Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tổ chức - Nhân sựrss feed

Tổ Văn phòng CNTT

Ngày 12/06/2018


         Tổ Văn phòng - Mạng máy tính
Nhiệm vụ của tổ:
        -    Quản trị cổng thông tin, vận hành hệ thống mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm;
        -    Quản trị kỹ thuật phần mềm Thư viện điện tử và các phần mềm CSDL khác;
        -    Công tác văn thư, tài chính;
        -    Công tác vệ sinh môi trường;
        -    Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc…


Họ và Tên  : Phạm Thị Dịu             Chức vụ : Tổ trưởng

Chức danh     : Chuyên viên

Điện thoại   :  (024) 26218496 - (024) 62617707 máy lẻ 202

E-mail        : ptdiu@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách tổ (xây dựng kế hoạch công tác, phân công, theo dõi, đánh giá hhoạt động của tổ);
- Phụ trách công tác văn thư, tài chính đơn vị,
- Công tác công đoàn.ntplan.jpg

Họ và Tên : Nguyễn Thị Phương lan

Chức danh :Thạc sỹ, Chuyên viên

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 211

E-mail : ntplan@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

- Thu nhận, kiểm tra luận văn, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ từ Nhà xuất bản chuyển sang sau đó chuyển tổ Kỹ thuật nghiệp vụ xử lý
-  Kiểm kê, nhập sách giáo trình từ NXB chuyển lên
-  Thu nhận sách báo biếu tặng, nhập vào CSDL
-  Thu nhận và trưng bày luận án tiến sĩ trước bảo vệ
-  Phụ trách kho vật tư
Họ và Tên : Lê Hồng Giang

Chức danh : Kỹ thuật viên

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 201

E-mail : lhgiang@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Quản trị trang thông tin, website thư viện
- Quản lý trang thiết bị vật tư trong đơn vị. Hỗ trợ cung ứng vật tư, văn phòng phẩm.
- Báo cáo thực trạng, đề xuất kế hoạch bổ xung, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị định kỳ các hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, điều hòa ...
- Phụ trách làm thẻ cho cán bộ Học viện.Họ và Tên : Nguyễn Anh Tuấn

Chức danh : Kỹ sư

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 201

E-mail : natuantv@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

- Quán trị các cơ sở dữ liệu
- Quản lý vận hành hệ thống máy chủ và các máy tính tại trung tâm
- Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tin học, máy móc tại trung tâm
- Quản trị phần mềm phục vục công tác chuyên môn của Thư viện

Họ và Tên : Tô Văn Nguyện          Chức vụ : Phó Giám đốc

Chức danh : Kỹ sư

Điện thoại : (024) 62617713 - (024) 62617707 máy lẻ 204

E-mail : tvnguyen@vnua.edu.vn

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png