rau quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích , bổ sung kiến thức cho cán bộ nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học thuộc chuyên ngành Bảo quản, chế biến rau quả.


20.Giáo trình công nghệ sinh học môi trường .


congngheshmt.jpg

Giáo trình công nghệ sinh học môi trường ./ Hans-Joachim Jordening, Josef Winter, Karl-Heiz Rosenwinkel... ; Dịch: Lê Phi Nga..

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014, 567 tr. : minh hoạ ; 24cm

Ký hiệu xếp giá: 628.5 JOH 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Môi trường, Công nghệ sinh học, Lý thuyết, Ứng dụng, Kỹ thuật xử lý

Tiêu đề đề mục: Môi trường

        Hiện nay vì những lo ngại gia tăng về các vấn đề môi trường gây ra do sử dụng quá mức các nguồn nhiên liệu hóa thạch gắn liền với sản xuất hóa chất tinh sạch đã dẫn đến việc tập trung nghiên cứu đẻ tìm ra các vật liệu thay thế thân thiện với môi trường hơn. Ở đây, công nghệ sinh học đã mang lại cơ hội để cải thiện chất lượng môi trường và tác động vào các tiêu chuẩn sản suất đồng thời có khả năng làm giảm đầu tư ban đầu và chi phí vận hành để tạo ra những quá trình bền vững hơn.

       Cuốn sách công nghệ sinh học môi trường đề cập các vấn đề như sau: 

       - Thứ nhất là: những quá trình khử bỏ cacbon, nitơ và photspho trong xử lý nước thải và làm ổn định bùn kị khí.


       - Thứ hai là: Tổng quan những khía cạnh vi sinh vật và những quá trình có thể ứng dụng làm sạch đất theo cách thức sinh học

       - Thứ ba là: Xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và sản xuất nước uống.

     Nội dung cuốn sách gồm 19 chương.

      Chương 1: Quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải
      Chương 2: Các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược sử lý
      Chương 3: Quá trình bùn hoạt tính
      Chương 4: Mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải hiếu khí
      Chương 5: Xử lý nước thải kỵ, khí tốc độ cao
      Chương 6: Mô hình hóa các bể phản ứng biogas
      Chương 7: Sự phân hủy hiếu khí các hợp chất hữu cơ khó phân hủy bởi các vi sinh vật
      Chương 8: Nguyên lý phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ
      Chương 9: Xử lý đất và thải bỏ
      Chương 10: Xử lý sinh học bằng công nghệ chất thành đống/luống
      Chương 11: Bể xử lý
      Chương 12: Xử lý ô nhiễm tại chỗ
      Chương 13: Quá trình compost từ chất thải hữu cơ
      Chương 14: Lê men kỵ khí các phân đoạn rác thải ướt và bán ướt
      Chương 15: Các hệ thống bãi chôn lấp, bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, các chất thải rắn và
      các vấn đề lâu dài của nước rỉ rác
      Chương 16: Các bãi rác vệ sinh: Tính ổn định lâu dài và các vấn đề liên qua đến môi trường
      Chương 17: Quá trình kỹ thuật tinh sạch khí thải bằng phương pháp sinh học
      Chương 18: Các ứng dụng thương mại của công nghệ tinh sạch khí thải bằng phương pháp sinh
      học
      Chương 19: Tương lai của xử lý nước thải, chất thải, khí thải và đất

       Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích!

19.Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí .


onhiemkk.jpg

Giáo trình kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí. / Đinh Xuân Thắng

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 372 tr. : minh hoạ ; 24cm

Ký hiệu xếp giá: 363.739 2 ÐIT 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Ô nhiễm không khí, Kỹ thuật xử lý

Tiêu đề đề mục: Ô nhiễm không khí

     Ô nhiễm không khí là một trong các vấn đề cần quan tâm không kém phần quan trọng như ô nhiễm do nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại hiện nay. Đất nước càng phát triển cũng đồng thời làm gia tăng mức độ ô nhiễm cả về mặt tải lượng; nồng độ; thành phần của các chất ô nhiễm không khí ngày càng tăng cùng với  tính chất đa dạng, phức tạp của chúng.

     Xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải, vì thế, cũng không kém phần quan trọng nhằm giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm thải vào khí quyển; giữ cho môi trường lao động nói riêng đồng thời giảm tới mức thấp nhấp ảnh hưởng của chúng đến môi trường nói chung.

     Giáo trình “Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí” nhằm giúp cho bạn đọc có thể nắm vững được những kiến thức cơ bản; lựa chọn được biện pháp xử lý hợp lý, nhằm xử lý triệt để các chất ô nhiễm có trong khí thải với chi phí hợp lý; đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm khi thải ra môi trường đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; phù hợp với điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp.

     Cuốn sách được chia thành 2 phần và 10 chương:

     Phần 1: Các phương pháp xử lý bụi
       Chương 1: Tổng quan về các phương pháp xử lý bụi
       Chương 2: Xử lý bụi bằng buồng lắng
       Chương 3: Xử lý bụi bằng xiclon
       Chương 4: Xử lý bụi bằng thiết bị lọc túi vải

     Phần 2: Kỹ thuật xử lý hơi khí độc – Tiếng ồn
       Chương 5: Tổng quan về phương pháp xử lý khí thải
       Chương 6: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
       Chương 7: Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ
       Chương 8: Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt
       Chương 9: Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học
       Chương 10: Tổng quan về tiếng ồn và các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn

     Cuốn sách được biên soạn và xuất bản lần đầu tiên nên không tránh khỏi những sai sót. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn đọc gần xa!

18.Mô hình hóa môi trường (Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa).MHHmoitruong.jpg

Mô hình hóa môi trường (Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa). /Bùi Tá Long

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 441 Tr. :Minh họa; 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 333.7 BUL 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Môi trường, Mô hình hoá

Tiêu đề đề mục: Môi trường

      
     Mô hình hóa với sự trợ giúp của công nghệ thông tin thời đại ngày nay đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học hiện đại và là một công cụ rất mạnh để nhận thức thế giới xung quanh. Nghiên cứu mô hình hóa và ứng dụng trên máy tính mở ra những chân trời mới để nhận diện sự phụ thuộc của tin học với toán học và các ngành khoa học khác – cả tự nhiên lẫn xã hội. “Mô hình hóa môi trường” do nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xuất bản năm 2014 là giáo trình cho sinh viên chuyên ngành môi trường và một số ngành có liên quan, được biên soạn dựa trên nhiều tài liệu giảng dạy.

