Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Tổ chức - Nhân sựrss feed

Tổ dịch vụ thông tin

Ngày 03/09/2015


Tổ dịch vụ thông tin
Nhiệm vụ của tổ:
         -  Tổ chức phục vụ, đáp ứng các nhu cầu tra cứu, khai thác, sử dụng  thông tin, tư liệu của
         bạn đọc trong Học viện;
         -  Tổ chức Sắp xếp, Kiểm kê; Hồi cố; Thanh lọc tài liệu định kỳ ;
         -  Kiểm tra, thanh toán ra, chuyển trường, chuyển công tác  (mục Thư viện)  cho sinh viên,
         học viên,  cán bộ trong Học viện  ;
         -  Hướng dẫn, chỉ dẫn thông tin cho bạn đọc, 
         -  Khảo sát, đánh giá nhu cầu tin định kỳ,
         -  Phối hợp trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, quảng bá thông tin.
         - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

004.090.01761.jpg

Họ và Tên : Nguyễn Thị Ngọc Lan               Chức vụ : Tổ trưởng

Chức danh : ThS. Chuyên viên.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

E-mail : nnlan@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách, quản lý toàn bộ hoạt động của tổ;
- Quản lý, theo dõi tình hình lưu thông và sử dụng vật tư, trang thiết bị tài sản, tài liệu trong phạm vi tổ;
- Phụ trách theo dõi, đánh giá thi đua viên chức trong tổ hàng tháng/quý;
- Phụ trách Giải quyết các vấn đề quản lý bạn đọc
- Phụ trách khu vực tài liệu Khoa học tự nhiên, Công nghệ thực phẩm, Khoa học kỹ thuật Họ và Tên : Lê Thị Huệ               Chức vụ :

 Chức danh : Cử nhân. Thư viện viên.

 Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

 E-mail : lthue@vnua.edu.vn

 Nhiệm vụ :

- Phụ trách, quản lý toàn bộ hoạt động của tổ

- Quản lý, theo dõi tình hình lưu thông và sử dụng vật tư, trang thiết bị tài sản, tài liệu trong phạm vi tổ

- Phụ trách theo dõi, đánh giá thi đua viên chức trong tổ hàng tháng/quý;


Họ và Tên : Đinh Nguyệt Ánh     

Chức danh :  Cử nhân, Thư viện viên.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

E-mail : dnanh@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách khu vực tài liệu Chính trị, Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường, Pháp luật (sắp xếp, chỉnh lý, theo dõi nhu cầu/hiệu quả sử dụng, đề xuất thanh lọc TL cũ, không sử dụng / bổ sung TL mới…)

- Phụ trách chuyên mục “Giao tiếp trực tuyến” trên website thư viện;

- Phụ trách chung các hoạt động phong trào;

- Hướng dẫn tra cứu và tìm tài liệu cho bạn đọc

004.090.01882.jpg
       
             Họ và Tên : Bùi Thi Thúy Hải     

            Chức danh : ThS. Chuyên viên.

            Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 201,206,207,208,209

            E-mail : buithithuyhai@gmail.com

            Nhiệm vụ :
           - Phụ trách chính kho sách giáo trình

           - Tổ chức sắp xếp, chỉnh lý, theo dõi nhu cầu/hiệu quả sử dụng giáo trình
          theo học kỳ, theo năm học, đề xuất thanh lọc TL cũ, không sử dụng / bổ
         sung TL mới

         - Vệ sinh, thanh lọc sách giáo trình theo định kỳHọ và Tên : Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức danh : Cử nhân. Kỹ thuật viên.

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

E-mail :nttbinh@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

- Phụ trách chính kho Tra cứu và khu vực tài liệu tham khảo về văn hóa, lịch sử, địa lý (sắp xếp, chỉnh lý, theo dõi nhu cầu/hiệu quả sử dụng, đề xuất thanh lọc TL cũ, không sử dụng / bổ sung TL mới thuộc nhóm ngành/khu vực phụ trách theo nhu cầu SV)

-  Phối hợp trực các phòng phục vụ khác theo lịch được phân công.


   
Họ và Tên : Phạm Thị Luyến

 Chức danh : Cử nhân. Thư viện viên.

 Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

 E-mail : ptluyen@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách khu vực tài liệu Khoa học nông nghiệp, Chăn nuôi, Thú y (sắp xếp, chỉnh lý, theo dõi nhu cầu/hiệu quả sử dụng, đề xuất thanh lọc TL cũ, không sử dụng / bổ sung TL mới thuộc nhóm ngành/khu vực phụ trách theo nhu cầu SV)

- Tham gia tập huấn /hướng dẫn sinh viên đầu khóa

- Phối hợp trực các phòng phục vụ khác theo lịch được phân công004.090.02437.jpg
Họ và Tên : Hoàng Thị Hậu

Chức danh : Chuyên viên

Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

E-mail : hthau@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :
- Phụ trách chính khu vực Báo tạp chí

- Tổ chức Sắp xếp, thanh lọc, theo dõi,  đề xuất bổ sung tên tạp chí mới theo nhu cầu bạn đọc; tập hợp, đề xuất đóng tạp chí lưu định kỳ;

- Thống kê lượt bạn đọc ra vào thư viện (bao gồm cả phòng tự học)


 Họ và Tên : Trần Việt Hà

 Chức danh : Chuyên viên

 Điện thoại : (024) 62617707 máy lẻ 206,207,208,209

 E-mail : tranvietha@vnua.edu.vn

Nhiệm vụ :

- Phụ trách chính khu vực tài liệu tham khảo về kinh tế, kế toán và quản trị kinh doanh (sắp xếp, chỉnh lý, theo dõi nhu cầu/hiệu quả sử dụng, đề xuất thanh lọc TL cũ, không sử dụng / bổ sung TL mới thuộc nhóm ngành phụ trách theo nhu cầu SV)

- Phối hợp trực các phòng phục vụ khác theo lịch được phân công
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png