Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Phân tích bằng công cụ .

Ngày 27/05/2019

Phan Tích Công Cụ

Giáo trình Phân tích bằng công cụ ./ Hoàng Hiệp

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2018, 157 Tr.; 27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 543.0711 HOH 2018

Số lượng: 55 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 1), Kho Mở (Giá 17)

Từ khoá: Hóa phân tích; Phân tích công cụ

Tiêu đề đề mục: Phân tích bằng công cụ


     Hóa học phân tích là định tính và định lượng các chất trong các mẫu cần phân tích. Trong phân tích định lượng, tùy thuộc vào đặc tính, hàm lượng chất phân tích trong mẫu để lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp. Giáo trình Phân tích bằng công cụ đã giới thiệu phương pháp phân tích bằng công cụ (phân tích hiện đại) là nhóm phương pháp phân tích các chất dựa vào tính chất hóa học, vật lý, hóa lý và thừa hưởng các thành quả phát triển của các ngành khác như cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin… để chế tạo các công cụ phân tích có độ chính xác, ổn định cao, giới hạn phát hiện thấp. 

     Giáo trình Phân tích bằng công cụ được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, phù hợp với điều kiện sinh viên các trường khối nông, lâm, ngư nghiệp. 

     Giáo trình được biên soạn trên cơ sở cải tiến, bổ sung từ các tài liệu giảng dạy môn phân tích công cụ trong nhiều năm của bộ môn Hóa học, cung cấp cho người học được các kiến thức cơ bản, nắm vững bản chất các phương pháp phân tích, đồng thời phát huy được tư duy logic, áp dụng kiến thức đã học để giải quyết tốt các yêu cầu phân tích trong thực tế. 

Giáo trình Phân tích bằng công cụ được bố cục thành 4 chương.
  Chương 1: Sai số và xử lí kết quả thí nghiệm
  Chương 2: Các phương pháp phân tích quang
  Chương 3: Các phương pháp phân tích điện hóa
  Chương 4: Các phương pháp sắc kí

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png