Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Cán bộ, sinh viên Học việnrss feed

Thông Báo V/v In thẻ công chức, viên chức

Ngày 16/09/2014

       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                Số: 40  /HVN-TTTV                                                              Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2014

                                                                             THÔNG BÁO
                                                              V/v in thẻ công chức, viên chức

Thay đổi thông tin truy cập CSDL Proquest Central

Ngày 16/09/2014

   Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc, từ tháng 7 năm 2011, Nhà xuất bản ProQuest sẽ chính thức đưa giao diện người dùng mới vào sử dụng. Trung tâm TT-TV xin được thông báo với quý Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên thông tin thay đổi địa chỉ truy cập tới cơ sở dữ liệu ProQuest Central như sau:

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png