Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

SÁCH THAM KHẢO KINH TẾ HỌC BỀN VỮNG

Ngày 27/12/2019

Kinh tế học bền vững

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Kinh tế học bền vững: Lý thuyết kinh tế và thực tế của phát triển bền vững./ Holger Rogall, Nguyễn Trung Dũng (Dịch)

Thông tin xuất bản: H. :Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2011, 603 Tr.; 24 cm.

Ký hiệu xếp giá: 338. 901 ROG 2011

Số lượng: 10 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 4)

Từ khoá: Kinh tế học; Phát triển bền vững; Lý thuyết và thực tế; Phát triển kinh tế; Lý thuyết kinh tế

Tiêu đề đề mục: Kinh tế học bền vững: Lý thuyết kinh tế và thực tế của phát triển bền vững

II. NỘI DUNG KINH TẾ HỌC BỀN VỮNG

     Thế kỉ 21 là một thách thức đối với nhân loại vì có rất nhiều biến động xảy ra. Thị trường tài chính ở các quốc gia được coi là dân chủ, thị trường tài chính với những sản phẩm mang tính siêu đầu cơ và những khoản tiền lãi có mức rủi ro cao đã sụp đổ hoàn toàn. Việc toàn cầu hóa thị trường và tiền tệ hóa nhiều lĩnh vực của cuộc sống cần phải mang lại thịnh vượng cho tất cả mọi người, nhưng trên thực tế nó đã đẩy môi trường, nhân loại và đạo đức đến con đường cùng. Ngày nay, thị trường chỉ một mình không thì không thể giúp cho việc bảo vệ con người và môi trường. Những hiểm họa do khí hậu ấm lên và xung đột về tài nguyên được nêu ra ở cuốn sách này.
Kinh tế học bền vững
     Tác giả Holger Rogall đã vận dụng các kiến thức quan trọng của các môn học liên quan để phát triển Kinh tế học tân cổ điển thành Kinh tế học bền vững với nhiều chuyên ngành. Trong 30 năm thực hiện chính sách môi trường thành công, song định hướng chủ yếu vẫn là giám sát chất xả thải, thì trong cuốn sách này đã dịch chuyển trọng tâm của việc thực thi này sang chính sách phòng xa ngăn ngừa với việc thiết kế ra các sản phẩm một cách bề vững là trung tâm. Trong đó theo tinh thần định hướng mới cho tiến bộ kỹ thuật, việc tăng năng suất tài nguyên và phát triển các sản phẩm phù hợp là trọng tâm và tự nó không thể hình thành được. Tác giả đã phát triển một cách cụ thể các điều kiện khung hiện có về chính sách – pháp lý. Cuốn sách là một đóng góp cho đào tạo đại học và sau đại học.

     Sách tham khảo Kinh tế học bền vững: Lý thuyết kinh tế và thực tế của phát triển bền vững được bố cục thành 12 phần và chương kết thúc.
       Phần 1: Cơ sở nền tảng
       Phần 2: Đóng góp của Kinh tế học truyền thống
       Phần 3: Phụ đề: Những bước phát triển để trở thành Kinh tế học bền vững
       Phần 4: Những yếu tố cốt lõi và các tranh luận
       Phần 5: Tính bền vững ở cấp cá nhân
       Phần 6: Phác thảo những cơ sở liên xuyên ngành
       Phần 7: Các công cụ về chính sách – pháp lý
       Phần 8: Vận dụn khái niệm bền vững
       Phần 9: Cơ sở của một chính sách kinh tế bền vững
       Phần 10: Cơ sở của một chính sách năng lượng bền vững   
       Phần 11: Cở sở của một chính sách giao thông bền vững
       Phần 12: Bảo tồn tài nguyên, thiết kế sản phẩm, xử lý chất thải
       Chương kết thúc: Tổng kết chung và viễn cảnh

       Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png