Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi.

Ngày 07/05/2020

Hồ Chí Minh

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi./ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin xuất bản: H. :Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015, 262 Tr.; 21 cm.

Ký hiệu xếp giá: 335. 434 6 VOG 2015

Số lượng: 01 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Mở (Giá 03)

Mô tả: Gồm những bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1970 đến nay, đi sâu nghiên cứu các tư tưởng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, về Đảng, về Nhà nước pháp quyền, về nhà nước dô dân và vì dân, những vấn đề thuộc triết lý phát triển và phương pháp luận cách mạng của Hồ Chí Minh

Tiêu đề đề mục: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi

II. NỘI DUNG

       Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020), Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. Cuốn sách do nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bao gồm một số bài viết của ông về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh

      Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta tuyên bố lấy “Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sau đại hội, việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai mạnh mẽ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung ương phân công làm cố vấn đặc biệt cho Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin triển khai các công trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân Đại tướng cũng trực tiếp chủ trì nghiên cứu đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản thành sách vào năm 1997.

      Cuốn sách Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi bao gồm: những kỷ niệm của Đại tướng đối với Bác Hồ, những tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với xây dựng con người; văn hóa; dựa vào quan điểm thực tiễn, phát triển lý luận, đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên giành những thắng lợi mới

      Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png