Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương .

Ngày 16/04/2020

Kiểm dịch thực vật đại cương

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương ./ Hồ Thị Thu Giang

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2016, 192 Tr.; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 632.930 711 GIA 2016

Số lượng: 160 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 34)

Từ khoá: Trình bày về nguồn gốc và cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Việt Nam, kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh, khái niệm và quy trình cơ bản của biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu và kiểm dịch thực vật nội địa, tổ chức bộ máy ngành bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Tiêu đề đề mục: Kiểm dịch thực vật đại cương

II. NỘI DUNG

     Kiểm dịch thực vật được coi là biện pháp đầu tiên trong hệ thống quản lý dịch hại cây trồng và ngày nay phát triển rộng rãi trên thế giới. Trong những năm gần gần đây Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thì công tác kiểm dịch ngày càng trở nên quan trọng. Trong Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật đã giải thích Kiểm dịch thực vật là “hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật hại lạ”. Như vậy, mục đích của kiểm dịch thực vật nhằm ngăn chặn sinh vật hại nguy hiểm xâm nhập vào trong nước hoặc lây lan sang nước khác, góp phần bảo vệ an toàn nền sản xuất trong nước, an ninh lương thực quốc gia và uy tín hàng hóa của Việt Nam trên trường quốc tế.
Kiểm dịch thực vật đại cương
     Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và thực tế về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Việ Nam. Tài liệu cập nhật thêm các văn bản quy phạm, quy định về kiểm dịch thực vật trong nước và quốc tế. Bổ sung các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch thực vật, các khái niệm cơ bản và giới thiệu các quy trình xử lý kiểm dịch thực vật, công tác kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu và công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

     Giáo trình Kiểm dịch thực vật đại cương được bố cục thành 7 chương.
       Chương 1: Nguồn gốc và cơ sở lý luận về kiểm dịch thực vật.
       Chương 2: Cơ sở khoa học của công tác kiểm dịch thực vật.
       Chương 3: Các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
       Chương 4: Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh.
       Chương 5: Khái niệm và quy trình cơ bản của biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật.
       Chương 6: Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu và kiểm dịch thực vật nội địa.
      Chương 7: Tổ chức bộ máy ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png