       Nội dung cuốn sách gồm có 10 chương, bao gồm những vấn đề tổng quan, khái niệm cơ bản về mô hình hóa môi trường, mô hình hóa liên quan đến ô nhiễm không khí, mô hình hóa liên quan đến chất lượng nước. Giáo trình này trình bày sơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường

       Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa môi trường
       Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường
       Chương 3: Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí
       Chương 4: Mô hình hóa ô nhiễm không khi theo phương pháp Gauss
       Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp Berliand
       Chương 6: Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng nước
       Chương 7: Mô hình steeter – Phelps mô phỏng chất lượng trên kênh song
       Chương 8: Mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh song
       Chương 9: Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm Qual2k
       Chương 10: Mô hình hóa nước dưới đất

     Hi vọng cuốn sách thật sự hữu ích với độc giả gần xa.

17.Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư).

VSVmoitruong.jpg

Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư). /Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Nguyễn Thị Thanh Kiều, Lâm Minh Triết

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014

Ký hiệu xếp giá: 579 VIS 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Môi trường, Vi sinh vật

Tiêu đề đề mục:Vi sinh vật

      Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, Khoa học môi trường là lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm vì những ảnh hưởng của môi trường lên cuộc sống của con người ngày càng thể hiện rõ. Vì vậy, môn vi sinh kỹ thuật môi trường trở nên phổ biến như một công cụ hữu ích cung cấp kiến thức về vai trò của vi sinh vật trong quá trình xử lý chất ô nhiễm. Nhờ những tiến bộ của sinh học phân tử và công nghệ di truyền, các kỹ sư môi trường và nhà vi sinh học ngày càng quan tâm đến bản chất quá trình phân hủy sinh học áp dụng trong xử lý các chất thải, các hóa chất nguy hại nhằm tìm kiếm các phương thức hiệu quả kiểm soát các chất gây ô nhiễm.

      Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cùng với quý độc giả muốn tìm hiểu về khoa học môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM đã xuất bản cuốn sách: “Vi sinh vật môi trường.”

       Cuốn sách này cung cấp kiến thức về vi sinh vật học đại cương thường gặp trong kỹ thuật môi trường, về các quá trình sinh học trong xử lý ô nhiễm.

     Nội dung sách bao gồm 15 chương, đi từ kiến thức cơ bản của vi sinh học, các yếu tố vi sinh trong sức khỏe cộng đồng, đến các quá trình chuyển hóa, cơ chế sinh học trong xử lý môi trường – đó là “sự giao thoa” giữa hai ngành vi sinh học và kỹ thuật môi trường học:
       
        Chương 1: Thế giới vi sinh vật
        Chương 2: Trao đổi chất và sinh trưởng
        Chương 3: Vi sinh vật và các chu trình sinh địa hóa học
        Chương 4: Vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt
        Chương 6: Khử trùng nước và nước thải
        Chương 7: Đại cương quá trình xử lý sinh học nước thải
        Chương 8: Xử lý hiếu khí
        Chương 9: Bùn hoạt tính
        Chương 10: Xử lý kỵ khí
        Chương 11: Hồ ổn định sinh học (Hồ sinh vật)
        Chương 12: Xác định độc tính nước thải trong các công trình xử lý
        Chương 13: Hạt keo khí và mùi có nguồn gốc sinh vật từ các công trình xử lý nước thải
        Chương 14: Chuyển hóa sinh học các hợp chất dị sinh và kim loại trong công trình xử lý nước thải
        Chương 15: Vi sinh vật trong hệ thống xử lý và phân phối nước cấp
     
      Quyển sách còn có những bài đọc thêm minh họa cho nội dung ở cuối mỗi chương rất hữu ích đối với bạn đọc.

      TTTT-TV trân trọng gửi đến quý bạn đọc!

16.Từ điển kỹ thuật môi trường Anh Việt.

tudienKTMT.jpg

Từ điển kỹ thuật môi trường Anh Việt . / Lâm Minh Triết

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 470 tr. : minh hoạ ; 16 x 24cm

Ký hiệu xếp giá: 628.03 LAT 2014

Số lượng: 2 cuốn

Từ khoá: Từ điển

Tiêu đề đề mục: Từ điển

        Cuốn sách "Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh - Việt" do GS.TS. Lâm Minh Triết làm chủ biên và nhiều cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của các trường, viện thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường khác biên soạn.

       Nội dung cuốn sách được trình bày một cách chi tiết và cụ thể về các từ vựng, từ khóa, thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường. Sách có nhiều từ ngữ chuyên dụng với 13.250 mục từ  so với 12.000 mục từ của lần xuất bản dầu tiên,  gồm 470 trang, được sắp xếp theo thứ tự vần  chữ cái từ A – Z thuận tiện cho tra cứu, đáp ứng nhu cầu tham khảo sách, tạp chí chuyên ngành về công nghệ và quản lý môi trường bằng tiếng Anh của cán bộ, sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học, các viện nghiên cứu và tạo điều kiện cho việc mở rộng kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

       Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến những kiến thức bổ ích và hữu dụng cho độc giả gần xa.

15. Giáo trình độc học sinh thái .

dochoc.jpg

Giáo trình độc học sinh thái . / Trịnh Thị Thanh. PGS. TS

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014, 378 tr: minh hoạ ; 24cm

Ký hiệu xếp giá: 571.95 ĐOC 2014

Số lượng: 10 cuốn

Từ khoá: Sinh thái, Độc học, Độc học sinh thái

Tiêu đề đề mục: Độc học


     Độc học môi trường là khoa học liên ngành của sinh thái học và độc học, Nó xem xét ảnh hưởng của các chất lên toàn bộ hệ sinh thái. Sự đánh giá các nguy cơ gây độc đối với hệ sinh thái bắt đầu trở thành một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam và việc đặt ra một hệ thống thử nghiệm sinh học thích hợp với các điểu kiện của nước ta trong đó có sử dụng các đại diện của sinh vật sống trong hệ sinh thái đang xét là rất cần thiết.

     Cuốn sách này được nhóm tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Đào Thanh Sơn của Đại Học Quốc Gia TP.HCM xuất bản và biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về hóa học, sinh hóa học, độc học, sinh thái học và chia sẻ các kiến thức liên ngành, như độc học phân tử, độc học môi trường, kiến thức chuyên ngành độc học phân tử và sinh hóa, các độc chất ung thư và đánh giá nguy cơ gây độc với môi trường.

     Nội dung cuốn sách bao gồm 11 chương:

       Chương 1: Giới thiệu và các khái niệm
       Chương 2: Các nhóm chất ô nhiễm chính
       Chương 3: Đường đi vào hệ sinh thái của các chất ô nhiễm
       Chương 4: Sự di chuyển trong phạm vi rộng và toàn cầu của các chất ô nhiễm
       Chương 5: Sự di chuyển của kim loại và đồng vị phóng xạ trong hệ sinh thái
       Chương 6: Đường đi của các chất ô nhiễm hữu cơ trong sinh vật và trong hệ sonh thái
       Chương 7: Sinh hóa chất ô nhiễm
       Chương 8: Các tác động sinh lý của chất ô nhiễm
       Chương 9: Các phương pháp thử nghiệm độc học
       Chương 10: Đánh giá rủi ro sinh thái
       Chương 11: Độc tính sinh thái của vi khuẩn lam

     Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp những kiến thức thật hữu ích cho bạn đọc!


