Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Bảo vệ thực vật đại cương

Ngày 02/04/2020

Bảo vệ thực vật đại cương

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Bảo vệ thực vật đại cương ./ Trần Đình Chiến, Đỗ Tấn Dũng

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2017, 271 Tr.; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 632.907 11 GIA 2017

Số lượng: 160 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 33)

Mô tả: Cung cấp những kiến thức cơ bản về côn trùng, các khái niệm chung nhất về đặc điểm sinh vật học, sinh thái học, diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, nguyên lý và các phương pháp phòng chống sâu bệnh bảo vệ cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, sử dụng an toan thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người

Tiêu đề đề mục: Bảo vệ thưc vật đại cương

II. NỘI DUNG

      Bảo vệ thực vật là ngành học nghiên cứu về cây trồng: đất, môi trường sống, kỹ thuật và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng. Ngoài ra bảo vệ thực vật còn nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng (Trước và sau thu hoạch) nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường đồng thời góp phần phát triển nền nông nghiệp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới của Việt Nam.
Bảo vệ thưc vật đại cương

     Bảo vệ thực vật đại cương là môn học nằm trong khung chương trình đào tạo kỹ sư nông nghiệp ngành nông hóa thổ nhưỡng, sư phạm kỹ thuật, khuyến nông và kinh tế nông nghiệp. Giáo trình môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về côn trùng, bệnh cây và các sinh vật hại nông nghiệp khác, các khái niệm chung nhất về dặc điểm sinh vật học, sinh thái học, diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, nguyên lý và các phương pháp phòng chống sâu bẹnh bảo vệ cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

     Giáo trình Bảo vệ thực vật đại cương được bố cục thành 4 chương.
       Chương 1: Mở đầu
       -Khái niệm chung về sinh vật hại cây trồng;
       -Tác hại của sinh vật hại đối với cây trồng;
       -Vai trò của công trùng, bệnh cây đối với côn trùng, con người.
       Chương 2: Côn trùng đại cương
       -Hình thái học côn trùng;
       -Giải phẫu sinh lý côn trùng;
       -Sinh vật học côn trùng;
       -Sinh thái học côn trùng;
       -Phân loại côn trùng đến bộ.
       Chương 3: Bệnh cây đại cương
       -Những khái niệm về bệnh cây và nguyên nhân gây bệnh;
       -Khái niệm tương tác bệnh;
       -Sinh thái bệnh cây;
       -Nấm hại cây trồng;
       -Virus hại cây trồng;
       -Vi khuẩn hại cây trồng;
       -Tuyến trùng hại cây trồng.
       Chương 4: Nguyên lý và phương pháp phòng chống sâu bệnh hại cây trồng
       -Phương hướng phòng chống sâu bệnh hại;
       -Nguyên tắc phòng chống sâu bệnh hại;
       -Các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại.

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png