Đào tạo - Tập huấnrss feed

Đào tạo - tập huấn khai thác thông tin

Ngày 03/09/2015

♠ Lớp cơ bản: dành cho sinh viên khóa mới và người chưa sử dụng thư viện.
   - Nội dung :
* Giới thiệu nguồn lực thông tin và các dịch vụ TT-TV
* Giới thiệu cách thức tổ chức, sắp xếp và sử dụng tài liệu trong TV Mở
* Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu trên máy tính,
* Hướng dẫn cách tìm tài liệu trên giá.
* Hướng dẫn mượn, trả tài liệu
* Nội quy, quy chế sử dụng tài liệu thư viện
   - Hình thức tổ chức: Bắt buộc

♠  Lớp nâng cao: Dành cho người đã có kỹ năng tra cứu cơ bản, học viên cao học, cán bộ nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

   Nội dung: hướng dẫn các kỹ năng khai thác, tổng hợp, đánh giá thông tin trên các CSDL online; cách sử dụng thông tin trích dẫn...
   Hình thức tổ chức: Đăng ký theo nhu cầu

♠  Tư vấn, hướng dẫn trợ giúp:

   ■  Hoạt động thông tin – thư viện, thư viện điện tử / thư viện số;
   ■  Tổ chức kho;
   ■  Tạo lập CSDL tài liệu theo chuyên đề;
   ■  Đào tạo tạo nghiệp vụ cho cán bộ thư viện khoa và các  tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu,...

  • © 2011 Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của
    Học viện Nông nghiệp Việt Nam
    Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
    Tel: 0462617713 - 0462617707 - 0438766711 - Email: infolib@vnua.edu.vn
  • Số lượt truy cập

    1551041