14. Trí Tuệ Tài Chính Financial Intelligence .

TriTueTaiChinh.jpg

Trí Tuệ Tài Chính Financial Intelligence . / Karen Berman, Joe Knight, John Case. Dịch: Thiên Huy và Nguyễn Trang

Thông tin xuất bản:  H. : Lao động - xã hội, 2014, 355 Tr. ; 15 x 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 332 BER 2014

Số lượng: 4 cuốn

Từ khoá: Tài chính, Trí tuệ

Tiêu đề đề mục: Tài chính

     Trí tuệ tài chính chứa đựng những thông tin mới nhất cùng các kiến thức cơ bản về tài chính. Tạp chí Inc. gọi Trí tuệ tài chính là “những hướng dẫn hay nhất, rõ ràng nhất về các con số.” Ngay từ khi ra đời đã trở thành cuốn sách ưa thích của những nhà quản lý cần trang bị kiến thức về các con số bởi nó giúp họ hiểu được không chỉ ý nghĩa của các con số mà còn lý do tại sao chúng lại quan trọng. Cuốn sách tư duy này chứa đựng những thông tin cập nhật nhất cùng các kiến thức cơ bản về tài chính, từ đó dạy cho nhà quản lý biết cách sử dụng những dữ liệu tài chính để điều hành doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, nó cũng nêu lên những vấn đề đang có vai trò ngày càng quan trọng trong những năm gần đây như các lo ngại về khủng hoảng  tài chính và tình trạng thiếu kiến thức về kế toán và tài chính trên diện rộng.

     Dễ đọc, dễ hiểu, và chứa đầy những câu chuyện thú vị về các công ty trong  thực tế, cuốn sách Trí tuệ tài chính sẽ trao cho những nhà quản lý phi tài chính sự tự tin để hiểu được những bí ẩn nằm phía sau những con số và giúp họ đưa hoạt động hang ngày lên một tầm cao mới.
     Nội dung cuốn sách được chia làm 8 phần như sau:
       Phần I: Nghệ thuật tài chính
       Phần II: Những đặc thù của báo cáo kết quả kinh doanh
       Phần III: Bảng cân đối kế toán – nơi vén mở nhiều điều nhất
       Phần IV: Tiền mặt là nhất
       Phần V: Tỷ lệ
       Phần VI: Hướng dẫn cách tính toán (và thật sự hiểu) tỷ lệ hoàn vốn đầu tư
       Phần VII: Ứng dụng trí tuệ tài chính vào thực tế. Quản lý vốn lưu động
       Phần VIII: Xây dựng bộ phận (và tổ chức) có trí tuệ tài chính

     Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích!

13.Việt Nam - Ai Cập : Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới .

ai cap.jpg

Việt Nam - Ai Cập : Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới . / Bùi Nhật Quang (ch.b.), Trần Thị Lan Hương

Thông tin xuất bản:  H. : Khoa học xã hội, 2014, 343 Tr. ; 15 x 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 327.597.062 BUQ 2014

Số lượng:

Từ khoá: Việt Nam, Quan hệ ngoại giao, Ai cập

Tiêu đề đề mục: Quan hệ ngoại giao, Văn học hiện đại

      Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do PGS.TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan chủ trì và thực hiện với sự tài trợ kinh phí của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc hoàn thiện công trình nghiên cứu để công bố dưới dạng sách chuyên khảo được thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của đồng tác giả là TS. Trần Thị Lan Hương.

     Ai Cập là một quốc gia đặc biệt mà mỗi khi nhắc tới tên gọi đã mang trong đó âm hưởng của một nền văn hóa, văn minh thuộc loại lâu đời nhất thế giới. Kế thừa lịch sử phát triển lâu đời đó, đất nước Ai Cập hiện đại ngày nay lại được biết tới với vai trò một nước lớn trong khu vực Châu Phi - Trung Đông và cũng là thành viên quan trọng hàng đầu của thế giới Arab. Điểm đáng chú ý là kể từ thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI, tình hình toàn thế giới Arab đã trải qua những biến động lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh mà nổi bật nhất chính là biến động chính trị, xã hội với tên gọi "Mùa xuân Arab" dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền tại nhiều quốc gia Arab và sức ép phải cải cách, chuyển đổi ở nhiều quốc gia khác. Mặc dù còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn nhưng đối với Việt Nam, Châu Phi - Trung Đông và đặc biệt là thế giới Arab vẫn là khu vực thu hút được sự chú ý do những cơ hội hợp tác đang rộng mở và kết quả trên thực tế đã thể hiện ở sự gia tăng mạnh mẽ của trao đổi thương mại, hợp tác lao động và hợp tác chính trị, ngoại giao. Chính phủ Việt Nam đã đề ra nhiều kế hoạch hợp tác quan trọng với Châu Phi, Trung Đông như Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Châu Phi giai đoạn 2004 - 2010 và Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Đông giai đoạn 2008 - 2015. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn để triển khai hoạt động hợp tác trên thực tế như Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Châu Phi tháng 7/2010, Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Đông, Bắc Phi tháng 11/2013.

     Ai Cập có vị trí địa chiến lược đặc biệt, kéo dài từ bán đảo Sinai (Tây Á) đến vùng đất rộng lớn thuộc châu thổ sông Nile (Bắc Phi) và đem lại cho quốc gia này vai trò của một quốc gia Á - Phi với sự can dự sâu rộng vào các vấn đề của khu vực Trung Đông, đồng thời cũng có tiếng nói và ảnh hưởng lớn tại Châu Phi. Nhìn nhận về Ai Cập như vậy, Chính phủ Việt Nam đã sớm xác định đây là một đối tác trọng điểm tại Châu Phi - Trung Đông để đẩy mạnh hợp tác toàn diện, cả về chính trị, ngoại giao cũng như thương mại, đầu tư, du lịch. Quan hệ Việt Nam - Ai Cập là mối quan hệ truyền thống đã có lịch sử phát triển lâu năm với nhiều văn bản hợp tác quan trọng đã được ký kết và thực hiện. Tuy nhiên, kết quả hợp tác dường như vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Việc tìm hiểu sâu về đất nước Ai Cập, những đặc điểm nổi bật của đất nước này, lợi thế và bất lợi thế của Ai Cập trong quan hệ với Việt Nam là điều cần thiết để từ đó xác lập những chiến lược, giải pháp thích hợp nhất nhằm phát triển quan hệ Việt Nam - Ai Cập trong hiện tại cũng như trong tương lai nhiều năm sắp tới.

     Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Ai Cập. Chương 2: Thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam – Ai Cập. Chương 3: Một số giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Ai Cập. giai đoạn 2011-2020.

     Các tác giả tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về hợp tác song phương giữa hai quốc gia, trên cơ sở đó phân tích thực trạng hợp tác quan hệ Việt Nam - Ai Cập trong các lĩnh vực chủ yếu. Đánh giá cơ sở thực tiễn và xác định nhu cầu, khả năng hợp tác Việt Nam - Ai Cập; Đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam - Ai Cập những năm gần đây với các lĩnh vực chủ yếu là chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế, họp tác văn hóa - xã hội. Qua đó, đề xuất, kiến’nghị một số giải pháp định hướng cho Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương trong việc tăng cường và mở rộng hợp tác Việt Nam - Ai Cập từ nay đến năm 2020 và những năm sau đó.

     Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp thêm những thông tin về Việt Nam – Ai Cập cho những ai cần quan tâm.

     Xin trân trọng giới thiệu./.

12. 36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp .


3611.jpg

36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp . / Tôn Đào Nhiên ; Hồ Ngọc Minh dịch

Thông tin xuất bản:  H. : Lao động - xã hội, 2014, 431 Tr. ; 15x 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 650.1 TON 2014

Số lượng: 10

Từ khoá: Lời khuyên, Khởi nghiệp

Tiêu đề đề mục: Khởi nghiệp

       Với "36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp", Tôn Đào Nhiên đem đến một thông điệp mang tính cách mạng cho tất cả những ai đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp.
      "36 lời khuyên dành cho người khởi nghiệp" là cuốn cẩm nang dành cho những người bắt đầu bước đi trên con đường tạo dựng sự nghiệp bao gồm từ những lời khuyên liên quan đến cách thức tổ chức xây dựng công ty, phương pháp khởi nghiệp cho đến vấn đề quản lý, nghiệp vụ, tư bản… nhằm giúp người khởi nghiệp có những định hướng đúng đắn và thẳng tiến thành công.
      Cuốn sách đưa ra những lời khuyên cụ thể trong từng giai đoạn khởi nghiệp kèm theo những câu chuyện điển hình từ thực tế 20 năm tự mình khởi nghiệp mà Tôn Đào Nhiên đã tổng kết được. Đó là sự hoà trộn những tri thức quản lý kinh tế học được ở đại học và kinh nghiệm thực tế của bản thân ông, trong đó cũng dung hợp với sự lĩnh hội với văn hóa của Lenovo và ba yếu tố quản lý của Liễu Truyền Chí.
      Được viết bằng ngôn ngữ rõ ràng, sinh động, cách trình bày dễ đọc và dễ hiểu, cuốn sách đã cung cấp một cái nhìn cụ thể và mới mẻ về những giai đoạn khác nhau trong quá trình khởi nghiệp, giúp bạn đọc có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế hữu ích.
     Cuốn sách được chia thành 8 phần:
      Phẩn 1: Khởi nghiệp là gì
      Phần 2: 3 lời khuyên lớn về khởi nghiệp
      Phần 3: 7 lời khuyên lớn người khởi nghiệp cần biết
      Phần 4: Tổ chức xây dựng công ty như thế nào
      Phần  5: Chọn phương hướng khởi nghiệp như thế nào
      Phần 6: 9 vấn đề quản lý
      Phần 7: 5 vấn đề nghiệp vụ
      Phần 8: 5 vấn đề của tư bản
      Với người khởi nghiệp, mơ ước không phải là câu khẩu hiệu, càng không phải là thứ hàng trang sức quái dị của đời người, mà là lý do thiết yếu của khởi nghiệp, là thiết bị uốn nắn trong khởi nghiệp, là ngọn hải đăng trong quá trình khởi nghiệp. Nó là thứ nhìn chẳng thấy, sờ chẳng được, nhưng luôn làm chủ cuộc đời của bạn
      Đây là cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi.

      Trân trọng giới thiệu đến độc giả !

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác:

11. Những bậc thầy thành công .


thanhcong.jpg

Những bậc thầy thành công . / Ivan R. Misner

Thông tin xuất bản:  H. : Lao động - xã hội, 2014, 415 Tr. ; 15 x 21 cm

Ký hiệu xếp giá: 650.1 MIS 2014

Số lượng: 02

Từ khoá: Việt Nam, Thành công, Bậc thầy

Tiêu đề đề mục: Thành công

     
       Thành công, hay thất bại, là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Không ai trong chúng ta lại không mong muốn đạt được thành công.

        Nhưng thành công là gì làm thế nào để thành công đâu là thước đo của thành công. Có một công thức kỳ diệu chung cho mọi thành công không? Đó là vô vàn câu hỏi mà con người vẫn luôn đặt ra từ thế hệ này sang thế hệ khác.
      Nếu bạn cũng đang trên hành trình kiểm câu trả lời thì cuốn sách “Những bậc thầy thành công (Master of Success)” sẽ là tấm bản đồ hữu ích cho bạn. Xuyên suốt trong cuốn sách này là hàng loạt câu chuyện về những con người đã làm chủ được một nghệ thuật - nghệ thuật thành công. Rất nhiều người trong số họ là nhân vật nổi tiếng mà hầu hết chúng ta đều nghe danh nhưng cũng có nhiều người chúng ta chưa từng biết tới. Có người đi đến thành công sau bao lần mất mát, trả giá, có người thành công với vô số vết thương của những vấp ngã, sai lầm . . . Họ rất khác nhau, và thành công của họ cũng không giống nhau. Nhưng tất cả họ đã rộng mở lòng mình, chia sẻ với bạn câu chuyện thành công của họ, với mong muốn bạn cũng sẽ trở thành một bậc thầy thành công như họ.
      Bắt đầu mỗi chương là phần giới thiệu giợi ý cho chúng ta định hướng cơ bản trong cuộc sống để đạt được thành công. Sau phần giới thiệu chương là các câu chuyện để khuyến khích đạt được thành công từ những điều giản dị. Bạn cần có lòng nhiệt tình, xác định mục tiêu, năng nổi và có kế hoạch, đừng để khó khăn mạo hiểm làm nhụt chí bạn, hãy tự tạo danh tiếng như là công cụ hỗ trợ và áp dụng hợp lý vào công việc của mình.
      Cuốn sách “Những bậc thầy thành công (Master of Success)” của 2 tác giả  Ivan R. Misner, và Ph.D and Don Morgan.
      Nội dung cuốn sách được chia thành 8 phần:

