Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tin hoạt độngrss feed

Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định CủaHỘI THẢO KHOA HỌC“XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ ”

Ngày 10/10/2019

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 1     Ngày 04/10/2019, tại  trường Đại học Thăng Long, Hội thảo khoa học “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục Mở ” do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội Thư viện, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức đã long trọng khai mạc với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện cho các viện, trung tâm, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

HỘI THẢO KHOA HOC “XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ”

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 2

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, TS Vũ Ngọc Hoàng - Phó chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhấn mạnh đến các tác động của cách mạng công nghệ 4.0 đối với các ngành nghề xã hội nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng mang đến, lý do cần phải thay đổi quan điểm, nhìn nhận về một nền giáo dục Mở với các phương thức tiếp cận, công cụ hỗ trợ việc triên khai thực hiện giáo dục Mở trong đó việc xây dựng nguồn tài nguyên mở truy cập trực tuyến là yếu tố cần thiết...;

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung:

-          Khái niệm về nguồn tài nguyên giáo dục Mở,

-          Phương thức xây dựng và khai thác nguồn tài nguyên giáo dục Mở như thế nào cho hiệu quả,

-          Cơ chế, thiết chế, thể chế pháp lý cho việc xây dựng và phổ biến, khai thác tài nguyên Mở,

-          Yếu tố về tài chính trong xây dựng nguồn tài nguyên mở,

-          Vấn đề chia sẻ, dùng chung, quản lý tài nguyên mở,

-          Vấn đề cấp phép/ kiểm soát nội dung tài nguyên mở...

Hội thảo cũng được lắng nghe chia sẻ, trình bày/đề mô các giải pháp, kinh nghiệm, thực tiến nghiên cứu và ứng dụng từ các chuyên gia thư viện và thông tin, các công ty công công nghệ về:

-        Giải pháp hạ tầng và an toàn/an ninh hệ thống cho tài nguyên giáo dục mở (Giải pháp quản lý kho bài giảng E-learning nguồn mở dành cho Sở - Phòng liên thông các trường trực thuộc xây dựng trên nền phần mềm nguồn mở NukeViet; giải pháp công nghệ cho giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở; phần mềm nguồn mở cho sinh viên ...)

-        Tài nguyên giáo dục mở với hệ thống thư viện Việt Nam (Năng lực đóng góp của thư viện đại học trong việc phát triển tài nguyên giáo dục mở cấp quốc gia; Mô hình quản lý tài nguyên giáo dục mở (OER) cho trường đại học; Nhân tố tác động đến việc triển khai thực tiễn khoa học mở tại các trường đại học; Kết nối dùng chung tài nguyên số nội sinh VNU-LIC và HUST...;

            Kết thúc hội thảo, các đại biểu nhất trí đề xuất hướng xây dựng, phát triển nguồn tài nguyên Mở:

-          Xây dựng hành lang pháp lý cho truy cập mở tại Việt Nam;

-          Truyền thông, đào tạo cho giảng viên, người học về giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở, 

-          Tìm kiếm nguồn lực nội sinh trong Việt Nam và ngoại sinh trong ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.

-         Tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông/nối mạng quốc gia cho việc truy cập và chia sẻ nội dung trực tuyến của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong các hệ thống giáo dục đại học.

-       Khuyến khích sự tham gia xây dựng và hỗ trợ phát triển của các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc xây dựng học liệu mở có chất lượng và khai thác hiệu quả.

-       Xây dựng các chiến lược và chính sách của đơn vị cho việc tạo lập và sử dụng tài nguyên giáo dục mở phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của đơn vị. Xây dựng kho tài nguyên giáo dục mở trực tuyến của đơn vị.

            Một số hình ảnh tại Hội thảo

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 3

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 4

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ 5

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png