Chúng tôi tự hào là người bạn đồng hành trên con đường thành công của bạn     -     We are proud to be friend companion on the path of your success

Sách hay nên đọcrss feed

Giáo trình Kinh tế phát triển.

Ngày 08/11/2019

Giáo trình Kinh tế phát triển

I. THÔNG TIN CHI TIẾT

Giáo trình Kinh tế phát triển./ Nguyễn Thị Minh Hiền

Thông tin xuất bản: H. :Học viện Nông nghiệp, 2019, 181 Tr.; 19x27 cm.

Ký hiệu xếp giá: 338.900 711 GIA 2019

Số lượng: 80 cuốn

Vị trí lưu trữ: Kho Giáo trình (Giá 25)

Từ khoá: Trình bày các vấn đề cơ bản về kinh tế phát triển; Các học thuyết cơ bản về kinh tế phát triển; Các nguồn lực Quốc gia và sự phát triển kinh tế; Quan hệ kinh tế quốc tế và sự phát triển; Những vấn đề xã hội và phá triển; Hoạch định chiến lược phát triển

Tiêu đề đề mục: Kinh tế phát triển

II. NỘI DUNG GIÁO TRÌNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

     Kinh tế phát triển là một trong các ngành học mới nhất, thú vị nhất và cũng thách thức nhất trong kinh tế nói chung và kinh tế chính trị. Kinh tế phát triển không phải là một ngành riêng biệt mà nó cũng chính là kinh tế vĩ mô, kinh tế lao động, tài chính công cộng, kinh tế tiền tệ… và nó cũng dự trên các ngành truyền thống này nhưng nó tập trung vào các nước ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin hay tập trung chủ yếu vào các nước nghèo.

     Môn học Kinh tế phát triển là một môn khoa học nhằm lý giải các vấn đề liên quan đến tăng trưởng và phát triển, giải thích các mô hình lý thuyết và thực nghiệm về sự phát triển trong các quốc gia, thảo luận các nguồn lực quốc gia và quốc tế cho phát triển và nhận diện, phân tích các tác động tích cực và tiêu cực trên giác độ xã hội của phát triển, từ đó có các chiến lược phát triển cho quốc gia, cho vùng, đặc biệt đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.
Kinh tế phát triển
     Giáo Trình Kinh tế phát triển được biên soạn sẽ trình bày các vấn đề kinh tế học cơ bản các nước phát triển có hệ thống, phục vụ cho việc học tập và tham khảo của sinh viên và học viên các ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế và các ngành có liên quan.

     Giáo trình Kinh tế phát triển được bố cục thành 6 chương.
       Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kinh tế phát triển
       Chương 2: Các học thuyết cơ bản về kinh tế phát triển
       Chương 3: Các nguồn lực quốc gia và sự phát kinh tế
       Chương 4: Quan hệ kinh tế quốc tế và sự phát triển
       Chương 5: Những vấn đề xã hội và phát triển
       Chương 6: Hoạch định chiến lược phát triển

     Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: (024) 62617707 - (024) 62617715 - Email: infolib@vnua.edu.vn |  Sitemap

     facebook.pnggoogle.pnginstagram.pngtwitter.pngyoutube.png