         1.Thành công đến từ chính bên trong mỗi người
         2.Theo đuổi niềm đam mê của bạn
         3.Tính kiên trì và làm việc có kế hoạch
         4.Mục tiêu và tầm nhìn
         5.Nghịch cảnh và đối đầu với nguy cơ
         6.Sử dụng các nguồn lực xã hội
         7.Dùng thành công làm đòn bẩy để nâng cao thành công
         8.Công thức của thành công
      Như vậy, thành công cũng giống như hạnh phúc, đều rất ngọt ngào. Song con đường đến thành công không trải hoa hồng. Để tới được đích cuối cùng, bạn phải vượt qua rất nhiều thác ghềnh, những khúc quanh, ngã rẽ, những cám dỗ khiến bạn đôi khi lạc lối. Hy vọng cuốn sách này sẽ tiếp thêm cho bạn lòng quyết tâm, sức mạnh để vượt qua mọi chướng ngại vật, kiên trì tới cùng con đường bạn đã chọn, là một nấc thang đưa bạn đến gần hơn với thành công.


10. Tổng thống Mỹ : Những bài diễn văn nổi tiếng .

TongThongMy.jpg

Tổng thống Mỹ : Những bài diễn văn nổi tiếng . / Nguyễn Trường Uy (Hiệu đính)

Thông tin xuất bản:  H. : Thế Giới, 2013 ; 779 Tr. ; 16 x 24 cm

Ký hiệu xếp giá: 808.5 TON 2013

Số lượng: 04

Từ khoá: Mỹ, Tổng thống Mỹ, Tổng thống, Diễn văn, Bài diễn văn

Tiêu đề đề mục: Tổng thống Mỹ

      Cuốn sách “Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn nổi tiếng” là một tác phẩm hay, độc đáo, nội dung cuốn sách xoay quanh những bài diễn văn nổi tiếng của các Tổng thống Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn không chi ở Mỹ mà còn mang tầm vóc trên toàn thế giới. Thông qua những phương tiện truyền thông đại chúng và sự vận động của hình thái chính trị Hoa Kỳ, những bài diễn văn này đã được coi như một dạng tuyên ngôn chính trị của nguyên thủ quốc gia tới tất cả các công dân Mỹ và người dân ở khắp các châu lục. Bởi vậy diễn văn của vị chủ nhân Nhà trắng luôn được chú mục kỹ lưỡng bởi ngoài những công thức ngoại giao truyền thông, nó còn gián tiếp thông báo về những công việc, những định hướng cho các hành động, chính sách mà tổng thống Mỹ sẽ tiến hành trong thời gian tới. Nhiều Tổng thống Mỹ trong những thời điểm khó khăn, đã khéo léo sử dụng các bài diễn văn để “lên dây cót” cho lòng dân, thể hiện bản lĩnh và phong độ của một Tổng thống Mỹ nhằm thực hiện một số mục tiên chính trị nhất định.
      Có thể nói, lịch sử chính trị Hoa Kỳ đã được tái hiện một cách đầy đủ và sinh động thông qua những bài diễn văn của các đời Tổng thống. Mỗi Tổng thống Mỹ là một nhân cách chính trị độc đáo, và mỗi nhiệm kỳ Tổng thống lại mang một diện mạo đặc biệt được thể hiện qua văn phong, ý tưởng và tính thuyết phục trong mỗi bài văn.
      Cuốn sách được chia thành 4 phần như sau:
          Phần I: Lập quốc và giũ gìn
          Phần II: Thế kỷ Mỹ
          Phần III: Chiến tranh, xung đột và hòa bình
          Phần IV: Đế chế bị thách thức
     Với mong muốn mang đến cho độc giả thêm những thông tin về tầm vóc Mỹ và giúp người đọc hiểu được một cách đầy đủ về những Tổng thống Mỹ, văn phong, ý tưởng, tính thuyết phục trong mỗi bài diễn vắn, các thông điệp cùng những ảnh hưởng mà các bài diễn văn đó mang lại cho nhân loại. Công ty cổ phần sách Alpha Books do Nguyễn Trường Uy hiệu đính và viết lời bình đã tuyển chọn và chuyển ngữ các bài diễn văn, được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử nước Mỹ và truyền tải một cách đầy đủ nhất thông điệp cùng những ảnh hưởng mà các bài diễn văn đó mang lại cho nhân loại, trong tập sách bạn đang cầm trên tay.
     Hi vọng rằng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng và thúc đẩy các bạn thêm yêu mến vẻ đẹp lấp lánh của lối văn phong hùng biện: trang nhã trong phong cách, súc tích và chuẩn xác trong ngôn từ, hợp lý và gây cảm xuacs trong từng luận cứ.
     Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

9. 40 Năm Đại Thắng Mua Xuân 1975 Bản Hùng Ca Toàn Thắng

40 nam.jpg

40 Năm Đại Thắng Mua Xuân 1975 Bản Hùng Ca Toàn Thắng. /B.s.:Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh

Thông tin xuất bản:  H. : Văn Hóa thông tin, 2015 , 415 tr., 19 x 27 cm

Ký hiệu xếp giá: 959.7043 BON 2015

Số lượng: 02

Từ khoá: Lịch sử, Đại thắng mùa xuân, Năm 1975, Bản hùng ca, Toàn thắng, Chiến dịch Hồ Chí Minh

Tiêu đề đề mục: Lịch sử, Đại thắng mùa xuân

    Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng và oanh liệt, thắng lợi ấy không chỉ mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới – thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội; mà còn mang tính thời đại sâu sắc: Làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô nhất, dài ngày nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.
    Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Trung tâm TT-TV Lượng Định Của xin gửi đến độc giả cuốn sách: “40 năm đại thắng mùa xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng ”. Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần chính sau:
    Phần I: Chủ trương và diễn biến.
    Phần II: Đại thắng mùa xuân 1975 - bản hùng ca toàn thắng.
    Phần III: Ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay
    Phần IV: Thế giới ca ngợi đại thắng mùa Xuân 1975
    Phần V: Mỹ , ngụy thừa nhận thất bại.
Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu sống động và đầy đủ nhất về Đại thắng mùa Xuân 1975.


8. Từ Điển Bách Khoa BRITANNICA

anh dai dien

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA BRITANNICA. Tập 1,A-K,Tập 2, L-Z/B.s.: Vũ Viết Chính, Phạm Minh Hac, Phạm Văn Khôi...Dịch: Phạm Quốc Cường...; H.đ.: Nguyễn Bá...

