Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách tham khảorss feed

Danh mục sách tham khảo chuyên ngành kinh tế

Ngày 30/12/2019

Sách tham khảo     Kinh tế là lĩnh vực bao trùm rất nhiều vấn đề khác nhau, các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục học, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác. Để hiểu được về lĩnh vực kinh tế thì phải hiểu được những điều cơ bản của kinh tế     Kinh tế là lĩnh vực bao trùm rất nhiều vấn đề khác nhau, các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục học, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác. Để hiểu được về lĩnh vực kinh tế thì phải hiểu được những điều cơ bản của kinh tế (kinh tế là gì, kinh tế học là gì, các nguyên tắc của kinh tế, các tư tưởng của kinh tế, các phương pháp kỹ thuật, các tiểu lĩnh vực, …)
Sách tham khảo
     Danh mục sách tham khảo dưới đây viết về những điều cơ bản của kinh tế và được phân loại bằng các cách khác nhau. Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và kinh tế thế giới là cách chia theo theo kinh tế học hiện tại. Phân loại theo ngành nếu nghiên cứu kinh tế kết hợp với các ngành khoa học khoa học khác hoặc vấn đề kinh tế nằm trong phạm vi các lĩnh vực khác. Đó là: địa lý kinh tế, lịch sử kinh tế, thống kê, kinh tế lượng, toán kinh tế.

     Danh mục sách tham khảo chuyên ngành kinh tế: (Xem thêm)

     Trung tâm Thông tin Thư viên Lương Định Của trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm đến tra cứu và sử dụng.

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png