Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Nội quy chungrss feed

Nội quy chung

NỘI QUY TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

I.      Đối với bạn đọc (cán bộ viên chức và sinh viên)

1. Để tư trang, hành lý đúng nơi quy định, xuất trình thẻ sinh viên (nếu là sinh viên), thẻ công chức (nếu là cán bộ, viên chức) để được phục vụ các dịch vụ thư viện;

2. Thực hiện đúng các thao tác tìm, đọc, mượn trả tài liệu đã được hướng dẫn, nếu chưa rõ thì liên hệ với cán bộ phục vụ để được giúp đỡ.

3. Được phép mượn tài liệu theo số lượng và thời gian quy định.

4. Giữ gìn trật tự vệ sinh chung trong thư viện: không hút thuốc lá, ăn uống, sử dụng điện thoại di động;

5. Giữ gìn, bảo quản tài liệu thư viện: không cắt, xé, viết, vẽ, gạch xoá, đánh dấu hoặc các hành vi khác gây hư hại cho tài liệu;

6. Không được sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ
để mượn trả tài liệu, không tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng khi chưa được phép của cán bộ thư viện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

7. Có quyền phê bình, góp ý về phương thức tổ chức, thái độ phục vụ của cán bộ thư viện với tinh thần xây dựng đúng người, đúng sự thật thông qua việc góp ý trực tiếp, qua hộp thư, email hoặc gặp trực tiếp lãnh đạo trung tâm Thông tin - Thư viện.

II.    Đối với cán bộ thư viện

1. Có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn đọc (trong phạm vi quyền hạn của mình) với thái độ nhiệt tình, hoà nhã, trên quan điểm phục vụ.

2. Có trách nhiệm bảo quản, gìn giữ tài sản trong phòng đọc (tài liệu, trang thiết bị) tránh thất thoát, hư hỏng; Giữ gìn trật tự vệ sinh chung trong thư viện.

3. Có trách nhiệm giám sát, theo dõi, kiểm tra quá trình sử dụng tài liệu của bạn đọc, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm;

4. Cán bộ có trách nhiệm tổ chức sắp xếp tài liệu hàng ngày để đảm bảo thuận lợi tối đa cho bạn đọc khi sử dụng;

5. Cán bộ thư viện có quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với vi phạm của bạn đọc theo các hình thức đã được quy định cụ thể trong “quy định về chính sách sử dụng tài liệu trong thư viện”.

III.   Trách nhiệm chung

Cán bộ thư viện và bạn đọc có trách nhiệm thực hiện các nội quy trên trên cơ sở tự giác, giám sát lẫn nhau. Các cá nhân thực hiện tốt nội qui sẽ được tuyên dương khen thưởng. Các vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường và pháp luật.

                                                               Hà Nội, Ngày 15 tháng 8 năm 2011

                                                   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

                                                             PGS. TS Hoàng Đức Liên  (Đã ký)

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png