Thông tin xuất bản:  H. : Giáo dục, 2014 , 1512tr.,21 x 29cm

Ký hiệu xếp giá: 630 TUĐ 2014

Số lượng: 02

Từ khoá: Từ điển, Từ điển bách khoa, Britannica

Đề mục chủ đề: Lịch sử, Từ điển bách khoa

“Từ điển bách khoa Britannica” là cuốn từ điển cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 51 lĩnh vực thuộc các khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh mục từ phản ánh các kiến thức thuộc các ngành khoa học riêng biệt như: Toán học, vật lí học, hóa học, thực vật học, động vật học, y học, văn học, triết học, ngôn ngữ, kiến trúc, âm nhạc, tôn giáo…, Đồng thời, cuốn sách còn xây dựng các mục từ dựa vào kiểu phân loại theo vị trí khu vực địa lý đối với lĩnh vực lịch sử và địa lý(Lịch sử Hoa Kỳ, Trung Đông, Đông Á, Châu Âu cổ đại, Địa lí Mỹ Latinh, Địa lí Bắc Mỹ, Địa lí Châu Phi, v.v…). Cách làm này cho phép từ điển phản ánh đầy đủ và chi tiết hơn các sự kiện đặc trưng cho từng quốc gia, từng khu vực. Việc xây dựng bằng mục từ vừa theo hệ thống phân loại khoa học kinh điển vừa kết hợp cách phân loại theo vị trí, khu vực địa lí cùng với hệ thống chỉ dẫn khoa học đã tạo ra giá trị riêng của từ điển, nhờ đó mà chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin và chức năng giáo dục của nó được khai thác tối đa.
Ngoài phần chính văn, Từ điển bách khoa Britannica còn có trên 2.000 ảnh minh họa, trên 250 bản đồ, trên 28.000 mục từ, trong đó có gần 300 mục từ về Việt Nam do các chuyên gia Việt Nam biên soạn, 30 bảng liệt kê, chỉ dẫn về những người được giải Nobel, các Đức Giáo hoàng, các đơn vị đo lường quốc tế và đơn vị đo lường Hoa Kỳ tương đương, các nguyên tố hóa học…
“Từ điển bách khoa Britannica”  do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành lần đầu được dịch nguyên bản tiếng Anh. Bộ sách gồm 2 tập.
Tập 1: Từ A – K
Tập 2: Từ L -  Z
Với hệ thống mục từ được lựa chọn kỹ lưỡng, có hệ thống, cập nhật, với cách định nghĩa chính xác, gắn gọn, dễ hiểu, với hệ thống chỉ dẫn tra chéo khoa học, Bộ sách sẽ là công cụ tra cứu và học tập rất hữu ích đối với đông đảo độc gia Việt Nam hiện tại

7. Lương Định Của: Nhà nông học vì dân, vì nước

Luongdinhcua

LƯƠNG ĐỊNH CỦA: Nhà nông học vì dân, vì nước

Thông tin xuất bản:  H. : Sự Thật, 2014 , 555 tr. Ảnh : bảng ; 24cm

Vị trí tài liệu:Trung tâm TT-TV Lương Định Của,  KM, Giá: 35,

Ký hiệu xếp giá: 630.92 LUO 2014

Số lượng: 10

Từ khoá: Nông nghiệp,  nhà bác học, nhà Nông học, Lương Định Của

Đề mục chủ đề: Nhân vật lịch sử, Lương Định Của

     Bác sỹ nông học Lương Định Của, người được mệnh danh là “Nhà bác học của đồng ruộng”, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1920 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Ông là một nhà khoa học nông nghiệp lớn, một trí thức yêu nước nồng nàn tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Tên tuổi của ông gắn liền với những thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam, một trí thức tâm huyết, say sưa nhiệt tình, lăn lộn trên đồng ruộng, Ông không những đã tạo ra nhiều giống lúa mới mang tính đột phá giúp hậu phương miền Bắc đạt kỷ lục 5 tấn thóc/ha, mà còn góp phần giáo dục và đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc. góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển của Đất nước nói chung, ngành Nông nghiệp Việt Nam nói riêng
     Với tổng hợp nhiều bài viết của các nhà khoa học, các vị giáo sư, tiến sỹ có tên tuổi, tác phẩm “Lương Định Của nhà nông học vì dân vì nước” do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành tháng 10 năm 2014, là ấn phẩm đầu tiên phản ánh một cách khái quát nhất, chân thực nhất về cuộc đời và sự nghiệp quang vinh cũng như những cống hiến lớn lao của Bác sĩ Nông học Lương Định Của;
Cuốn sách bao quát  2 nội dung chính:
-    Phần 1: Một số công trình của Bác sĩ nông học Lương Định Của
-    Phần II: Bác sĩ nông học Lương Định Của sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam
Hy vọng tác phẩm “Lương Định Của nhà nông học vì dân, vì nước” sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu sống động về cuộc đời và sự nghiệp của Nhà bác học ưu tú Lương Định Của,


6. Giáo trình tâm lý học kinh tế

Tâm lý học kinh tế

                                         Giáo trình tâm lý học kinh tế  

Tác giả: Nguyễn Hữu Thụ. - H.: ĐHQG Hà Nội, 2014. - 278 Tr. ; 16x24 cm

Vị trí tài liệu: Trung tâm TT-TV Lương Định Của, Kho mở, Giá: 23

Ký hiệu xếp giá: 330.01 NGT 2012

Số lượng: 010 (2015VN35483-92)

Từ khoá: Kinh tế, Tâm lý, Tâm lý học kinh tế, Tâm lý ứng dụng


      Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Trong sự thành công đó, không thể phủ nhận yếu tố Tâm lý đóng một vai trò cực kỳ to lớn, quyết định đến toàn bộ quá trình hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của mỗi một cá thể tham gia vận hành trong chuỗi các hoạt động kinh tế của xã hội;
     Tâm lý học kinh tế là một trong những chuyên ngành của tâm lý học mới ra đời ở Việt Nam không lâu, nhưng đã có đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế Việt nam. Tâm lý học kinh tế là một chuyên ngành tâm lý học ứng dụng nghiên cứu các đặc điểm, cơ chế vận hành các quy luật tâm lý trong hành vi và các hiện tượng kinh tế của các chủ thể kinh tế trong hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nhằm đạt được lợi nhuận cao nhất.
      “Giáo trình tâm lý học kinh tế” của tác giả Nguyễn Hữu Thụ cung cấp cho đọc giả các tri thức, quy luật cơ bản, cốt lõi nhất của tâm lý con người, cơ chế vận hành các hiện tượng tâm lý trong hoạt động kinh tế.
     Với  kết cấu 278 trang, chia làm 7 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học kinh tế
Chương 2: Hành vi kinh tế và con người kinh tế
Chương 3: Mô hình và mô hình hóa trong tâm lý học kinh tế
Chương 4: Sở hữu và quan hệ sở hữu trong tâm lý học kinh tế
Chương 5: Xã hội hóa kinh tế và thích ứng kinh tế
Chương 6: Tự chủ trong tâm lý học kinh tế
Chương 7: Ứng dụng tâm lý học kinh tế
     Cuốn sách là những nghiên cứu tổng hợp dựa trên kết quả nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học trong sản xuất, kinh doanh, tâm lý học kinh tế… nhiều năm của tác giả. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc những  kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất của chuyên ngành còn nhiều mới mẻ nhưng rất cần thiết này..
5. Công nghệ rau quả

