Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Công nghệ Protein – Enzyme .

Ngày 15/05/2019

CongngheE.jpg

Giáo trình Công nghệ Protein – Enzyme ./ Nguyễn Xuân Cảnh

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2018, 178 Tr.; 27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 660 634 NGC 2018

Số lượng: 170 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 29), Kho Mở (Giá 24)

Từ khóa: Công nghệ sinh học, Protein, Enzyme, Công nghệ Protein, Công nghệ Enzyme

Tiêu đề đề mục: Công nghệ Protein - Enzyme

     
     Công nghệ Protein – Enzyme là một trong những định hướng quan trọng trong sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh học nói riêng. Ngành công nghệ sinh học đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều thành tựu khác nhau và đang được ứng dụng vào cuộc sống. Chính vì vậy các kiến thức liên quan đến vấn đề này vô cùng phong phú với nhiều khía cạnh khác nhau. 

     Giáo trình Công nghệ Protein – Enzyme được xác định là tài liệu cơ bản phục vụ cho bạn đọc đang học tập, làm việc và nghiên cứu đặc biệt là giảng viên, sinh viên liên quan đến ngành công nghệ sinh học. Tài liệu được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Công nghệ Protein – Enzyme trong chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sinh học đã được Học viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt. 

     Nội dung của Giáo trình Công nghệ Protein – Enzyme được xây dựng nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức liên quan đến protein, enzyme, các kỹ thuật, công nghệ từ đơn giản đến hiện đại có thể áp dụng trong quá trình làm việc với protein và enzyme. Giáo trình tập trung vào nguyên lý của các phương pháp nghiên cứu protein, enzyme cũng như giới thiệu kỹ thuật, quy trình và công nghệ đã và đang được áp dụng để tách chiết, tổng hợp cũng như cải biến protein.

     Giáo trình Công nghệ Protein – Enzyme được bố cục thành 8 chương.
  Chương 1: Protein
  Chương 2: Enzyme
  Chương 3: Công nghệ tách chiết Protein – Enzyme
  Chương 4: Định lượng Protein
  Chương 5: Điện di Protein
  Chương 6: Tinh sạch Protein
  Chương 7: Công nghệ Protein tái tổ hợp
  Chương 8: Nguyên lý và phương pháp cải biến protein tái tổ hợp.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png