Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Nội quyrss feed

Quy định sử dụng kho sách ngoại văn

Ngày 01/06/2017


QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU NGOẠI VĂN

    Phòng Đọc Tài liệu Tham khảo tiếng nước ngoài (Tài liệu ngoại văn) được sắp xếp phân loại theo chủ đề; Trên các giá sách đều có biển chỉ dẫn nội dung tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Để nâng cao hiệu quả tra cứu khai thác thông tin, đề nghị bạn đọc thực hiện tốt các các việc sau:

1-  Đọc kỹ hướng dẫn, chỉ dẫn vị trí tài liệu trên các bảng chỉ dẫn đầu giá;

 2- Tuân thủ đúng qui trình tìm kiếm, mượn, trả Tài liệu của thư viện;

 3- Ghi Mượn – trả Tài liệu tại quầy mượn trả Tài liệu (Tầng 2);

 4-  Nghiêm chỉnh chấp hành qui định về quản lý, bảo quản tài liệu trong thờif gian mượn và thời hạn sử dụng tài liệu ;

 5- Mọi vi phạm nội qui, qui định sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành của Nhà trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

                                                                                                   Hà Nội, ngày 10/08/2010

                                                                                                   Giám đốc Trung tâm TT-TV

                                                                                              PGS.TS Hoàng Đức Liên (đã ký)

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png