Công nghệ rau quả

Công nghệ rau quả / Hà Văn Thuyết (ch.b), Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh . - H. : Bách Khoa, 2013 . - 379 Tr. ;
•  Đăng ký cá biệt:
2014VN33369-2014VN33378
•  Ký hiệu xếp giá: 664.805 HAT 2013
•  Vị trí tài liệu: Trung tâm TT-TV Lương Định Của, KM, Giá: 21
•  Số lượng: 010
Từ khoá: Công nghệ chế biến, Công nghệ thực phẩm, Rau quả, chế biến rau quả, Công nghệ rau quả, Bảo quản rau quả
Tiêu đề đề mục: Công nghệ rau quả


       Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả chiếm một vị trí quan trong trong công nghệ chế biến thực phẩm nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới. Là một nước nông nghiệp thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Việt nam có rất nhiều lợi thế để phát triển mặt hàng rau quả đặc sản. Trong nhiều năm qua,  rau quả đã và đang trở thành nguồn hàng hóa nông sản dồi dào, tham gia tích cực vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế quốc dân.
      Giáo trình “Công nghệ rau quả” của nhóm tác giả Hà Văn Thuyết, Cao Hoàng Lan, Nguyễn Thị Hạnh được trình bày rất tổng quát và cơ bản, tập trung vào 3 nội dung chính:
           Phần I: Nguyên liệu rau quả
           Phần II: Bảo quản rau quả
           Phần III: Chế biến rau quả
      Không chỉ  cung cấp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh  thuộc ngành công nghệ thực phẩm một lượng kiến thức cơ bản về nguyên liệu, kỹ thuật bảo quản, kỹ thuật chế biến rau quả, cuốn giáo trình này còn  là cơ sở cho quá trình tư duy, sáng tạo cua người quản lý, người điều hành kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ rau quả
      Hy vọng Giáo trình “Công nghệ rau quả” sẽ thực sự hữu ích với bạn đọc !
4. Computer organization and design: the hardware/software interfac

Computer organization and design.jpg

Computer organization and design: the hardware/software interfac/ David A. Patterson, John L. Hennessy. - fifth ed. - Amsterdam : Elsevier , 2014. - xxii, 574 p. : ill. (some col.) ; 25 cm

Vị trí tài liệu: Trung tâm TT-TV LĐC –
                       KNV, Giá 1, KHXG: 004.22 PAT 2014


Từ khóa: Informatics, Computer organization, Computer engineering, Computer interfaces,  Tin học, Tổ chức máy tính, Kỹ thuật máy tính, Giao diện máy tính, Cấu trúc máy tính, Kiến trúc máy tính

Trung tâm TT-TV LĐC trân trọng giới thiệu và kính mời quý bạn đọc tham khảo cuốn giáo trình “Computer organization and design”, một cuốn sách được Hiệp hội các tác giả tài liệu học thuật đánh giá cao và trao giải thưởng giáo trình xuất sắc năm 2014.
   Nội dung nổi bật được đề cập đến trong cuốn sách này là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của điện toán di động và đám mây. Sự thay đổi này được nhấn mạnh và thể hiện  nội dung đặc tính cập nhật cho máy tính bảng, cấu trúc đám mây và ARM (thiết bị điện toán di động), X86 (điện toán đám mây). Để đạt được hiệu năng cao thì sự hiểu biết về phần cứng hiện đại là rất cần thiết. Ấn phẩm này  bổ sung thêm những ví dụ mới, cụ thể hơn được sử dụng để giải thích các phương pháp tối ưu hiệu quả. Điểm mới của ấn phẩm này là sự thảo luận về “ 8 ý tưởng lớn”  trong kiến trúc máy tính.
 Cũng như phiên bản trước đó, phiên bản này cũng đề cập đến bộ xử lý MIPS là cốt lõi được sử dụng để trình bày các vấn đề cơ bản của công nghệ phần cứng, ngôn ngữ assembly, số học máy tính, đường ống, hệ thống phân cấp bộ nhớ và I/O….
Hy vọng, với “Computer organization and design”  bạn đọc sẽ thỏa mãn phần nào nhu cầu nghiên cứu  và tìm hiểu về cấu trúc máy tính của mình;3. Chiến lược Marketing hoàn hảo

chienluocmarketinghoanhao.jpg

Chiến lược Marketing hoàn hảo /  William M. Luther, Hồng Hạnh, dịch . - H. : NXB Dân trí, 2014 - 347 Tr.; 13x20.5 cm

Vị trí tài liệu: Trung tâm TT – TV Lương Định Của, Kho Mở (KM, Giá 14, KH xếp giá: 658.8 LUT 2014

Số lượng: 08 cuốn

Từ khóa: Marketing, Quảng cáo, Tiếp thị, Bán hàng, Quản trị marketing, Chiến lược marketing

     Trung tâm TT-TV Lương Định Của trân trọng giới thiệu cuốn sách mới “Chiến lược marketing hoàn hảo”  một cẩm nang cho những chiến lược gia marketing tiếp cận với sự ra đời của chiến lược kinh doanh tại Web 2.0 như Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa, mạng xã hội, Pay-Per Click, v.v… thông qua những phần tương tác câu hỏi và câu trả lời hữu ích dựa trên các chương trình khuyến mại bán hàng, quan hệ công chúng… trong cuốn sách, bạn sẽ xác định được các mục tiêu tiếp thị của mình và triển khai các chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn của chu kỳ tiếp thị, từ phân tích cạnh tranh thị trường để lập kế hoạch, ngân sách, phát triển thương hiệu và quản lý, nghiên cứu các trường hợp và các ví dụ từ những thành công thương hiệu lớn trong mười năm qua…, “Chiến lược marketing hoàn hảo” chắc chắn sẽ rất thiết thực với chiến lược tiếp thị tài nguyên sẵn có, thông qua nó, bạn có thể tìm hiểu cách:  Phân tích thị trường của công ty, cạnh tranh, kinh doanh, và khách hàng;  Chọn thị trường có lợi nhuận; Cách ly thế mạnh kinh doanh quan trọng; Xây dựng một nhân cách thương hiệụ; Hành động về chiến lược; Thu thập phản hồi bằng cách sử dụng các mục tiêu đo lường và nghiên cứu thị trường….
       Cho dù bạn là một chiến lược gia marketing giàu kinh nghiệm hoặc mới lần đầu tạo ra một kế hoạch tiếp thị, “Chiến lược marketing hoàn hảo” sẽ giúp bạn cân nhắc được điều hướng của môi trường marketing mới.
      Hy vọng cuốn sách sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn trong công tác nghiên cứu và phát triển thị trường!
2. Bệnh truyền nhiệm của động vật và biện pháp khống chế

