Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo Trình Kế Toán Thuế .

Ngày 20/05/2020

Kế Toán Thuế

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Kế toán thuế ./ Phí Thị Diễm Hồng, Bùi Thị Phúc

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2017, 263 Tr.; bảng ; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 657. 460711 GIA 2019

Số lượng: 60 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 26)

Mô tả: Tổng quan về thuế và kế thuế, trình bày kiến thức về kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán tiêu thụ đặc biệt, thuế và nhập khẩu, kế toán một số loại thuế khác

Tiêu đề đề mục: Kế toán thuế

II. NỘI DUNG

      Thuế là khoản thu có tính bắt buộc mà mọi thể nhân hoặc pháp nhân phải có nghĩa vụ đóng góp vào Ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp trong nền kinh tế luôn chịu tác động trực tiếp từ thuế. Kế toán thuế là kế toán phụ trách phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng. 

Kế Toán Thuế
     Kế toán thuế là môn học thiết thực cho sinh viên ngành kinh tế nói chung và chuyên ngành Kế toán, Kế toán – Kiểm toán nói riêng. Tài liệu đáp ứng nhu cầu về giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên. Cuốn giáo trình này,  ngoài việc cập nhật kiến thức mới về luật thuế hiện hành , bổ sung kiến thức mới, còn có tính bao quát và phổ cập hơn về kế toán thuế, mối quan hệ giữa kế toán thuế và thuế. Bằng phương pháp tiếp cận có hệ thống, từ đơn giản đến phức tạp, từ lý luận đến nghiệp vụ minh họa và bài tập thực hành. Giáo trình Kế toán thuế đáp ứng được nhu cầu về giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên chuyên ngành Kế toán, Kế toán – Kiểm toán nói riêng và ngành kinh tế nói chung.

     Giáo trình Kế toán thuế được bố cục thành 6 chương.
       Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán thuế (Thuế và mối quan hệ với kế toán thuế; quản lý thuế và các sắc thuế của Việt Nam; kế toán thuế; mối quan hệ giữa thuế và kế toán thuế)
       Chương 2: Kế toán thuế giá trị gia tăng (Một số vấn đề chung về thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế giá trị gia tăng; khai thuế giá trị gia tăng; nộp thuế giá trị gia tăng; hoàn thuế giá trị gia tăng)
       Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt (Một số vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt)
       Chương 4: Kế toán thuế xuất, nhập khẩu (Khái quát về hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu; một số ván đề chung về thuế xuất, nhập khẩu; kế toán thuế xuất, nhập khẩu)
       Chương 5: Kế toán thuế thu nhập (Một số vấn đề chung về thuế thu nhập; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân)
       Chương 6: Kế toán một số loại thuế khác (Kế toán thuế bảo vệ môi trường; kế toán thuế tài nguyên; kế toán thuế và lệ phí)

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png