benhtruyennhiem.jpg Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế /Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, đồng chủ biên,
Vị trí tài liệu: Trung tâm TT – TV Lương Định Của, Kho Mở (KM, Giá 14, KH xếp giá: 636.089 BEN 2013
Số lượng: 05 cuốn
Từ khóa: Động vật, Động vật nuôi, Bệnh truyền nhiễm,  Bệnh lợn, Động vật nhai lại,
Tiêu đề đề mục: Động vật nuôi, Bệnh truyền nhiễm

        Hiện nay, ngành chăn nuôi ở nước ta ngày một phát triển để đáp ứng kịp nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, chăn nuôi phát triển sẽ thường xuyên đối mặt với tình hình dịch bệnh gia tăng, trong đó phải kể đến các bệnh truyền nhiễm, một nhóm bệnh quan trọng bậc nhất trong chăn nuôi. Có thể nói rằng: chăn nuôi động vật chỉ có thể thành công khi bệnh truyền nhiễm được ngăn chặn.
        Để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, cuốn sách “Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và biện pháp khống chế” được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm ở động vật nuôi tại Việt Nam.
        Nhóm tác giả” PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên, TS Huỳnh Thị Mỹ Lệ, TS. Đỗ Ngọc Thúy, ThS. Lê Văn Lãnh, TS. Bạch Quốc Thắng, PGS. TS. Nguyễn Viết Không, TS. Lê Văn Phan và ThS. Đặng Hữu Anh là những chuyên gia có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, đã cố gắng thu thập các tư liệu, kỹ thuật chẩn đoán, kỹ thuật phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật nuôi ở trong và ngoài nước; cùng với kinh nghiệm của chính các tác giả trong nghiên cứu, giảng dạy để biên soạn, hoàn chỉnh cuốn sách này. Cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống, với những kiến thức sâu và cập nhật về các bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi tại Việt Nam.
                  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:
                  Chương 1. Mở đầu
                  Chương 2. Bệnh truyền nhiễm chung giữa người và động vật
                  Chương 3. Bệnh truyền nhiễm của loài nhai lại
                  Chương 4. Bệnh truyền nhiễm của loài lợn
                  Chương 5. Bệnh truyền nhiễm của gia cầm
                  Chương 6. Bệnh truyền nhiễm của một số loài vật nuôi khác

        Cuốn sách sẽ là tài liệu quý với các độc giả là các thầy thuốc thú y, các nhà nghiên cứu, quản lý, các cán bộ khuyến nông, cán bộ giảng dạy về chăn nuôi, thú y, sinh viên chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi và những người chăn nuôi … Hy vọng  cuốn sách sẽ góp phần nâng cao hiểu biết về những bệnh truyền nhiễm đã và đang lưu hành ở vật nuôi tại Việt Nam, trên cơ sở góp phần vào sự nghiệp phòng trừ dịch bệnh và phát triển ngành chăn nuôi bền vững./.

1.Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống

tuduy.jpg     Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành .
     - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2013 . - 361 Tr. ; 15 x 23 cm

     Vị trí tài liệu: Trung tâm TT-TV Lương Định Của ĐHNNHN, KM, Giá: 19  
     KH  xếp giá 158 TRH 2013
     Số lượng: 010
    Từ khoá: Tâm lý học, Tư duy-, Tiềm năng, Tư duy tích cực, Tâm lý ứng dụng
     Tiêu đề đề mục: Tư duy tích cực, Tâm lý học ứng dụng


         Có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng những người vui vẻ, yêu đời, năng động thì làm việc gì cũng dễ thành công và đời sống của họ thường hạnh phúc hơn những người hay cau có, gắt bẳn, stress…Đó là sự khác biệt giữa người tích cực và người tiêu cực.
         Tư duy tích cực là loại tư duy nhìn về chúng ta, về mọi người và về thế giới quanh ta với một sắc màu tích cực, đầy yêu thương, đầy nhân ái, đầy ý thức hướng thiện, năng động, làm cho tâm ta, tâm mọi người và thế giới của ta luôn thêm trong sáng và hạnh phúc.
         Trái tim mỗi chúng ta là vườn hoa và chúng ta là người giữ vườn.
        Làm cách nào để vườn hoa đó luôn nảy nở, sinh sôi tốt tươi, không bị lấn át bởi cỏ dại ? Khoa học tư duy tích cực giúp chúng ta làm được điều đó. Yêu đời, lạc quan chính là nhập môn đầu tiên của tư duy tích cực,  đến một mức cao hơn, tư duy tích cực là: (1) Tâm hồn tĩnh lặng, luôn luôn an lạc trong mọi tình huống của cuộc đời, dù đó là bão tố phong ba hay mùa xuân nắng ấm. (2) Nhân ái với chính mình và với mọi người xung quanh. (3) Hòa nhập trái tim mình làm một với vũ trụ để lấy được nguồn sức mạnh nội tâm vô tận, mạnh hơn sức của riêng mình rất nhiều …;
       “Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống” cho chúng ta một cái nhìn mới về chính bản thân mình, nội dung cuốn sách được chia ra thành mười bậc, gọi là mười đai - Trắng, Vàng, Hồng, Cam, Đỏ, Xanh lá cây, Xanh, Tím, Nâu, Đen - như trong các võ đường, để giúp chúng ta tập luyện từng bậc một. Hành trình tư duy tích cực là hành trình luyện tập trong cuộc sống, ta thuần thục tư duy tích cực, tiến từ đai Trắng - nhập môn đến đai Đen - làm thầy, dùng thời gian và sự luyện tập để làm thay đổi cuộc sống,
        Sách có thể đọc hết trong chốc lát, nhưng công lực tư duy tích cực thì đòi hỏi phải có thời gian và quá trình luyện tập trường kỳ. Đừng quên hai chữ “luyện tập” - tức là sự bền bỉ, liên tục, cố gắng tư duy tích cực hàng ngày, hàng giờ. Không thể thành thầy mà không luyện tập cam khổ và kỷ luật lâu năm.
        Nào, hãy cùng nhau khám phá cuộc hành trình tuyệt vời này với cuốn sách hay “Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống” bạn nhé.

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png